Gratis elektronische bibliotheek

Vaardigheden voor de publieke sector - Onbekend

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: augustus 2000
BESTANDSGROOTTE: 8,12
ISBN: 9789062832118
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Onbekend

U kunt het boek Vaardigheden voor de publieke sector downloaden in pdf epub formaat na gratis registratie

Omschrijving:

Vaardigheden voor de publieke sector 1e druk is een boek van Merkloos uitgegeven bij Coutinho. ISBN 9789062832118 Studenten die een opleiding volgen die gericht is op de publieke sector (zoals bestuurskunde en beleidswetenschappen), zullen gaan werken op het grensvlak van theorie en praktijk. Belangrijk is dus dat zij wetenschappelijke kennis steeds weten te vertalen in praktisch handelen. Dit boek vormt hierbij een goed hulpmiddel, want het behandelt op een elementair niveau de relevante vaardigheden voor de publieke sector, die verduidelijkt worden aan de hand van casu stiek. in het eerste deel komen enkele analytische vaardigheden aan de orde: hoe analyseer je een beleids - of organisatieprobleem en hoe krijg je zicht op de sociale omgeving? Op basis van een grondige analyse van het probleem en de sociale omgeving gaat de bestuurskundige vervolgens aan de slag met het ontwerpen van beleid, organisatie en uitvoering; deze ontwerpvaardigheden worden behandeld in het tweede deel. In het derde deel, managementvaardigheden, staan kennis van financieel management, het vormgeven van de informatievoorziening in besluitvormingsprocessen en projectmanagement centraal. Daarnaast moet een bestuurskundige ook kunnen onderhandelen, zal hij regelmatig aan de vergadertafel zitten en moeten presenteren wat hij bedacht of ontworpen heeft: met deze sociaalcommunicatieve vaardigheden wordt het boek beslot n Dit boek is speciaal bedoeld voor hen die het openbaar bestuur tot hun vakgebied maken. Hoewel dit vooral studenten bestuurskunde, beleidswetenschappen en politicologie zullen zijn, kunnen ook studenten sociologie, recht en milieukunde hun voordeel doen met het n de diverse vaardigheden.

... vaardigheden voor de publieke sector, die verduidelijkt worden aan de hand van casuïstiek ... Opleiding Strategisch Adviseren | Bestuursacademie ... . Aan wat voor type werknemer is dan in de komende twintig jaar behoefte bij bedrijven en publieke instellingen? En leren jonge mensen nu de juiste vaardigheden voor die toekomstige arbeidsmarkt? Tijdens dit symposium zal het gaan over de rol die het Nederlandse onderwijssysteem - van mbo tot universiteit - en de publieke en private sector kunnen hebben in het ontwikkelen van die vaardigheden. Vaardigheden voor de publieke sector 1e druk is een boek van Merkloos uitgegeven bij Cout ... Studystore | Vaardigheden Voor De Publieke Sector, Edwards ... ... . Vaardigheden voor de publieke sector 1e druk is een boek van Merkloos uitgegeven bij Coutinho. ISBN 9789062832118 Studenten die een opleiding volgen die gericht is op de publieke sector (zoals bestuurskunde en beleidswetenschappen), zullen gaan werken op het grensvlak van theorie en praktijk. Samenvatting van de hoofdstukken 1,2,3,4,5,6,8 en 12 van het boek Vaardigheden voor de publieke sector Werkenden in de publieke sector beoordelen hun geluk met een 7,8 en hun werkgeluk met een 7,2. In de private sector wordt voor algeheel geluk een 7,6 en voor werkgeluk een 7,0 gegeven. Als we verder inzoomen op de verschillen, zien we dat werken voor het publieke belang op tal van punten tot meer geluk leidt. Waardevoller werk De master Management van de Publieke Sector (MPS) heeft zowel algemene als gespecialiseerde academische kennis en vaardigheden op het gebied van de werking van de publieke sector in de politieke en ma atschappelijke omgeving. In het programma worden mensen opgeleid voor posities De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek. ... De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden ... Vaardigheden voor de publieke sector. toon extra info. red. Arthur Edwards, Linze Schaap. Kwaliteitsmanagement in de publieke sector is een cruciale verantwoordelijkheid van managers, omdat het van invloed is op de organisatie en de economie. HB Publications 'boek' Kwaliteit in de publieke sector 'verklaart de betekenis van kwaliteit, en hoe deze kan worden gemonitord en bereikt. Lees voor meer informatie. De publieke sector. De reële uitgaven aan de publieke sector nemen tussen 1998 en 2015 toe met 66%. Dit komt voor ongeveer de helft door een groei in de dienstverlening, en voor de andere helft door stijgende uitgaven per geleverde dienst. De groei van de uitgaven in de marktsector ligt lager (24%) dan in de publieke sector, terwijl de productie even snel toeneemt als in de publieke sector (30%). Vaardigheden voor de Informatieprofessional 3.0. Informatie. Maandblad voor de informatievoorziening. Januari. Sdu. De Vries, E.J. & van Steenhoven, J. (2012 ... Erik de Vries, HAN-lector Innovatie in de Publieke Sector, schreef mee aan dit boek. Meer over dit boek . Contact met secretariaat Lectoraat Innovatie in de Publieke ... Organisaties in de publieke sector zijn afhankelijk van competent financieel management. HB-publicaties bieden vijf financiële managementboeken voor de publieke sector voor iedereen met financiële verantwoordelijkheid. De boeken bevatten inhoud over financiën, budgettering, bedrijfsplanning en financiële vaardigheden. Verbeter uw financiële geschiktheid met HB-publicaties. Er zijn niet veel boeken die aandacht besteden aan Human Resource Management in de publieke sector. Dit boek, met de gelijknamige titel, is er een van. Naast een historische schets worden er verbinding gelegd met talrijke wetenschappelijke inzichten en biedt het een goed inzicht in de HRM stand van zaken binnen overheid anno 2010. In dat opzicht zijn Bram Steijn en Sandra Groeneveld als ... Training predicitve profiling door middel van social questioning. Bedoeld voor medewerkers in de publieke sector. Ontdek meer op onze website. Onderwijs- en onderzoeksinstellingen creëren maatschappelijke meerwaarde door talenten te ontwikkelen met aansluiting op de samenleving en de economie. Nu de samenleving en economie sneller veranderen dan ooit, dient de onderwijssector inventief en efficiënt te reageren - zeker nu ook de financiering flexibeler wordt. Projectmanagement voor de publieke sector en social profit Op locatie (standaard) of via interactieve webinar (corona-modus) ... Toelichten van zowel diverse managementaspecten en sociale vaardigheden als de domein-technische inhoud van projectwerking a.d.h.v. concre...