Gratis elektronische bibliotheek

Beschrijvende statistiek - Bregje van Groningen

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: none
BESTANDSGROOTTE: 6,42
ISBN: 9789047300502
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Bregje van Groningen

Veel plezier met het gratis lezen van Beschrijvende statistiek Bregje van Groningen epub boeken

Omschrijving:

Beschrijvende statistiek is het samenvattend beschrijven van de kenmerken van een groep onderzoekseenheden door middel van kengetallen. In dit boek wordt op heldere wijze en met talloze aansprekende voorbeelden uitgelegd wat deze statistieken of kengetallen betekenen en hoe ze kunnen worden gebruikt. Achtereenvolgens komen aan de orde: de datamatrix, centrum- en spreidingsmaten, associatiematen voor variabelen met een nominaal, ordinaal, interval en ratio meetniveau, enkelvoudige en meervoudige regressieanalyse, betrouwbaarheidsanalyses en factoranalyse. Een goed begrip van statistiek ontstaat eigenlijk pas als je weet hoe je statistische kengetallen berekent. De berekening van deze kengetallen op basis van de formules komt uitgebreid aan bod. Hoe deze statistieken vervolgens met SPSS kunnen worden uitgerekend, is beschreven in aparte kaders. Daarnaast besteden de auteurs aandacht aan de wijze waarop statistische gegevens moeten worden geïnterpreteerd en hoe je ze weergeeft in een verslag. Deze geheel herziene druk is geactualiseerd en nóg gebruiksvriendelijker gemaakt. De voorbeelden zijn aangepast aan de nieuwste versie van SPSS (23 voor Windows). Er is in deze druk nu ook informatie opgenomen over de volgende onderwerpen: * Het bewerken van data in SPSS; * Verslaglegging van (wetenschappelijk) onderzoek: hoe worden de beschrijvende statistieken in wetenschappelijke artikelen gebruikt? * Keuzes die gemaakt worden in het onderzoek en de consequenties die dat heeft voor het analyseren van data. Op de bijbehorende website www.beschrijvendestatistiek.nl vinden studenten en docenten bovendien aanvullend materiaal, zoals studievragen per hoofdstuk.

...vende statistiek: Hoofdstuk 2 + 3 I Toetsende statistiek: Hoofdstuk 5, 6, + 9 Lecture 1: 7 / 49 Vandaag: Beschrijvende statistiek There are three kinds of lies: lies, damn lies, and statistics (Mark Twain) Lecture 1: 8 / 49 ... Meetniveau in de statistiek | Wetenschap: Onderzoek ... . Enquetes Lecture 1: 9 / 49 Onderzoek Bron: nos.nl Beschrijvende statistiek betreft alleen het verzamelen, ordenen en presenteren van gegevens. Dit gebeurt vaak op basis van populatie gegevens, maar dat hoeft natuurlijk niet. Je kan ook gegevens verzameld door middel van een steekproef ordenen en presenteren. Rol Statistiek: Ordenen en presenteren gegevens in samenvattende kengetallen, tabellen, grafieken en figuren: Beschrijvende ('descriptie ... PDF Elske Salemink (Klinische Psychologie) heeft onderzocht of ... ... . Je kan ook gegevens verzameld door middel van een steekproef ordenen en presenteren. Rol Statistiek: Ordenen en presenteren gegevens in samenvattende kengetallen, tabellen, grafieken en figuren: Beschrijvende ('descriptieve') statistiek Generalisatiefase Empirie theorie: o Generaliseren en interpreteren Rol Statistiek: Bepalen verband tussen resultaten en theorie: interpretatie van statistische gegevens Editie 11, hoofdstuk 5: Beschrijvende statistiek. Naar de andere hoofdstukken. Wat leer je? Hoe je bij een frequentieverdeling een histogram en een frequentiepolygoon tekent. Welke soorten variabelen voorkomen bij waarnemingsgetallen. Rekenen met centrum- en spreidingsmaten. Statistiek: allerlei cijfertjes en grafiekjes over hoe iets gaat, welke verschillen er zijn tussen groepen en/of dat er een samenhang is tussen bepaalde begrippen. En bij alles hoort zijn een eigen begrip, een eigen formule, een manier om het uit te rekenen. Beschrijvende statistiek. Meetniveaus instellen Frequencies Modus, mediaan en kwartielen Table of frequencies Descriptives Explore Multiple respons Bar Pie Histogram Boxplot; Frequencies. In een frequentieverdeling van een variabele wordt aangegeven hoe vaak iets voorkomt, het percentage en het cumulatieve percentage....