Gratis elektronische bibliotheek

Recht tot straffen - Jeroen ten Voorde

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: oktober 2015
BESTANDSGROOTTE: 3,2
ISBN: 9789048529285
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Jeroen ten Voorde

Veel plezier met het gratis lezen van Recht tot straffen Jeroen ten Voorde epub boeken

Omschrijving:

De staat heeft het recht straffen op te leggen aan burgers die strafbare feiten begaan. Dat is zo vanzelfsprekend dat de vraag waarom de staat mag straffen zelden bij ons opkomt. Maar het recht tot straffen is niet vanzelfsprekend: straf vereist altijd rechtvaardiging.Het recht tot straffen is in de loop van de tijd op verschillende manieren gerechtvaardigd. Met veel voorbeelden geeft Jeroen ten Voorde een overzicht van deze theorieën. Hij stelt daarbij steeds drie vragen: wie mag worden gestraft, wat is de zwaarte van de straf en waarom mag de staat straffen?Op heldere wijze zet de auteur de lezer aan het denken over het fenomeen straf.

...aan. Er moet altijd steunbewijs zijn. Ook kan de rechter u nooit veroordelen indien er als enige bewijsmiddel maar één getuigenverklaring is De "Tot Straffen Bevoegde Meerdere" zal vervolgens een beschuldigingsformulier uitreiken aan de beschuldigde militair ... Diefstal | Wet & Recht ... . Op dit formulier staan datum, tijdstip en plaats waar een hoorzitting gehouden worden. De militair heeft het recht zich op deze hoorzitting bij te laten staan door een raadsman. Naast de hoofdstraffen zijn er bijkomende straffen die de rechter op kan leggen. Celstraf Een celstraf wordt ook wel vrijheidstraf genoemd. Als de rechter u tot een celstraf heeft veroordeeld, krijgt u een brief waarin u kunt lezen of u uw straf in een gevan ... Ontvoering | Wet & Recht ... . Naast de hoofdstraffen zijn er bijkomende straffen die de rechter op kan leggen. Celstraf Een celstraf wordt ook wel vrijheidstraf genoemd. Als de rechter u tot een celstraf heeft veroordeeld, krijgt u een brief waarin u kunt lezen of u uw straf in een gevangenis of in een huis van bewaring moet uitzitten. Bent u het niet eens met Titel VIII. Verval van het recht tot strafvordering en van de straf Artikel 68 Niemand kan andermaal worden vervolgd 1. Behoudens de gevallen waarin rechterlijke uitspraken voor herziening vatbaar zijn, kan niemand andermaal worden vervolgd wegens een feit waarover te zijnen aanzien bij gewijsde van de rechter in Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de openbare lichamen Bonaire, Sint ... Jongeren van 16 tot 23 jaar hebben een groot aandeel in de criminaliteit. Niet elke jongere die in de fout is gegaan, is gebaat bij dezelfde aanpak. Het adolescentenstrafrecht geeft rechters en andere instanties zoals de Raad voor de Kinderbescherming meer mogelijkheden om maatwerk te bieden. Binnen het strafrecht wordt altijd gekeken naar de leeftijd van de verdachte ten tijde van het plegen van het strafbare feit. Is deze tussen de 12 en 18 jaar en wordt de zaak voor de rechter gebracht, dan is dat bij de kinderrechter.Als de kinderrechter een straf oplegt, doet hij dat bijna altijd op grond van het jeugdstrafrecht.. Kinderen jonger dan 12 jaar kunnen niet strafrechtelijk worden ... Bestel Recht tot straffen van Jeroen ten Voorde. Gratis verzending vanaf €19,95 14 dagen bedenktijd Slachtofferhulp Nederland biedt slachtoffers van misdrijven overzicht in het strafproces, van aangifte tot straf. Bekijk hoe het strafproces in elkaar zit. Strafrecht, in België, is het geheel van rechtsregels waardoor bepaalde handelingen strafbaar worden gesteld (materieel strafrecht), met aanvullend de procedureregels volgens dewelke het materieel strafrecht wordt toegepast (formeel strafrecht, ook wel strafprocesrecht genoemd). Het materieel strafrecht omvat het Strafwetboek van 5 oktober 1867, de complementaire wetten alsook allerlei ... De officier van justitie bepaalt zelf de straf. Daarmee begint de fase van de strafuitvoering. De verdachte wordt niet verder vervolgd (sepot). Daarmee stopt het strafproces. U kunt een klacht indienen tegen het sepot. De zaak gaat door naar de rechter. De rechter behandelt de zaak en doet uitspraak. Strafproces: van aangifte tot straf Straffen zijn ook individueel: collectieve straffen zijn uitgesloten. Soorten straffen. Gelet op het legaliteitsbeginsel worden de straffen opgesomd in art. 7 Sw., zijnde: Vrijheidsberovende straffen: Levenslange of tijdelijke oplsuiting (5 tot 30 jaar); gevangenisstraffen (1 dag tot 5 jaar) Een straf is een sanctie waarbij men een 'gestrafte' opzettelijk een onaangename ervaring laat ondergaan. Een straf wordt opgelegd door een persoon of instantie die daartoe de macht en bevoegdheid heeft. Overdrachtelijk spreekt men ook van straf wanneer een tegenslag 'verdiend' lijkt zonder door iemand opgelegd te zijn. Poging tot zware mishandeling levert een maximumstraf op die 1/3 lager is dan de bovenstaande straffen. Mishandeling en zware mishandeling - Conclusie Mishandeling en zware mishandeling zijn erg ingrijpende misdrijven in het leven van het slachtoffer. Het recht tot straffen is in de loop van de tijd op verschillende manieren gerechtvaardigd. Met veel voorbeelden geeft Jeroen ten Voorde een overzicht van deze theorieën. Hij stelt daarbij steeds drie vragen: wie mag worden gestraft, wat is de zwaarte van de straf en waarom mag de staat straffen? Tegen al dan niet opzettelijke (dreigende) inbreuken op een intellectueel eigendomsrecht ...