Gratis elektronische bibliotheek

Euthanasie bij ondraaglijk psychisch lijden - Ann Callebert

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: maart 2014
BESTANDSGROOTTE: 6,86
ISBN: 9789033495946
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Ann Callebert

Ann Callebert Epub boeken van Euthanasie bij ondraaglijk psychisch lijden zijn voor u beschikbaar na registratie op onze website

Omschrijving:

Sinds de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (Nederland, 2001) en de Wet op euthanasie (België, 2002) kan wie ondraaglijk fysisch of psychisch lijdt, kiezen voor een humane dood geïnitieerd door een arts. Niettemin is het pas recenter dat binnen de geestelijke gezondheidszorg patiënten de vraag op grond van psychisch lijden formuleren. De hulpverlening ziet zich hier dan ook meer en meer geconfronteerd met een uitdaging, die heel wat vragen oproept. Tegelijkertijd bestaat er nog weinig wetenschappelijk onderzoek op dit gebied.Dit boek wil een eerste verkenning bieden op het vlak van hulp bij zelfdoding en euthanasie als antwoord op ondraaglijk en uitzichtloos psychisch lijden. Enerzijds theoretisch door het beschrijven van het bestaande wettelijke landschap en de opduikende problemen, anderzijds door in te zoomen op de praktijk van een psychiater die regelmatig met de problematiek wordt geconfronteerd. Een tiental patiënten werd bevraagd over de invulling van hun ondraaglijk psychisch lijden, de redenen achter hun euthanasievraag en de reacties van de omgeving en hulpverlening op hun verzoek. Voor zover mogelijk vulden naasten en de begeleidende arts het verhaal vanuit hun perspectief aan. De beperktheid van de steekgroep patiënten en mensen uit hun omgeving laat geen algemene conclusies toe, wel het uitzetten van een aantal belangrijke denklijnen en uitdagingen voor de geestelijke gezondheidszorg en ruimer gezien de maatschappij.Over de auteur:Ann Callebert studeerde in 2011 af als master in de klinische psychologie. Voordien behaalde zij reeds een master in de Germaanse filologie en werkte ze meerdere jaren als docente Nederlandse taalverwerving aan de Universiteit van Keulen.Dit boek kwam tot stand met de medewerking van :Chantal Van Audenhove is buitengewoon hoogleraar aan de KU Leuven en directeur van LUCAS, Centrum voor Zorgonderzoek en Consultancy. Zij verricht onderzoek over de preventie van depressie en suïcide.Iris De Coster is licentiaat in de psychologie en senioronderzoeker bij LUCAS. Ze doceert patiëntbegeleiding en -communicatie aan de HUBrussel.Lieve Thienpont is onder meer psychiater en LEIF-arts. Als voorzitter van Vonkel en consulent is zij betrokken bij initiatieven rond sterven, dood, rouw en eindelevensvragen.

...r kan het, ... Ten derde moet de patiënt ondraaglijk lijden, fysiek of psychisch ... Euthanasie bij psychisch lijden: een moeilijke kwestie | Trouw ... . Dat ondraaglijk lijden - en dat is de vierde voorwaarde ... 57 mensen kregen euthanasie wegens psychisch lijden, terwijl in totaal 2.357 mensen euthanasie kregen. Ondraaglijk lijden. De wetgever heeft uitdrukkelijk geopteerd voor het begrip 'fysiek of psychisch lijden' in plaats van het engere begrip 'fysieke pijn'. Ondraaglijke fysieke pijnervaring is in de praktijk immers vaak maar een ondergeschikt motief voor het vragen naar euthanasie. Lijden kan gevolg zijn van optelsom van psychische en fysieke aspecten Uitzicht ... Uitzichtloos en ondraaglijk lijden | Zorgvuldigheidseisen ... ... . Lijden kan gevolg zijn van optelsom van psychische en fysieke aspecten Uitzichtloosheid: er is geen reëel alternatief voor euthanasie Ondraaglijk lijden: het gaat om het lijden van 'deze' patiënt (in relatie tot zijn biografie, persoonlijkheid, draagkracht en waardepatroon). Sarah heeft geen terminale ziekte, maar kiest voor euthanasie vanwege ondraaglijk en uitzichtloos psychisch lijden. "Ik ben zo opgevreten door mijn psychiatrische aandoeningen dat ik helemaal ... Euthanasie bij psychisch lijden: een moeilijke kwestie Redactie Trouw 28 december 2019, 8:15. Euthanasie voor psychiatrisch patiënten is een heikele kwestie. Uitzichtloos ondraaglijk lijden is de basisvoorwaarde voor het toepassen van euthanasie. Wát lijden uitzichtloos en ondraaglijk maakt, verschilt echter van persoon tot p...