Gratis elektronische bibliotheek

De belaste overheid - S.A. Stevens

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: 2003-09-01
BESTANDSGROOTTE: 8,48
ISBN: 9789013007060
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: S.A. Stevens

U vindt hier de pdf van het boek De belaste overheid

Omschrijving:

In deze monografie is de fiscale positie van de overheidsorganisaties onderzocht. De overheid ontplooit commerciële activiteiten. Hierdoor treedt zij in concurrentie met particuliere ondernemers. Concurrentie is echter ook ontstaan doordat commerciële marktpartijen het traditionele domein van de overheidsorganisaties betraden. Dit boek beoordeelt allereerst de fiscale positie van de overheid in het licht van de kenmerken van de overheid en tegen de achtergrond van het fiscale stelsel. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen de doelstellingen en uitgangspunten van de belastingwet en de randvoorwaarden van het belastingstelsel (de economische efficiëntie, het gelijkheidsbeginsel, het doelmatigheidsbeginsel en het EU-recht). Tevens is aandacht besteed aan de behandeling van de overheid op andere plaatsen in het recht.Het neutraliteitsbeginsel een belangrijke rechtvaardigingsgrond vormt voor de belastingheffing van de overheidsorganisaties. In de positiefrechtelijke hoofdstukken is beoordeeld of de geldende wet- en regelgeving voor overheidsorganisaties in overeenstemming is met het neutraliteitsbeginsel. In deel B is stil gestaan bij de vennootschapsbelasting. In dit deel zijn aparte hoofdstukken gewijd aan de subjectieve en de objectieve belastingplicht van overheidsorganisaties. Afzonderlijk is aandacht besteed aan de openingsbalansproblematiek, die in de praktijk veel vragen oproept. Ook is een vergelijking gemaakt met de fiscale behandeling van de overheidsorganisaties in de ons omringende landen. Ten slotte wordt de fiscale positie van de overheid in de BTW en de overige belastingen behandeld.

...dit werk kent de volgende uitvoeringen. Paperback ... Omzetbelasting - Wikipedia ... . De belaste overheid. ISBN 9789013110791 verschijningsdatum 01/01/2014. NUR 826 Fiscaal recht uitgever. Post van de overheid digitaal ontvangen Uw persoonlijke gegevens op één plek Hoofdmenu Logo DigiD Inloggen met DigiD Logo DigiD Inloggen Ik ben nieuw Wat kunt u met MijnOverheid? Berichtenbox De Berichtenbox is uw persoonlijke digitale brievenbus voor post van de overheid. Bijvoorbeeld ... Wie in zijn vrije tijd tegen b ... Onbelast bijverdienen | Vlaanderen.be ... . Bijvoorbeeld ... Wie in zijn vrije tijd tegen betaling bijklust, mag sinds 15 juli 2018 onder bepaalde voorwaarden tot 6.340 euro per jaar bijverdienen zonder dat hij daarop belastingen of sociale bijdragen hoeft te betalen. Maar niet iedereen kan zomaar onbelast bijverdienen: het moet gaan om: occasionele klusjes… De overheid kan als excuus voor het belasten van banden het feit inroepen dat zij als bron van fijn stof zeker zo schadelijk, en zelfs schadelijker zijn dan de uitlaatgassen van verbrandingsmotoren, en dat op die manier ook elektrische auto's zonder uitlaatemissies mee betalen voor de lokale vervuiling die ze veroorzaken. Belastingen vormen het grootste deel van de inkomsten van de overheid in Nederland.Daarnaast ontvangt de staat inkomsten uit de verkoop van aardgas uit de Nederlandse bodem.Ook krijgt de overheid inkomsten uit de winst van bedrijven waarvan de overheid (voor een deel) eigenaar is, zoals KLM en KPN.De inkomsten van de rijksoverheid over het jaar 2016 worden begroot op 253,5 miljard euro. De belasting als gevolg van straling (Elektromagnetische veldsterkte in microTesla (µT)) van hoogspanningslijnen is vertaald naar GES (gezondheidseffectscreening)-contouren. Alle woningen in de verschillende GES-contouren gelegen zijn in beeld gebracht. De belasting met PM10 (Jaargemiddelde PM10-concentratie in microgram/m3) als gevolg van veehouderijen is vertaald naar GES (gezondheidseffectscreening) contouren. Alle woningen die in de verschillende GES-contouren gelegen zijn in beeld gebracht. De hinderpremie bedraagt 2.000 euro.De hinderpremie en de sluitingspremie die is toegekend na 1 januari 2018, is vrijgesteld van belastingen. Uw onderneming kan de premie maximaal 1 keer per jaar en 1 keer per hinderperiode (de periode waarin de werkzaamheden plaatsvinden die ernstige hinder veroorzaken) aanvragen. Voor openbare werken die alles samen meer dan 1 jaar duren, kunt u de ... De subsidie is niet belast met btw als de bijdrage wordt verstrekt met het oog op de behartiging van het algemeen belang of als er geen sprake is van verbruik. Let op! De activiteit waarvoor de subsidie wordt verstrekt, moet ten goede komen aan een aanwijsbare afnemer of groep van afne-mers. De subsidie is dan belast met btw. Als de subsidie wordt Belastingen en taksen: hoe de overheid je geld belast Bij de spaargeldcrisis van 2013 in Cyprus ontstond grote ophef bij de Europese bevolking over een mogelijke taks op spaargeld van Cypriotische spaarders. Men vreest dat dit ook in andere landen van Europa kan gebeuren. De overheid wil dat u zuiniger en efficiënter omgaat met energie. Daarom heft de overheid belasting over het verbruik van elektriciteit en aardgas. Door de belasting wordt de totaalprijs van energie hoger. Een hogere energieprijs kan mensen stimuleren minder energie te gebruiken. De meeste studenten hebben recht op studiefinanciering...