Gratis elektronische bibliotheek

Gods woord gehoorzamen - Alan Stibbs

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: none
BESTANDSGROOTTE: 8,14
ISBN: 9789063187132
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Alan Stibbs

Het beste pdf boek van Gods woord gehoorzamen dat u hier kunt vinden

Omschrijving:

De afgelopen eeuwen is er een toenemende tendens om de Bijbel wetenschappelijk te onderzoeken, als een literair product, een historisch document. Voor velen is de Bijbel niet meer dan 'interessant' of 'leerzaam'. Maar wie zo met de Bijbel omgaat, mist de werkelijke betekenis ervan. De schrijvers van de Bijbel zeggen namelijk onomwonden dat ze de woorden van God spreken. Het middelpunt van de Bijbel is Jezus Christus. Hij is het Woord van God in levenden lijve. Kortom, in de Bijbel is God Zelf aan het woord. In Gods Woord gehoorzamen zet Alan Stibbs op heldere en indringende wijzen uiteen dat de Bijbel het geïnspireerde woord van God is, en daarom het gezaghebbende richtsnoer voor wat we geloven, wat we leren en hoe we handelen.

...2) Bijhouden 3) Buigen 4) Een bevel opvolgen 5) Eerbiedigen 6) Gadeslaan 7) Luisteren 8) Nakomen 9) Naleven 10) Obediëren 11) Observeren 12) Opvolgen 13) Respecteren Het gaat er alleen maar om "zijn we echt bekeerd en willen we God gehoorzamen" ... Gods schepping moet Zijn gezag gehoorzamen - ZeelandNet Video ... . Een echte bekering bewijst zich ook door de bereidheid tot gehoorzamen. Joh.3:36 "Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem". Koning Jojakim wilde de HEERE absoluut niet gehoorzamen. Je kunt dit lezen in Jeremia 36. Zijn vijandschap ging zelfs zo ver, dat hij een boekrol waarop Gods Woord en boodschap was geschreven, in stukken sneed en in het vuur van de haard wierp ... Gods woord gehoorzamen | Stibbs | 9789063187132 ... ... . Koning Jojakim wilde de HEERE absoluut niet gehoorzamen. Je kunt dit lezen in Jeremia 36. Zijn vijandschap ging zelfs zo ver, dat hij een boekrol waarop Gods Woord en boodschap was geschreven, in stukken sneed en in het vuur van de haard wierp. Wat een goddeloze dwaasheid! Hij kon daardoor de zekere vervulling van Gods Woord niet ongedaan maken. Kinderen die hem gehoorzamen, raken dan ook niet betrokken bij gevechten tussen benden, verwoesting van eigendommen, immorele activiteiten of andere misdadige praktijken. Zij stellen zich veeleer open voor de invloed van Gods Woord en organisatie dan voor die van de corrupte wereld waarin zij zijn geboren. 3. Daar staat dat kinderen hun ouders moeten gehoorzamen. „Weest gehoorzaam aan uw ouders in eendracht met de Heer", zegt de schriftplaats. Wat betekent het „in eendracht met de Heer" te zijn? — Ouders die „in eendracht met de Heer" zijn, leren hun kinderen Gods wetten te gehoorzamen. Maar sommige grote mensen geloven niet in Jehovah. 4. Geef voorrang aan uw dienst voor God; Door niets zij dat verstoord. Men hongert thans naar Gods gebod, Naar waarheid uit zijn Woord. Belet men ons om voort te gaan, Toch wordt Gods werk voltooid. Gehoorzaam God, hang hem steeds aan, Want hij verzaakt ons nooit. Gods Woord gehoorzamen van A.M. Stibbs voor €5.50. Uitgelichte Boeken; De Binnenkamer 'De Binnenkamer' is een verfrissend boek dat je helpt om altijd in God te rusten, zelfs als het leven van alledag je geen adempauze gunt. Weten Over Gods Woord en gehoorzamen ~ Christelijke Meditatie: Weten Over Gods Woord en gehoorzamen It Wie aan het leven begint, een huis gaat bouwen, moet beginnen met luisteren én gehoorzamen. Het kan: Gods eigen zoon is gekomen om ons de weg te wijzen. Geloven is gehoorzamen, maar gehoorzamen is ook geloven: geloven in de goede Herder! Dank daarvoor. Je probeert vanuit Gods Woord te reflecteren op de huidige ontwikkelingen. Dat moeten we meer doen! ... maar omdat ze door God is aangesteld, gehoorzamen wij (Romeinen 13:1b). Dat gaat nog verder! Toch geeft dat laatste meteen aan dat de overheid, weliswaar 'hoger' dan ons, 'lager' is dan een Ander. Gods Woord gehoorzamen Dag 1 Jakobus 1:19-25. Alleen horen is niet genoeg, je moet wat je gehoord hebt ook doen 19 Zo dan, mijn geliefde broeders, ieder mens moet haastig zijn om te horen, maar traag om te spreken en traag tot toorn. 20 De toorn van een man brengt immers geen gerechtigheid voor God teweeg. 21 Leg God van de vrede zal met u zijn. Dag 7 Hebreeën 6:11-12 en 10:35-36. Je zult ontvangen wat beloofd is wanneer je Gods Woord gehoorzaamt 11 Het is onze vurige wens dat ieder van u tot het einde toe dezelfde ijver aan de dag blijft leggen, totdat alles waarop wij hopen verwezen- Hoewel je brutaal bent en Gods woord niet gehoorzaamt, tolereert Hij aldoor je opstandigheid, Hij zal geduldig zijn, Zijn werk voortzetten, Zich niets aantrekken van kronkelende maden in de mest. Het werk van de Heilige ...