Gratis elektronische bibliotheek

Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag - A.M. van Hemert

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: mei 2012
BESTANDSGROOTTE: 11,51
ISBN: 9789058982247
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: A.M. van Hemert

Het beste pdf boek van Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag dat u hier kunt vinden

Omschrijving:

Suïcidaal gedrag is een omvangrijk en complex maatschappelijk probleem. De term suïcidaal gedrag verwijst naar het geheel aan gedachten, voorbereidingshandelingen en pogingen die een zekere intentie uitdrukken om zichzelf te doden. De term gedrag verwijst zowel naar handelingen als naar gedachten. De multidisciplinaire richtlijn heeft als doel om professionals die werkzaam zijn in de gezondheidszorg te ondersteunen bij de diagnostiek, indicatiestelling en behandeling van suïcidaal gedrag. Een werkgroep van psychiaters, psychologen, huisartsen en verpleegkundigen schreef deze richtlijn, bijgestaan door een brede multidisciplinaire klankbordgroep en focusgroepen van verpleegkundigen en patiëntvertegenwoordigers. De richtlijn sluit aan bij de bestaande internationale richtlijnen en is geautoriseerd door de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, het Nederlands Instituut van Psychologen en door Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland.

...zou naar uw mening suïcidaal gedrag in psychiatrisch diagnostisch onderzoek beschreven moeten worden? Deze multidisciplinaire richtlijn geeft professionals aanbevelingen voor diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag ... GGZ Standaarden ... . Onder suïcidaal gedrag vallen gedachten, handelingen en pogingen die een intentie tot zelfdoding laten zien. De richtlijn is primair geschreven voor huisartsen, psychologen, psychiaters en psychiatrisch verpleegkundigen. 12 Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag verzoek om hulp bij zelfdoding door patiënten met een psychiatrische stoornis (Th olen et al., 2009). 2 Visie op suïcidaal gedrag De term ' ... GGZ Standaarden ... . 12 Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag verzoek om hulp bij zelfdoding door patiënten met een psychiatrische stoornis (Th olen et al., 2009). 2 Visie op suïcidaal gedrag De term 'suïcidaal gedrag' verwijst naar het geheel aan gedachten, voorbe- Deze richtlijn kan hulpverleners helpen bij het detecteren en behandelen van suïcidale gedachten en gedrag. De beoogde doelgroep van deze richtlijn zijn artsen, psychologen, therapeuten en verpleegkundigen werkzaam binnen de reguliere gezondheidszorg. Deze richtlijn is bedoeld als hulpmiddel en naslagwerk, niet als dwingende standaard Hier volgt een korte versie van de Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag. Deze samenvatting heeft als doel om de richtlijn en de belangrijkste aanbevelingen toegankelijk te maken voor de praktijk. De volledige tekst van de richtlijn (hoofdstuk 1-10) bevat de Het doel van deze richtlijn is concrete aanbevelingen te geven voor diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag, op basis van het beste beschikbare bewijs. De opstellers van deze richtlijn zijn psychiaters, psychologen, huisartsen en verpleegkundigen. De multidisciplinaire richtlijn rond detectie en behandeling van suïcidaal gedrag is bedoeld voor artsen, psychologen, therapeuten en verpleegkundigen binnen de gezondheidszorg. De richtlijn bevat aanbevelingen rond de volgende thema's: Detecteren en bespreken van suïcidaliteit; Interventies om het suïciderisico te verlagen 'Multidisciplinaire Richtlijn voor de Detectie en Behandeling van Suïcidaal Gedrag' uitgewerkt, alsook deze samenvatting. Onderzoek toont immers dat implementatie van suïcidepreventierichtlijnen in de klinische praktijk kan zorgen voor een verhoging van deskundigheid van professionele hulpverleners én voor een daling in suïcidecijfers. 1 De Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag B. Verwey, psychiater, Ziekenhuis Rijnstate Arnhem A.M. van Hemert, psychiater, Leids Universitair Medisch Centrum R.F.P. de Winter, psychiater, Parnassia Groep, Den Haag Gepubliceerd in: Psyfar 2013; 8 (1): Samenvatting Dit artikel biedt een overzicht van de Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en ... Schema voor diagnostiek van suïcidaal gedrag. Gebaseerd op de Multidisciplinaire richtlijn voor de diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag. Het schema voor diagnostiek dient als hulpmiddel bij het beoordelen van suïcidaliteit. Het schema is gebaseerd op de Multidisciplinaire richtlijn voor de diagnostiek en behan­deling van ... Wat zijn signalen voor suïcidaliteit? Gedachten aan suïcide worden volgens de Multidisciplinaire Richtli...