Gratis elektronische bibliotheek

Als dit uit de hemel is - Tomson

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: maart 2002
BESTANDSGROOTTE: 4,87
ISBN: 9789023906216
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Tomson

U vindt hier de pdf van het boek Als dit uit de hemel is

Omschrijving:

Tweeduizend jaar geleden ontstond onder Joden een beweging die opriep tot ommekeer omdat Gods rijk ophanden was. Onbetwist leidsman werd Jezus uit Nazaret. Hij viel op door een raadselachtig zendingsbewustzijn en een intense aandacht voor zieken en uitgestotenen. Zijn volgelingen zagen hem als de Messias en zetten zijn prediking voort, ook onder niet-Joden die sympathiseerden met het Jodendom. Sociale en politieke spanningen dreven joodse en niet/joodse gelovigen echter uit elkaar. Binnen drie eeuwen was er een anti-joodse meerderheidskerk die zich zag als het nieuwe Israël. Vijftig jaar geleden eindigde de tweede wereldoorlog. Temidden van de tientallen miljoenen doden liet de systematische massamoord op de Joden een diep trauma achter in het geweten van de mensheid. Steeds meer stemmen wezen op verbanden met het Christendom. Dat leidde tot argwaan jegens de christelijke theologie en tot nieuwe aandacht voor het Jodendom. Velen voelen de noodzaak tot heroriëntering. Hoe herkrijgt men een christelijk geloof dat niet is gebaseerd op de ontkenning van het Jodendom? Na een overzicht van het Jodendom in de oudheid begint dit boek weer bij het begin: Jezus in zijn joodse omgeving. Daarna komt Paulus die zijn 'evangelie voor de niet-joden' predikt op basis van loyaliteit aan de joodse wet en het volk Israël. Nog later blijft zijn medewerker Lukas vasthouden aan dat ideaal, hoewel de spanning tussen Joden en niet-Joden stijgt. Die spanning slaat neer in Markus, wordt sterker in Matteüs, en groeit tot vijandschap in Johannes. Belangrijk zijn ook de lang verwaarloosde brieven van joodse kerken. De titel verwijst naar het pleidooi van de Farizeër Gamaliël om de beweging van Jezus' volgelingen met rust te laten: 'Als dit uit God is, kunnen jullie het niet bestrijden'(Hand.5:39). Deze uitgave is tot stand gekomen i.s.m. de B. Folkertsma stichting voor Talmudica.

... mens daarvan eet en niet sterft. 'Ik ben het levende brood, dat uit de hemel neergedaald is; als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid ... Hemel - ABC van het geloof ... . En het brood dat Ik geven zal, is Mijn vlees, ... De toehoorders van Jezus - of waren het de toehoorders van Johannes wanneer hij over Jezus vertelt - verwijzen naar de afkomst van Jezus, de zoon van Jozef. Ze kennen zijn vader en moeder. Ze kunnen hem als een man uit Nazareth. Ze kunnen niet aanvaarden dat hij van bij God is en uit de hemel is neergedaald. Zij morren. Zij zijn ontevreden. Daar zit denk ik het springende pun ... Manna - Christipedia.nl ... . Ze kunnen niet aanvaarden dat hij van bij God is en uit de hemel is neergedaald. Zij morren. Zij zijn ontevreden. Daar zit denk ik het springende punt: in de overtuiging dat het leven na de dood volledig anders is dan dit leven. Dat is een onterecht vooroordeel, die eerder wegkomt uit de Griekse filosofie dan uit de Bijbel. God heeft deze wereld geschapen en 'het was goed', staat er keer op keer. De hemel (Ar.:جنة, al-janna, djanna (de tuin)) wordt binnen de islam voorgesteld als een weelderige tuin.In soera De Gelovigen staat beschreven dat de hemel uit 7 lagen bestaat. Soera Mohammed spreekt van rivieren van wijn, melk, honing en water. Met betrekking tot deze wijn die haram op aarde is, moet in acht worden genomen dat de aardse beperkingen, zoals dronken worden, in de hemel niet ... Uw voorvaders hebben in de wildernis het manna gegeten en zijn niettemin gestorven. Dit is het brood dat uit de hemel neerdaalt, opdat een ieder ervan kan eten en niet zal sterven. Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald; als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid." Arie van der Veer: "De hemel is daar waar God is. De hemel kan dus dichtbij, maar ook veraf zijn. Soms wordt de hemel heel dichtbij gezien. Neem het verhaal van de verheerlijking op de berg, waarbij de hemel openging en drie discipelen Jezus zagen, met Mozes en Elia. Werner van de Wouw Marian Maaskant Kun je uit de hemel va l l e n ? Landelijk KennisNetwerk Gehandicaptenzorg. B e l e ving van de dood en ro u w ve r w erking ... kan zijn of meteen kan doorgaan met de orde van de dag. Dit is te horen als ondersteuners over hun ervaringen vertellen. De essentie van deze kunstwerken is daarom vermoedelijk nooit zozeer het aanwakkeren van angst geweest. Angst alleen kan immers nooit een oprecht gelovige kweken. Dat begrepen de kunstenaars, de schrijvers van toen, en ze richtten zich op de vingerwijzingen van God - op het vuur uit de hemel, de komst van de antichrist. Voetbal als manna uit de hemel. Voetbal is van iedereen en overal in Rio, dus ook, als het weer meezit, tot diep in de nacht op de verlichte stranden van Copacabana en Ipanema. Verkopers van replica-shirts doemen overal op. Zelfs Pelé, de koning die allang afstand deed van zijn troon, is te krijgen. Column Die Luther is of een engel uit de hemel of een duivel uit de hel Jean-Jaques Suurmond Beeld Maartje Geels. Ik ben maar een gewone jongen, maar dit weet ik wel: die Luther is of een engel ... Misschien heb je hem vannacht wel gezien toen je nog even uit het raam keek: de maan. Hij viel op, want voor de vierde keer dit jaar stond er een supermaan aan de hemel. Van woensdag op donderdag ... Verklaring. In de Bijbelwetenschap wordt over het algemeen aangenomen dat het gaat om de uitscheiding van bepaalde schildluizen (waarschijnlijk Najococcus serpentinus en Trabutina mannipura). Volgens sommige mensen is manna echter een eetbare en geneeskrachtige hars afkomstig van de boom Boswellia thurifera.Kerkwierook is veelal op basis van deze hars samengesteld....