Gratis elektronische bibliotheek

Economische en monetaire unie - Waal

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: 1991-01-01
BESTANDSGROOTTE: 4,83
ISBN: 9789090047690
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Waal

U kunt het boek Economische en monetaire unie downloaden in pdf epub formaat na gratis registratie

Omschrijving:

Economische en monetaire unie

...anse CFA-frank is betaalmiddel in een aantal ... Verdieping van Europa's economische en monetaire unie ... ... ... (UEMOA), de West-Afrikaanse Economische en Monetaire Unie; voor de economische en monetaire unie, die voortbouwt op de Verdragen waarop de Europese Unie is gegrondvest en het gemakkelijker maakt uitvoering te geven aan maatregelen op basis van de artikelen 121, 126 en 136 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie; De Economische en Monetaire Unie (EMU) is het resultaat van een geleidelijke economische eenwording binnen de EU. De EMU vormt een uitbreiding van de interne ... Monetaire unie - 5 definities - Encyclo ... . De EMU vormt een uitbreiding van de interne markt van de EU, met gemeenschappelijke productvoorschriften en vrij verkeer van goederen, kapitaal, werknemers en diensten. De oprichting van de Economische en Monetaire Unie (EMU) en de invoering van de euro behoren tot de mijlpalen van de Europese integratie. Voor de eurozonelanden betekent de EMU dat er weliswaar één monetair beleid is, maar dat zij zelf zeggenschap houden over het leeuwendeel van hun economisch beleid, al gelden er wel bepaalde restricties voor hun begrotingsbeleid. Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de Economische en Monetaire Unie van 2 maart 2012 (Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad). SAMENVATTING Het doel van deze intergouvernementele overeenkomst is de versteviging van de begrotingsdiscipline van overheden uit de eurozone, ingevolge de staatsschuldencrisis die in 2010 is begonnen. Onze economische en monetaire unie schiet nog tekort op drie punten. Ten eerste heeft zij de door de crisis ontstane sociale en economische verschillen tussen en binnen de leden van de eurozone nog niet in voldoende mate kunnen terugdraaien. Ten tweede hangt er aan deze middelpuntvliedende krachten een zware politieke prijs vast. Economische en monetaire unie 'Ostpolitik' en uitbreiding EG onder Brandt: 1969-1974 Eén van de belangrijkste Europese thema's in de jaren zeventig was een stabiel valutagebied in de EEG. Overige EU-leden (7) De Europese Economische en Monetaire Unie (ook wel Economische en Monetaire Unie of Europese Monetaire Unie of in afgekorte vorm EMU genoemd) is het project dat is bedoeld om in de Europese Unie een monetaire unie met een geharmoniseerde economische politiek in te richten. 182 relaties. Een economische unie wordt dan ook meestal aangevuld met een monetaire unie, die voorziet in een gemeenschappelijk monetair beleid en eventueel zelfs één gemeenschappelijke munt. De Europese Unie is inmiddels vrijwel geheel overgegaan van een gemeenschappelijke markt naar een economische- en monetaire unie. economische en monetaire unie' (het zogenaamde 'Verslag van de vier voorzitters') en de 'Blauwdruk voor een hechte economische en monetaire unie' van de Commissie van 2012, evenals op de analytische nota 'Voorbereiding van de volgende stappen met het oog op een betere economische governance in de eurozone' van 12 februari 2015. De Economische en Monetaire Unie (EMU) is het sluitstuk van de financieel-economische integratie in de Europese Unie (EU). Het monetaire beleid is gecentraliseerd en het budgettaire beleid van de verschillende aangesloten lidstaten zal op elkaar afgestemd. Nieuw is het tot stand komen van de monetaire unie niet, al eerder werden er monetaire ... De Economische en Monetaire Unie (EMU) verwijst naar het integratieproces van Europese economieën...