Gratis elektronische bibliotheek

De goddelijke zegen van het kwaad - Per Bruus-Jensen

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: oktober 2019
BESTANDSGROOTTE: 10,72
ISBN: 9789087598792
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Per Bruus-Jensen

Per Bruus-Jensen Epub boeken van De goddelijke zegen van het kwaad zijn voor u beschikbaar na registratie op onze website

Omschrijving:

Als God bestaat en liefdevol, rechtvaardig en almachtig is, waarom is er dan zoveel lijden in de wereld? Over deze vraagheeft de mens zich al eeuwenlang gebogen zonder een eensluidend antwoord te vinden. Religies, geestelijke stromingen, filosofen, allen houden zich bezig met deze schijnbare tegenstelling.De mensheid gaat gebukt onder rassenconflicten, discriminatie, misdaad, dictaturen en onbarmhartige economischesystemen die maatschappijen ontwrichten en mensen uitbuiten. Is het rechtvaardig dat talloze mensen in bittere armoede leven en andere in overdadige rijkdom? De mensen vragen zich steeds meer af of God nog bestaat. Ze geloven niet meer klakkeloos maar willen op basis van rationele argumenten deze vraag beantwoord zien. De Deense geesteswetenschapper Martinus geeft heldere inzichten in de grote levensvragen waardoor mensen zelf tot een juist oordeel kunnen komen.Per Bruus-Jensen laat aan de hand van de analyses van Martinus zien dat deze schijnbare tegenstrijdigheden slechtseen fase zijn in de eeuwigdurende evolutie van de mens. Het is noodzakelijk om deze fase door te maken om uiteindelijkeen nieuwere en betere bestaansvorm zonder lijden in te gaan.Martinus geeft een logisch en optimistisch stemmend antwoord op deze stelling waardoor het mysterie van de noodzaak van het lijden ontsluierd wordt. Een nieuwe mens zonder lijden zal haar intrede op aarde doen.

...et… Moge hij geven wat uw hart verlangt, en al uw plannen doen slagen… Vertrouw bij je werk op de HEER, en je plannen zullen slagen… Wees de Koning over allen, die nog ronddolen in de duisternis van het heidendom of de valse godsdiensten, en leid hen tot Uw Licht en Uw Rijk ... Zegen, zegenen — Watchtower ONLINE LIBRARY ... . Sla Uw barmhartige ogen op de kinderen van het volk dat zo lang Uw uitverkoren volk is geweest, en moge het Bloed dat weleer over hen is afgeroepen, ook nu over hen neerkomen, maar dan als een doopsel van verlossing en van leven. Zr. Faustina, apostel van de Goddelijke Barmhartigheid Zuster Faustina 1905-1938 Zuster Maria Faustina Kowalska werd geboren op 25 augustus 1905 in het Poolse dorpje Glocowice, als derde van tien kinderen. Ze ontving de doopnaam: "Helena". Op 1 augustus 1925 werd Helena Kowalsk ... De goddelijke zegen van het kwaad door Per Bruus-Jensen ... . Zr. Faustina, apostel van de Goddelijke Barmhartigheid Zuster Faustina 1905-1938 Zuster Maria Faustina Kowalska werd geboren op 25 augustus 1905 in het Poolse dorpje Glocowice, als derde van tien kinderen. Ze ontving de doopnaam: "Helena". Op 1 augustus 1925 werd Helena Kowalska kloosterlinge in de Congregatie van O.L. Vrouw van Barmhartigheid, ook Magdalena-zusters genoemd. Heilige Aartsengel Michaël, verdedig ons in de strijd; wees onze bescherming tegen de boosheid en de listen van de duivel. Wij smeken ootmoedig dat God hem Zijn macht doe gevoelen. En gij, vorst van de hemelse legerscharen, drijf Satan en andere boze geesten, die tot verderf van de zielen over de wereld rondgaan, door de goddelijke kracht in de hel terug. DE GODDELIJKE ZEGEN VOOR DE SCHEPPING DOOR GOD DE VADER (EF. 1, 3-14) ... In het midden van de zegening zegt de apostel hoe het heilsplan van onze Vader zich in Christus, Zijn veelgeliefde Zoon, ... ons kwaad uitwist, ons vrijkoopt van de slavernij van zonde en dood. Het antwoord van de gelovige is: "Alleen door een waar geloof in Jezus Christus". Nog steeds wordt de gelovige aangeklaagd vanwege de zonde en is hij geneigd tot alle kwaad. En toch schenkt God, zonder enige verdienste van de kant van de gelovige, uit genade alleen de volledige gerechtigheid en heiligheid van Christus. Zr. Faustina, apostel van de Goddelijke Barmhartigheid Zuster Faustina 1905-1938 Zuster Maria Faustina Kowalska werd geboren op 25 augustus 1905 in het Poolse dorpje Glocowice, als derde van tien kinderen. Ze ontving de doopnaam: "Helena". Op 1 augustus 1925 werd Helena Kowalska kloosterlinge in de Congregatie van O.L. Vrouw van Barmhartigheid, ook Magdalena-zusters genoemd. Boodschap van de Maagd van de Verzoening op zondag 5 Januari 2019 aan Mario d'Ignazio in de Gezegende Tuin van de wijk Santa Teresa, Brindisi, Italië Mario: De Allerheiligste Maagd Maria verscheen helemaal gekleed in het wit, stralend, glorieus, vol van liefde, vol van hemelse schoonheid. Na het teken van het kruis te hebben gemaakt, heeft Zij gezegd: Geloofd zij Jezus Christus. Zegen hen met Uw Heilig Bloed en geef hen de nodige genade om hen toe laten de Geest van Uw liefde te ontvangen ... Zeg dit gebed elke dag na het reciteren van Mijn Goddelijke Barmhartigheidrozenkrans ... Schenk mij de genaden en bescherm mij met uw beschutting van kracht om op te staan tegen de kwade daden die in uw Heilige Naam zouden ... Gebed voor het afweren van het kwade. In de naam van Jezus en Maria, beveel ik jullie, boze geesten ... kaar achter elkaar) Heilige Michael, strijd voor ons! Heilige Engelbewaarders, bevrijd ons van alle valstrikken en van de boze vijand. De zegen des vaders (maak hier een ... , Engel van de goddelijke liefde, Bedwinger van de ... Opgewekt poetsen tegen het Kwaad. Wasjes draaien, rekeningen betalen, hoeken uitmesten waar de troep zich gestaag ophoopt. 'Ter zegening van het gezin', want rommel in huis is 'het krachtigste ... Een overdenking van de vroegste pre-scheppingsfases, zowel als de uiteindelijke voleinding van Gods herwinning van alles wat Hij heeft geschapen, zou niet compleet zijn als we niet de vraag overdenken: "Hoe kwam het kwaad de wereld binnen, en wat is het echte doel er van in het licht van goddelijke onthulling?"...