Gratis elektronische bibliotheek

Waarom de Bijbel - John Blanchard

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: 2015-10-13
BESTANDSGROOTTE: 9,63
ISBN: 9789462786165
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: John Blanchard

Alle John Blanchard boeken die u van ons leest en download

Omschrijving:

Waarom zou je de Bijbel geloven? Veel mensen vragen zich dattegenwoordig af. Voor hen is de Bijbel niet meer dan een oud,religieus geschrift, dat veel vragen oproept. Hoe weten we dat dehuidige tekst ook maar enigszins lijkt op het origineel? Is de Bijbelmeer dan folklore? Kun je de Bijbel wel serieus nemen als er zoveeltegenstellingen in staan? Hoe kan zo’n oud boek van betekeniszijn voor onze tijd?In dit boekje geeft John Blanchard antwoord op vragen over degeloofwaardigheid van de Bijbel. Hij laat zien dat het van levensbelangis om dit bijzondere Boek niet gesloten te laten.

...jfel getrokken wordt, is dat dit boek zegt door God geïnspireerd te zijn ... Waarom is de Bijbel geloofwaardig? - Opinie - RD.nl ... . Professor Walter Kaiser jr. schrijft hierover: „De tekst [van de Bijbel] is schuldig vanwege de aanspraak op goddelijke oorsprong, de wonderen en de verhalen over God" (The Old Testament Documents). De Bijbel (uit het Grieks: biblia = boeken) is het heilige boek van de christenen.Centraal staat de Drie-eenheid: God de Vader, Jezus Christus Zijn Zoon en de Heilige Geest.. De Bijbel wordt door veel christenen als het onfeilbare woord van God ... Bijbel (christendom) - Wikipedia ... .. De Bijbel wordt door veel christenen als het onfeilbare woord van God gezien en door hen ook op die manier behandeld. Zo volgen christenen nauwgezet de uitgangspunten die in de Bijbel vermeld staan. Waarom lezen christenen de Bijbel? Voor christenen is de bijbel van groot belang. De meeste christenen lezen daarom ook regelmatig in de bijbel. Christenen geloven dat in de bijbel God zichzelf bekent maakt. Aan de ene kant staan er verhalen in over hoe God de wereld geschapen heeft en hoe hij in het verleden met met mensen om ging. Meneer, waarom moeten we de Bijbel, zo'n oud boek, lezen? Als een leerling die vraag stelt, is Dries van den Akker in z'n element. Een mooie dialoog ontspint zich, die naar de kern van de Bijbel gaat. Eind zeventiger jaren van de vorige eeuw. Begin van het schooljaar op het ... Waarom is het voor jou en mij zinvol om in een oud boek als de Bijbel te lezen? Het schrijven op deze website en mijn dagelijkse werkzaamheden doe ik vanuit de overtuiging dat God in de persoon van Jezus mij lief heeft. Uit de liefde die ik van God ontvang wil ik ook delen. In de ontmoetingen met mensen door er te zijn en via deze website met ... Waarom de Bijbel? De Bijbel - een oud, dik boek? Vergis je niet! De Bijbel is méér dan een boek. De Bijbel is een wereld. Gods wereld. Je krijgt er dingen in te zien die je met het blote oog nooit zou kunnen zien. In de Bijbel ontdek je wie de Here God is en wat Hij van plan is met de wereld - en ook met jou. Gods boek geeft jouw leven ... De naam bijbel. Het woord bijbel is afgeleid van het Griekse woord biblia, en dat betekent: 'boeken'.De Bijbel bestaat natuurlijk ook uit allerlei verschillende boeken. Tegelijk kreeg de term biblia in het Latijn al snel de betekenis van 'het heilige boek'. Het werd een naam voor de Bijbel. De Bijbel is waarschijnlijk het meest controversiële boek dat er bestaat. Voor sommige mensen is de Bijbel het Woord van God, voor anderen een boek met bijzondere inzichten, en voor weer anderen is het niets meer dan een achterhaald sprookjesboek waar onwetende mensen in geloven om maar enige houvast te hebben in het leven. De Bijbel online lezen doe je op debijbel.nl. Met debijbel.nl brengen het Nederlands Bijbelgenootschap en het Vlaams Bijbelgenootschap de Bijbel dichtbij. Op deze website vind je de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV), de Bijbel in Gewone Taal (BGT), de Herziene Statenvertaling (HSV) en vele andere vertalingen. De kerk gelooft in de Bijbel als geopenbaard boek, maar hoe is de Bijbel feitelijk ontstaan? Het was niet zo dat een profeet aan een schrijftafel ging zitten en met een ganzenveer begon aan 'De Bijbel, bladzijde 1'. UvA-voorzitter en godsdienstwetenschapper Karel van der Toorn onthult in zijn nieuwste boek hoe dan wel. Waarom de Bijbel. Waarom zou je de Bijbel geloven? Veel mensen vragen zich dat tegenwoordig af. Voor hen is de Bijbel niet meer dan een oud, religieus... De 'waarom-vraag' kan ik me goed voorstellen. Aan de andere kant wil ik je uitdagen om een andere vraag te stellen: 'waarom niet?' Mij heeft dit enorm geholpen. Voor de helderheid: 'Waarom-vragen' vind ik niet fout, ze zijn inderdaad in de Bijbel genoeg te vinden. Maar zoals de ds. al aangaf; laten we er niet in blijven hangen. Daar zijn boekenkasten over volgeschreven. Ik beperk me hier tot het tweede deel van de Bijbel, het Nieuwe Testament. Dat gaat over de betekenis van het leven, de dood en de opstanding van Jezus Christus. Vooral de opstanding roept vragen op. Toch hoort die volgens Paulus bij het fundament van het christelijk geloof. Waarom vindt hij d...