Gratis elektronische bibliotheek

Camera Obscura - Hildebrand

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: mei 2018
BESTANDSGROOTTE: 8,19
ISBN: 1230002347400
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Hildebrand

Alle Hildebrand boeken die u van ons leest en download

Omschrijving:

.Het is nu juist vijfentwintig jaren geleden dat, in het najaar van 1839, de Camera Obscura hare intrede in de wereld deed. De pseudonieme Schrijver, toen zelf nog maar even vijfentwintig jaren oud, ofschoon in een ander vak van letterkundige voortbrengselen, onder zijn eigen naam, niet onvriendelijk door zijne landgenooten opgenomen, zag zijne stoutste verwachtingen overtroffen, als de buitengewoon hartelijke ontvangst van dit zijn werk binnen 't halfjaar een tweeden druk noodzakelijk maakte, welke dan ook in 't voorjaar van 1840 het licht zag. Toen, elf jaren later, een derde druk noodig werd, had hij den moed de nieuwe uitgave met eenige tot hiertoe onuitgegevene opstellen zoodanig te vermeerderen dat het boekdeel, hetwelk nu (1851) het licht zag, schoon kleiner van formaat, wat den inhoud betrof meer dan verdubbeld was. Van dat oogenblik af, kwam er een nieuw leven in eene belangstelling, die van den beginne aan boven verwachting was geweest en nimmer was afgebroken. De Belgische pers vereerde het Hollandsche boek eerlang met een nadruk (1853); maar deze verhinderde niet dat reeds in het volgende jaar een vierde wettige uitgave in het vaderland noodzakelijk was, onder wier omslag nu ook de tot nog toe hier en daar Verspreide Stukken van Hildebrand aan zijn hoofdwerk werden toegevoegd. Ook deze was echter in 1858 uitgeput en maakte plaats voor eene vijfde,—en zie hier nu de zesde, in alles aan de vijfde gelijk, behalve dat eenige druk- en stijlfouten verbeterd en waarschijnlijk ook weder eenige nieuwe gemaakt zijn, en dat de verstandige lieden, die tot deze zesde uitgave gewacht hebben zich het boekdeel aan te schaffen, zonder vermeerdering van kosten, daarbij nog dit voorbericht winnen.

...eleerdheid in Leiden.Hij bleef tijdens de jaren daarna vaak verhalen toevoegen aan het werk waardoor het pas zijn definitieve vorm kreeg in 1851 ... Nicolaas Beets, Camera Obscura · dbnl ... . Boekverslag Nederlands Camera Obscura door Hildebrand door een scholier | 5e klas vwo | 18 jaar geleden 6,5. Boekverslag Nederlands ... Camera obscura Hildebrand (pseudoniem van Nicolaas Beets) 1814-1903, 1839 De Camera obscura was een reality soap. Het was natuurlijk geen televisieprogramma, maar er zijn wel veel gelijkenissen. Wat je voorgeschoteld krijgt, zijn een hele reeks situaties die soms dramatisch zijn, maar vaker nog grappig. Camera obscura (plural camerae o ... Camera obscura - Wikipedia ... . Wat je voorgeschoteld krijgt, zijn een hele reeks situaties die soms dramatisch zijn, maar vaker nog grappig. Camera obscura (plural camerae obscurae or camera obscuras, from Latin camera obscūra, "dark chamber"), also referred to as pinhole image, is the natural optical phenomenon that occurs when an image of a scene at the other side of a screen (or, for instance, a wall) is projected through a small hole in that screen as a reversed and inverted image (left to right and upside down) on a ... Aantekeningen bij de Camera Obscura. Bibliografie. Na vijftig jaar Noodige en overbodige opheldering van de Camera Obscura, door Hildebrand Voorrede Tweede uitgave. I Van den nationalen hoed en verdere kleedingstukken. II Van Rappo en verdere uit het oog verlorene personen. III Van la...