Gratis elektronische bibliotheek

Recht om een ander te worden - Ria van Hengel

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: none
BESTANDSGROOTTE: 12,58
ISBN: 9789025941611
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Ria van Hengel

U kunt het boek Recht om een ander te worden downloaden in pdf epub formaat na gratis registratie

Omschrijving:

none

...nden wilt worden in Google, kun je de zoekmachine verzoeken om je gegevens te verwijderen ... Erfpacht | Wet & Recht ... . Maar wat als Google dat weigert, hoe gaat de rechter om met het 'recht om vergeten te worden'? Advocaat mediarecht Thomas van Vugt licht deze zaak toe. Voogdij is gezag dat wordt uitgeoefend door een ander dan de ouders. Bijvoorbeeld na het overlijden van één of beide ouders. Of als de ouders het gezag (tijdelijk) niet kunnen uitoefenen. De voogdijprocedures vallen onder het civiel recht. Een verzoek aan de rechtbank om een ... Patiëntenrechten - Zorgwijzer ... . De voogdijprocedures vallen onder het civiel recht. Een verzoek aan de rechtbank om een voogd te benoemen kan alleen door een advocaat worden gedaan. Om als belanghebbende aangemerkt te worden, moet een betrokkene rechtstreeks in zijn verplichtingen worden geraakt. Dat kan bijvoorbeeld gelden voor pleegouders bij een dreigende overplaatsing. Het kind is altijd belanghebbende en kan daarom zonder vertegenwoordiging door een gezaghebbende ouder of voogd een verzoekschrift indienen of zich informeel tot de rechter wenden. Een werkgever mag zijn werknemers bepaalde dingen verplichten. Hij kan bijvoorbeeld verplicht stellen dat de werknemers op tijd aanwezig zijn en niet te laat komen.Hij kan verplichten dat ze bij de uitvoering van hun werkzaamheden aardig moeten zijn tegen klanten en dat ze tussen de middag niet langer dan een half uur middagpauze nemen. Alle omstandigheden, zoals bijvoorbeeld de thuissituatie, worden vervolgens bekeken en beoordeeld. Daarom verschillen omgangsregelingen vaak van elkaar. Het staat vader en moeder echter vrij om zonder tussenkomst van de rechter zelf een regeling op te stellen. Dit is vaak een lastige klus, aangezien beiden in conflict met elkaar zijn. Nee, het recht om vergeten te worden geldt in principe niet voor medische dossiers. Maar u mag als patiënt wel aan uw zorgverlener vragen om gegevens uit uw medisch dossier te verwijderen. In Nederland zijn de regels voor het bewaren van medische dossiers opgenomen in de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO). Een zzp'er die in opdracht van een ander een kunstwerk vervaardigt, behoudt zelf het auteursrecht op het werk. Hiervan kan in een contract worden afgeweken. Nadat de maker het werk heeft gecreëerd, kan hij zijn auteursrecht aan een ander overdragen of in licentie geven. Het recht om een ander te worden. Geplaatst op 25 november 2017 door els. Anne Wadman (1919-1997) is een stukje in mijn achting gestegen. Jarenlang heb ik hem meegemaakt als concertmeester van het Fries Kamerorkest, waarvan ik tweede hoboïste was. Patiënten worden steeds mondiger en durven steeds vaker om een second opinion te vragen. ... Hier is het recht op een second opinion in opgenomen. ... En het is zelfs nog erger, soms worden behandelmogelijkheden die in een ander ziekenhuis wel worden aangeboden, zelfs verzwegen. Recht hebben op (1) Recht hebbende om te erven (1) Recht in bepaalde gevallen (1) Recht lettertype (1) Recht maken (1) Recht maken van een rivierbocht (1) Recht naar omhoog gericht (1) Recht naar voren gerichte boksstoot (1) Recht neerhangend (1) Recht om bedrijf of handel alleen... (1) Recht om gekozen te worden (1) Recht om over iets te ... De UVRM sluit namelijk uit dat rechten geschonden mogen worden door de UVRM zelf, en wel met artikel 30, waar in de originele tekst staat: " Geen bepaling in deze Verklaring zal zodanig mogen worden uitgelegd, dat welke Staat, groep of persoon dan ook, daaraan enig recht kan ontlenen om iets te ondernemen of handelingen van welke aard ook te verrichten, die vernietiging van een van de ... Soms wordt beweerd dat de vrijheid van meningsuiting een "recht om te beledigen" zou inhouden. Dat is een misleidende voorstelling van zaken. Afgezien van het feit dat beledigen in bepaalde gevallen strafbaar is, als erkende uitzondering op de vrijheid van meningsuiting, dient men zich vooral te bedenken dat de vrijheid van meningsuiting een juridische norm is, die kan leiden tot strafbaarheid ... Een erfdienstbaarheid is een zakelijk recht om van eigendom van een ander gebruik te mogen maken. De meest bekende vorm daarvan is het recht van overpad. De grondeigenaar is verplicht de gerechtigde toegang te geven tot zijn perceel en overpad te bieden. Vaak gaat het om een lang geleden gevestigd recht. Om bepaalde andere rechten te beschermen, zoals het recht op vrije meningsuiting, mogen niet alle gegevens automatisch worden verwijderd. Om een voorbeeld te noemen: controversiële uitspraken in het openbaar mogen niet worden verwijderd als het algemeen belang erbij gebaat is dat ze online blijven. Ten eerste moet altijd worden vastgesteld welke 'soort' rechter bevoegd is om een zaak te behandelen. In de meeste gevallen zal het dan gaan om vast te stellen of men bij de 'gewone' civiele rechter of bij de kantonrechter moet zijn. Dit is de vraag van de absolute competentie....