Gratis elektronische bibliotheek

De nieuwe rivierdijken - G. van de Ven

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: none
BESTANDSGROOTTE: 12,53
ISBN: 9789056620578
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: G. van de Ven

G. van de Ven Epub boeken van De nieuwe rivierdijken zijn voor u beschikbaar na registratie op onze website

Omschrijving:

Door de dreigende overstromingen van de Nederlandse rivieren eind 1993 en begin 1995 is de aandacht voor het fenomeen rivierdijken sterk toegenomen. Op dit voornamelijk technische werkterrein van grote ingenieursbureaus hebben de laatste jaren landschaparchitecten meer en meer invloed gekregen. Naast een waterbouwkundig vraagstuk is de dijk bovenal een ontwerpopgave. Een nieuwe dijk kan ook mooi zijn e voorwaarden scheppen voor nieuwe natuur-en-cultuur-ontwikkeling. In deze publicatie wordt tegen een historische achtergrond de huidige stand van zaken geschetst en een blik in de nabije toekomst geworpen.

...een geheel nieuwe ontsluiting te maken naar de Rivierdijk, om op deze wijze De Buurt te ontlasten ... Rivierdijk - 2 definities - Encyclo ... . De nieuwe Kathedraal van Christus de Verlosser op de de Rivierdijk van Moskou in Moskou Rusland. Foto over gevallen, architectuur, christus, leger, vorst, goud, stad - 114732881 Nu de rivierdijken versneld worden versterkt en verzwaard, kloppen de cijfers over kritieke waterhoogten bij Lobith niet meer. ... Ook de nieuwe stikstofaanpak maakt de natuur weinig beter. U wandelt over oude en nieuwe ri ... Rivierdijk - 2 definities - Encyclo ... . ... Ook de nieuwe stikstofaanpak maakt de natuur weinig beter. U wandelt over oude en nieuwe rivierdijken en door een van de mooiste uiterwaarden van het Nederlandse rivierenlandschap. Nadat een groot deel van de Bommelerwaard en het Land van Maas en Waal in 1995 geëvacueerd moesten worden omdat men voor een overstroming vreesde, is een uitgebreid programma gerealiseerd om de dijken te verhogen en te verzwaren. Water tegen de dijk 1993 : de toestand van de rivierdijken tijdens het hoogwater van december 1993: Berg, L. van de: Geschiedenis van het ontstaan van de bedijking van de Vijfheerenlanden: Gelders rivierdijkenplan: Hegener, Michiel: Archeologie van het landschap : langs de aarden monumenten van Nederland: 902541432X: Ven, G.P. van de Bij de rivierdijken in Nederland bestaat geen acuut gevaar. Deze dijken zijn volgens een nieuwe rekenmethode minder veilig dan gedacht, maar de problemen zijn met vrij eenvoudige maatregelen tegen ... Kwelwater dat bij hoogwater zand wegspoelt onder rivierdijken, vormt een groter risico voor de stabiliteit van de dijken dan gedacht. Onder aan de dijk ontstaat een gat, waardoor water onder de dijk door kan stromen, waardoor de dijk verzwakt en de kans op een doorbraak groter wordt. den de ontwerpregels van de Deltacommissie gehanteerd. Toepassing van de nieuwe rekenmethode voor kruinhoogten heeft daarom ook implicaties voor het beleid. De dijkversterkingen volgens de Deltawet zijn al voor ongeveer 95% gereed. Het is, gege-ven dat feit, niet reëel om als gevolg van een nieuwe rekenmethodiek de resterende Huis te koop: Rivierdijk 477, Hardinxveld-Giessendam. Met eerlijke informatie over prijsontwikkeling en buurt. Beschrijving: 'Op een fraai perceel van maar liefst 1.020 m² eigen grond vindt u deze goed onderhouden hoekwoning. Het woonhuis is gebouwd omstreeks 1897, maar heeft in de loop van de jaren een complete renovatie ondergaan. De woning beschikt onder meer over een sfeervolle woonkamer ... De deltahoogte van een waterkering is de vereiste hoogte zoals vastgesteld op grond van de Deltawet die van kracht was tussen 1957 en 2005. In 2005 is de Deltawet opgegaan in de Wet op de waterkering, waarbij nieuwe vereiste dijkhoogtes zijn vastgesteld, die niet meer worden aangeduid als deltahoogte.De Deltawet en zijn opvolger stellen dezelfde eis, namelijk dat de zeewering voldoende hoog en ... Men stelde het programma voor rivierdijkversterking in 1990 voor de zoveelste keer uit om geld vrij te maken voor aanleg van de stormvloedkering in de Nieuwe Waterweg. Inmiddels is 2008 het jaar waarin de rivierdijken een redelijke bescherming moeten kunnen bieden; een overstromingskans van eens in de 1250 jaar. Het wegspoelen van zand onder rivierdijken door kwelwater, het zogeheten 'piping', is veel gevaarlijker voor de stabiliteit van de dijken dan tot nu toe werd aangenomen. Opknapbeurt voor Sliedrechtse Rivierdijk: lichtmast, nieuwe lantaarnpalen, plantenbakken en bankjes . De Rivierdijk in Sliedrecht krijgt lichtmasten, nieuwe lantaarnpalen, plantenbakken en bankjes. In het kader van de Decentralisatie-impuls (DI) zijn per 1 januari 1994 rijkstaken overgeheveld naar de provincies. Dit was mede aanleiding om een nieuwe subsidieregeling rivierdijken op te stellen. Deze nieuwe subsidieregeling, door provinciale staten vastgesteld op 29 mei 1995, zal de sinds oktober 1981 van kracht zijnde subsidieregeling ... Home Projecten Infrastructuur Nieuwbouwlocatie de nieuwe s te sleeuwijk Reconstructie rivierdijk te sliedrecht. Ga terug Reconstructie Rivierdijk te Sliedrecht. Doordat er een nieuw dijklichaam in het verleden tegen een bestaand dijklichaam is aangebouwd heeft er afschuiving plaatsgevonden op de overgang van bestaan...