Gratis elektronische bibliotheek

Verterend Vuur - Jan Coffey

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: none
BESTANDSGROOTTE: 10,29
ISBN: 9789034752048
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Jan Coffey

U kunt het boek Verterend Vuur downloaden in pdf epub formaat na gratis registratie

Omschrijving:

none

...veertigdagenproject 'ga met God'. Voorbeeldliturgie hieronder ... Vier voorwaarden om te wonen in een verterend vuur - CIP.nl ... . Gemeente van onze Heer Jezus Christus 1 God is een verterend vuur (12:29). Ieder heeft wel ideeën over God. Godsbeelden. Vraag je iemand op straat: bestaat God, dan antwoordt hij/zij: misschien. Of: er is misschien iets tussen hemel… In de Heilige Schrift lezen we meer dan eens dat God een verterend vuur is. Exodus 24 vers 17: "En het aanzien van de heerlijkheid des HEEREN was als een verterend vuur, op het opperste van die berg, in de ogen der kinderen Israëls." Deuteronomium 4 vers 24: "Want de HEERE, uw God, is een ve ... Ik ben een verterend vuur - Ontdek God ... ." Deuteronomium 4 vers 24: "Want de HEERE, uw God, is een verterend vuur, een ijverig God." De tweede voorwaarde om in dit verterende vuur te kunnen leven is voor "wie woekerwinst door afpersing weigert" en "wie aangeboden steekpenningen afwijst".Met andere woorden, oprecht en trouw zijn wanneer het gaat zaken die met geld te maken hebben. 18 Want gij zijt niet gekomen tot den tastelijken berg, en het brandende vuur, en donkerheid, en duisternis, en onweder, 19 En tot het geklank der bazuin, en de stem der woorden; welke die ze hoorden, baden, ... 29 Want onze God is een verterend vuur. « Hebreeën 11. Onze God is een verterend vuur. (Hebreeën 12:29) Hij zegt niet dat God is àls een vuur, maar hij zegt dat God een vuur ìs. Daarom moeten we God dienen op een Hem welgevallige wijze, met ontzag en eerbied. (Hebreeën 12:28) Niet met een slaafs ontzag, maar wel met de vreze des Heren, die rein is, die voor eeuwig stand houdt. (Psalm 19:10) "Want onze God is een verterend vuur." Hebreeën 12:29 God is liefde, God is heilig, God is een verterend vuur. Dat krijgen wij als slimme mensen niet op een rijtje. Dat is ook niet te begrijpen. Maar wat kunnen we wel begrijpen? Als God in Zijn Woord tot ons spreekt, heeft Hij o ... Ik ben een verterend vuur. PROFETIE / Door D...