Gratis elektronische bibliotheek

Arbeid en zorg in het onderwijs - N.S. de Vries-Huiser

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: none
BESTANDSGROOTTE: 4,18
ISBN: 9789054541103
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: N.S. de Vries-Huiser

Het beste pdf boek van Arbeid en zorg in het onderwijs dat u hier kunt vinden

Omschrijving:

none

...andere initiatieven op het terrein van arbeid en zorg zich alleen richten op heteroseksuele stellen mét kinderen ... PDF Literatuurstudie Risicojongeren Onderwijs, Arbeid, Zorg en ... ... . Bespreking van: N.S. de Vries-Huiser,Arbeid en zorg in het onderwijs: de overheid een zorg. Verplichtingen op grond van het gelijkheidsbeginsel Den Haag:Boom Juridische Uitgevers ,2001 9054541105 verdiepende literatuurstudies op de domeinen arbeid, onderwijs, zorg en veiligheid. De vier literatuurstudies zijn hier gerapporteerd met een synthese van de inzichten van experts. In het navolgende zetten wij om te beginnen uiteen wat de problemen zijn bij het definiëren van het begrip ris ... PDF Literatuurstudie Risicojongeren Onderwijs, Arbeid, Zorg en ... ... . In het navolgende zetten wij om te beginnen uiteen wat de problemen zijn bij het definiëren van het begrip risicojongeren en werken wij een samengestelde definitie uit. PNO in Onderwijs & Arbeid. Overheden zijn zich bewust van het belang van een goed opgeleide beroepsbevolking. Zij sluiten daarom het Sociaal Akkoord of het Techniek pact, passen wetten aan en introduceren subsidieregelingen op gebieden als jeugdwerkloosheid, praktijkleren, werkgelegenheid, employability, duurzame inzetbaarheid, vitaliteit en samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven. Ondersteuning van het NJi. Het Nederlands Jeugdinstituut helpt en ondersteunt, in samenwerking met onder andere LECSO, op verschillende manieren bij het (verder) ontwikkelen en borgen van onderwijs-zorgarrangementen.. Denk aan het ontwikkelen van kennis en praktische tools, advies op maat, en het organiseren van landelijke werkbijeenkomsten om kennis en ervaring uit te wisselen. Arbeid en inkomen Cijfers - Arbeid. Twitter; Facebook; ... het onderwijs en de zorg. ... Het aandeel vrouwen is het grootst in de zorg met 84 procent en het laagst in de bouwnijverheid met 12 procent. Van de werknemersbanen die door vrouwen worden vervuld, is ruim drie kwart een deeltijdbaan. Het primair onderwijs kent verschillende verlofregelingen. Een aantal daarvan staat in de cao PO. Daarnaast zijn verschillende regelingen vastgelegd in de Wet Arbeid en Zorg (WAZO). Vakantie Zwangerschaps- en bevallingsverlof Adoptieverlof Kraam- of partnerverlof Ouderscha...