Gratis elektronische bibliotheek

Strafrecht - Lydia Janssen

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: 2010-05-01
BESTANDSGROOTTE: 5,58
ISBN: 9789089742704
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Lydia Janssen

Het beste pdf boek van Strafrecht dat u hier kunt vinden

Omschrijving:

Strafrecht maakt de lezer op een praktische wijze en in toegankelijke taal vertrouwd met de grondbeginselen van het strafrecht. Het boek is geschreven met het oog op het competentiegerichte onderwijs van het cluster juridisch van het mbo maar het is ook geschikt voor andere opleidingen waarin wordt gezocht naar een heldere inleiding in het strafrecht.Bij het materieel deel van het strafrecht komen onder andere het legaliteitsbeginsel, de opbouw van een strafbepaling, de leerstukken poging en deelneming, de strafuitsluitingsgronden en het stelsel van straffen en maatregelen aan bod. Van het formeel strafrecht worden besproken: de posities van de verdachte en zijn raadsman, van de opsporingsambtenaar, de (hulp)officier van justitie, de rechter-commissaris en de rechter. Ook de vrijheidsbeperkende dwangmiddelen, zoals staande houden, aanhouden, in verzekering stellen en de verschillende vormen van voorlopige hechtenis komen aan de orde. Ter afsluiting van dit deel wordt het onderzoek ter terechtzitting beschreven. De laatste twee hoofdstukken van het boek gaan kort in op de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersgedragingen en de Wet op de economische delicten.Om te stof te verlevendigen zijn veel klassiekers uit de jurisprudentie opgenomen, vanzelfsprekend in een eenvoudige weergave. Deze jurisprudentie maakt meteen duidelijk welke vragen de wetgeving over het strafrecht in de praktijk oproept en hoe dit rechtsgebied zich voortdurend ontwikkelt.Een duidelijke hoofdstukstructuur, met een casus bij wijze van introductie, een inleiding, korte paragrafen, verdiepingsstof in kaders en aan het eind een samenvatting en een overizcht van kernbegrippen, gidsen de cursist door de leerstof. De vragen en opdrachten die aan het eind van ieder hoofdstuk zijn opgenomen, stellen de cursisten in staat om zich de stof op toepassingsniveau eigen te maken.

... dus het (negatief) sanctioneren van bepaald gedrag (een handelen of nalaten) ... Wetboek-online.nl | Wetboek van Strafrecht ... . De bestraffing staat voorop. Daarin onderscheidt het zich van het aansprakelijkheidsrecht (als ... In het strafrecht beslist de officier van justitie dat hij de strafzaak waarin u verdachte bent, aan de rechter voorlegt. U ontvangt een dagvaarding. Hierin staat waarvan u wordt verdacht, wanneer (datum en tijdstip) en waar (locatie) u voor de rechter moet verschijnen. Strafrecht, in België, is het geheel van rechtsregels waardoor bepaalde ha ... Jeugdstrafrecht | Rechtspraak ... . Strafrecht, in België, is het geheel van rechtsregels waardoor bepaalde handelingen strafbaar worden gesteld (materieel strafrecht), met aanvullend de procedureregels volgens dewelke het materieel strafrecht wordt toegepast (formeel strafrecht, ook wel strafprocesrecht genoemd). Het materieel strafrecht omvat het Strafwetboek van 5 oktober 1867, de complementaire wetten alsook allerlei ... Strafrecht kan enorme gevolgen hebben en is daarom bij wet aangegeven Het strafrecht bepaalt nogal wat en heeft daardoor dus veel invloed op de maatschappij. Daarom is bij wet aangeven wat de rechten en bevoegdheden zijn van de bij het strafrecht betrokken partijen en is het van wettelijke waarborgen voorzien. Wetboek van Strafrecht Wet van 3 maart 1881 Wij WILLEM III, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg, enz., enz., enz. Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen te weten: Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is een nieuw We...