Gratis elektronische bibliotheek

Executierecht - H. Oudelaar

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: 2003-07-29
BESTANDSGROOTTE: 9,33
ISBN: 9789026837982
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: H. Oudelaar

U vindt hier de pdf van het boek Executierecht

Omschrijving:

Dit vijfde deel is bedoeld als inleiding in het executie- en beslagrecht. Het begint met een beschrijving van enkele algemene regels van het executierecht en de meest voorkomende executoriale titels. Vervolgens komen de reële executie en de indirecte dwangmiddelen dwangsom en gijzeling aan bod. De wettelijke regeling van de gijzeling is per 1 januari 2002 geheel gemoderniseerd. Na de indirecte dwangmiddelen komt het pièce de résistance, het beslagrecht, aan de orde. In verband met het inleidende karakter van dit boekje is getracht zoveel mogelijk algemene regels weer te geven en de bespreking van de afzonderlijke executiemiddelen en bewarende maatregelen zo kort mogelijk te houden.

...en verkregen op een aantal roerende zaken, bijvoorbeeld zijn inventaris of zijn voertuigen ... Executierecht Anthonie Willem Jongbloed - StudeerSnel ... . Wanneer uw debiteur in gebreke blijft met zijn betaling(en), mag u de zaken waarop u een pandrecht heeft verkregen, verkopen en uw vordering uit de opbrengst voldoen. Aan de uitwinning van pandrechten ... Beslag- en executierecht. Helaas komt het regelmatig voor dat een debiteur ondanks uw inspanningen niet op tijd, slechts gedeeltelijk of zelfs helemaal niet tot betaling overgaat. Mocht u het hier niet bij willen laten, dan kunt u uw vordering voorleggen aan de rechte ... Executierecht | Van Till advocaten ... . Mocht u het hier niet bij willen laten, dan kunt u uw vordering voorleggen aan de rechter. Ons kantoor voert regelmatig dergelijke gerechtelijke incassoprocedures. Beslagrecht en Executierecht . Heb je onverhoopt te maken met beslag en/of executie, maar weet je er het fijne niet van? Hieronder meer informatie. Beslaglegging komt veel voor. De schuldeiser (de persoon die nog geld krijgt) kan via de deurwaarder beslag leggen bij de schuldenaar (de persoon die nog geld moet betalen). 1) executierecht: rechtsgebied uit voornamelijk het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering; vooral m.b.t. tot de soorten procedures ... Executie betekent letterlijk uitvoering, meestal van een gerechtelijk vonnis.. doodstraf, het uitvoeren van een doodvonnis; uitvoering van een andere straf dan de doodstraf; standrechtelijke executie, soms wordt een moord een executie genoemd, bijvoorbeeld een moord op een gijzelaar (in de beide betekenissen mogelijk); executierecht, het ten uitvoer leggen van een executoriale titel, zoals een ... Hoe dit precies werkt, wordt uitgelegd door advocaat beslag en executierecht Sander Schouten. Conservatoir beslag: advocaat vereist. Een schuldeiser kan via een advocaat conservatoir beslag leggen op vermogensbestanddelen van een schuldenaar als maatregel om zijn rechten te bewaren (conserveren). Drie auteurs belichten elk één belangrijk aspect van het beslag- en executierecht. In het eerste deel schetst Mr. Kris Wagner een beeld van de dwangsom anno 2019. Op beknopte en overzichtelijke wijze zet de auteur een aantal principes m.b.t. de dwangsom uiteen, met bijzondere aandacht voor ontwikkelingen in rechtspraak en rechtsleer van na 2013. Het beslag- en executierecht heeft ook raakvlakken met het burgerlijk procesrecht. Een gewonnen gerechtelijke procedure is mooi, maar wat nu als de wederpartij de uitspraak van de rechter aan zijn laars lapt of niet in staat is om de uitspraak na te komen? In die gevallen biedt het beslag- en executierecht ook uitkomst. Fisherman Amsterdam (bezoekadres) Da Costakade 204-A 1053 XH AMSTERDAM Fisherman Rotterdam (bezoek-en postadres) Weena 294 3012 NJ ROTTERDAM Telefoon (Amsterdam): 020 - 723 03 38...