Gratis elektronische bibliotheek

Intervisie in de gezondheidszorg - John Sijnke

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: 2002-10-01
BESTANDSGROOTTE: 5,96
ISBN: 9789035225534
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: John Sijnke

U kunt het boek Intervisie in de gezondheidszorg downloaden in pdf epub formaat na gratis registratie

Omschrijving:

In Intervisie maak je gebruik van elkaars ervaringsdeskundigheid en leer je, door samen met anderen kritisch naar het eigen handelen te kijken, meer van praktijkervaringen. Geen wonder dus dat intervisie zich binnen de gezondheidszorg mag verheugen op hernieuwde belangstelling. De doelstellingen van intervisie passen immers perfect bij wat met bijvoorbeeld zelfsturing, coachen en lerende organisaties beoogd wordt. Maar ook bij een cliënt-gerelateerd thema als vraaggestuurd werken. Ook daarbij is afstemming (het leren kijken door de ogen van de ander) en het verstaan van de kunst van het vragenstellen essentieel. Intervisie bevordert dat vermogen, maar is tevens de plek waar praktijkdilemma's besproken kunnen worden, met andere ervaringsdeskundigen. De casuïstiekmethode, die in dit boek centraal staat, blijkt een uitstekende structuur te bieden voor intervisiebijeenkomsten. Die structuur helpt deelnemers aan intervisie zich op elkaar te concentreren, zich te verplaatsen in andermans situatie, motieven, kwaliteiten en overwegingen. Zodoende zijn zij beter in staat hun ervaringsdeskundigheid zo in te zetten dat zij elkaar stimuleren hun professionele repertoire verder te ontwikkelen en uit te breiden. Dit boek is vooral bedoeld voor deelnemers aan intervisiegroepen en medewerkers die intervisie willen introduceren binnen hun werk en is vanuit hun perspectief geschreven: praktische handvatten voor introductie en uitvoering met de nodige praktijkvoorbeelden.John Sijnke is geregistreerd supervisor en publiceerde eerder over ondermeer supervisie, functioneringsgesprekken en begeleidingsvaardigheden voor direct-leidinggevenden.

...en 4 nog eens.; Herformuleren De groepsleden formuleren het probleem alsof het hun eigen probleem is in één zin die begint met "Ik …", schrijven ook dit op een post-it en geven het aan de inbrenger ... Intervisie - Wikipedia ... . Intervisie ondersteunt daarbij de reflectie op en de ontwikkeling van zelfkennis. Ook worden tijdens intervisiebijeenkomsten vaardigheden als vragen stellen, feedback geven, aanspreken en confronteren geoefend. Werkvormen De intervisiegroep bepaalt met welke leervraag wordt gewerkt en in welke vorm. Wat doet de VKIG? De Vereniging van Klachtenfunctionarissen In de Gezondheidszorg zet zich in om de belangen ... bol.com | Intervisie in de gezondheidszorg | 9789035225534 ... ... . Werkvormen De intervisiegroep bepaalt met welke leervraag wordt gewerkt en in welke vorm. Wat doet de VKIG? De Vereniging van Klachtenfunctionarissen In de Gezondheidszorg zet zich in om de belangen te behartigen van klachtenfunctionarissen in de gezondheidszorg. onderzoek van de gezondheidszorg). De resultaten laten zien dat er enerzijds veel basale kwaliteitsmethoden bestaan die door nagenoeg alle verpleegkundigen en verzorgenden worden toegepast, zoals het werken met protocollen en de melding van incidenten in de patiëntenzorg (MIP). Anderzijds zijn er de Sijnke, John (2002) Intervisie in de gezondheidszorg: introduceren en toepassen van de casuïstiekmethode. Maarssen: Elsevier gezondheidszorg, 2002 Intervisie leren....