Gratis elektronische bibliotheek

Eerste boek samuel 1 (1-15) - Berg, M.R. van den

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: januari 9999
BESTANDSGROOTTE: 5,54
ISBN: 9789060648841
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Berg, M.R. van den

U vindt hier de pdf van het boek Eerste boek samuel 1 (1-15)

Omschrijving:

Een echt nieuw begin is alleen mogelijk wanneer niets meer van eigen inbreng verwacht wordt, maar alles van God. Dat is wel een van de rode draden die door heel de Bijbel heenlopen. Het boek Samuël begint (weer) met zo'n uitzichtloze situatie. het volk wijkt af van de Here, met voorop de zonen van Eli, Hofni en Oinehas. Een uitzichtloze situatie lijkt het ook in huiselijke kring: Hanna is onvruchtbaar. Maar juist bij deze onvruchtbaarheid begint God opnieuw: Good laat levenswater opborrelen uit bronnen die voorgoed opgedroogd leken. Hanna krijgt een zoon, Samuël, die instrument mag zijn om het volk weer bij de Here te brengen. Hij houdt het volk voor ogen dat er alleen verlossing mogelijk is wanneer een radicale keus voor de Here gemaakt wordt en de Baäls en Astartes worden losgelaten. Hoeveel geduld heeft de Here met zijn volk als later blijkt dat zijn volk het leven bij Hem alléén wel erg riskant vindt en dat hun een aardse koning wel zo veilig lijkt? Onze tijd vertoont in geestelijk

...g - 1 Sam. 4:15 zijn ogen begonnen zwak te worden, zodat hij niet meer kon zien - ... 1 Samuël 1 — Watchtower ONLINE LIBRARY ... . 3 en toen ook Samuel zich te slapen gelegd had, voordat de lamp van God gedoofd werd in ... De boeken 1 en 2 Samuel (Hebreeuws: שמואל) zijn onderdelen van de Hebreeuwse Bijbel.De boeken vormen het derde en vierde boek van de Profeten (Hebreeuws: Newie'iem) in de Tenach en volgen op Rechters.In het christelijke Oude Testament vormen ze het negende en tiende boek en volgen ze op Ruth, dat tussen Rechters en 1 en 2 Samuel in is komen te staan. 1 Samuel ©De gelofte van Hanna en de geboorte van Samuel In Rama in de streek ... 1 Samuël 1 — Watchtower ONLINE LIBRARY ... . 1 Samuel ©De gelofte van Hanna en de geboorte van Samuel In Rama in de streek Suf, (1:1) Rama in de streek Suf - Voorgestelde lezing. MT: 'Ramataïm-Sofim'. in het bergland van Efraïm, woonde een man die Elkana heette. Hij was een zoon van Jerocham, die een zoon was van Elihu, de zoon van Tochu, de zoon van Suf, en behoorde tot de stam Efraïm. 1 Samuel 8 Het eerste boek Samuel. HSV Israël verlangt een koning. 1 Het gebeurde nu, toen Samuel oud geworden was, dat hij zijn zonen tot richters over Israël aanstelde. 2 De naam van zijn eerstgeboren zoon was Joël en de naam van zijn tweede was Abia; zij waren richters in Berseba. 3 Maar zijn zonen ... David hoort dat Saul en Jonatan zijn gedood 1 Na zijn overwinning op de Amalekieten kwam David terug in Ziklag. Saul was inmiddels gedood. 2 Twee dagen later kwam er een man uit het leger van Saul in Ziklag aan. Hij liep in gescheurde kleren en met aarde op zijn hoofd als teken van verdriet.Hij ging naar David, liet zich voor David op de grond vallen en boog zich diep. Eerste boek samuel 2 (16-31) (Bindwijze overig). Door de coronacrisis is het erg druk. De kans is groot dat de bezorging van je bestelling of reactie van onze klantenservice of partner langer duurt, excuses. 1 Daar was een man van Ramathaim-zofim, van het gebergte van Efraïm, wiens naam was Elkana, een zoon van Jerocham, den zoon van Elihu, den zoon van Tochu, den zoon van Zuf, een Efrathiet.. 2 En hij had twee vrouwen; de naam van de ene was Hanna, en de naam van de andere was Peninna. Peninna nu had kinderen, maar Hanna had geen kinderen. 3 Deze man nu ging opwaarts uit zijn stad van jaar tot ... Op de volgende pagina's worden passages uit het boek 1 Samuël becommentarieerd en onderwerpen behandeld: Hoofdstuk 7; Meer weten. Ger de Koning, 1 Samuel toegelicht en toegepast. Uitgeverij Johannes Multimedia, 2011. Nu lezen op kingcomments.com (Informatie kingcomments.com). Uitgegeven als paperback en als electronisch boek. Eerste boek samuel 1 (1-15) door Berg, M.R. van den, EAN 9789060648841, ISBN 9060648846. 25 1 25:1 1 Sam. 28:3 Omstreeks die tijd kwam Samuel te overlijden. Heel Israël kwam bijeen om over hem te rouwen. Hij werd begraven bij zijn huis in Rama. ...