Gratis elektronische bibliotheek

Homoseksualiteit en de bijbel - Koekkoek, H.G.

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: none
BESTANDSGROOTTE: 6,66
ISBN: 9789070700355
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Koekkoek, H.G.

Alle Koekkoek, H.G. boeken die u van ons leest en download

Omschrijving:

Wij worden allemaal geconfronteerd met de vraag, hoe wij als christenen moeten staan tegenover homoseksualiteit. Terwijl in de ene kerk homohuwelijken worden ingezegend, wijzen anderen dit ten stelligste af en willen mensen misschien niet eens naast een homo in de kerk zitten. Soms blijken mensen die vroeger homoseksualiteit sterk afkeurden, ineens veel milder te zijn geworden, toen hun zoon verteld had, dat hij ook homo was, terwijl anderen geen contact met zo'n zoon meer willen hebben. Wat is nou de Bijbelse weg??Er worden vragen gesteld over wat homoseksualiteit nu eigenlijk is; is het een afwijking, is het een ziekte, is het een zonde of is het gewoon een andere manier van leven en van liefhebben? Zijn zij zo geboren, is het een geaardheid, of zijn zij zo geworden en is het een keuze? Sommigen zijn heel resoluut in het afwijzen van de homo's, omdat zij niet zo geboren kunnen zijn, omdat, zoals deze mensen zeggen, 'God geen fouten maakt'.?Vroeger werd homoseksualiteit vanuit de Bijbel in alle kerken en door alle predikanten en gemeenteleden sterk veroordeeld. Hebben de mensen de Bijbel in het verleden op een verkeerde manier gebruikt, hebben zij bepaalde teksten verkeerd uitgelegd, begrepen zij bepaalde zaken niet, verwarden zij de religieuze homoseksualiteit (mannelijke tempelhoeren) met echte liefde tussen mannen en vrouwen? Hoe zit het nou eigenlijk? En waren David en Jonathan ook homo's??Bij de beantwoording van de belangrijkste vragen willen wij luisteren naar de Bijbel en hierbij ook gebruik maken van rabbijnse geschriften, waarin immers vanuit de tijd van het Oude Testament al omgegaan wordt met Gods Woord en dit uitgelegd wordt voor de praktijk van het dagelijks leven. Dat betekent, dat duidelijke antwoorden gegeven worden, maar vanuit een liefdevolle en pastorale benadering.

...n zet ook niet aan tot discriminatie. De Bijbel is de bron van wat God heilig en rechtschapen vindt, maar geeft ons ook de definitie van wat Hij zondig en verachtelijk vindt ... Homoseksualiteit en de bijbel | Remonstranten ... . Hebreeën 13:8 stelt dat God altijd hetzelfde is: gisteren, vandaag en tot in de eeuwigheid; hij golft niet op en neer met de modetrends. Deze gedeelten in de brieven van Judas en 2 Petrus laten zien dat de zonde waarom Sodom en Gomorrah werd gestraft, uiteraard naast andere zonden, die van de homoseksualiteit was. B. Conclusie De conclusie is kort maar krachtig: de gehele Bijbel, OT en NT, wijzen duidelijke n onomwonden alle homoseksuele praktijken in de breedste zin van het woord a ... bol.com | De Bijbel en homoseksualiteit | 9789491706547 ... ... . B. Conclusie De conclusie is kort maar krachtig: de gehele Bijbel, OT en NT, wijzen duidelijke n onomwonden alle homoseksuele praktijken in de breedste zin van het woord af. homoseksualiteit in de bijbel. Op een aantal plaatsen in de bijbel wordt homoseksualiteit afgewezen. Voorbeelden: Genesis 19:4-8: "Voordat zij zich konden neerleggen, omsingelden de mannen van de stad, de mannen van Sodom, het huis, van de knaap tot grijsaard, het hele volk in één samenscholing. Homoseks tussen mannen wordt in de Koran (net als in de Bijbel) alleen beschreven in termen van losbandigheid, dwang en verkrachting. Het verhaal van de profeet Loet is het bekendste voorbeeld daarvan, en het lijkt erg op het verhaal van Lot in de Bijbel. Zie ook vraag 25. Er wordt in de Koran meerdere malen gewaarschuwd voor sodomie of 'liwaat'. Het wettelijke aspect van een huwelijk tussen twee personen van hetzelfde geslacht wordt in de Bijbel niet specifiek genoemd.Een belangrijkere vraag is: wat zegt de Bijbel over homoseksualiteit? Zonder goed te bestuderen wat de Bijbel erover zegt, denken veel mensen dat ze het antwoord weten, maar hun antwoorden spreken elkaar tegen. "We lezen in de Bijbel ook over de kwetsbaarheid van seksualiteit. En de negativiteit en verwoesting die de zonde en de duivel kunnen aanrichten, juist op het gebied van seks. Daarom heeft God spelregels bedacht voor een seksuele relatie tussen man en vrouw. Niet om ons het moeilijk te maken, maar om ons te beschermen. Sommige activisten hebben met zeer creatieve middelen geprobeerd om de passages die in de Bijbel over homoseksualiteit gaan te herinterpreteren, met het argument dat de Bijbel homoseksueel gedrag niet per se. veroordeelt.. Hoe dan ook moeten christenen vandaag de dag het onderwijs van de Bijbel blijven benadrukken, niet alleen aangaande homoseksuele praktijken, maar ook wat betreft het ... En ook dit wakkert vooral in de kerken en evangelie gemeenten de discussie over homoseksualiteit aan. Wat zegt de Bijbel er over en hoe moeten we dat dan naar deze tijd interpreteren. Helaas, in te veel evangelie gemeenten en kerken in ons land, laat men het onderwerp liever rusten. De dingen die ik nu ga uitleggen, vindt u misschien ongepast en smerig, maar ik heb als doel gesteld om een Bijbels antwoord te geven op wat er nu zonde is aan homoseksualiteit. Dit antwoord is voor homo's die terecht vragen hier over hebben. Homoseksualiteit in het licht van de Bijbel Het onderwerp 'homoseksualiteit' staat volop in de publiciteit. Het is een verschijnsel dat zich de laatste decennia met een ongekende vrijpostigheid over de gehele wereld opdringt. En in Nederland blijken er al aparte kerken voor homoseksuelen te zijn. De gevestigde kerken hebben daar geen ... De Bijbel over homoseksualiteit . In dit artikel wordt een overzicht gegeven van wat de Bijbel zegt over homoseksualiteit. Ook enkele andere onderwerpen die daar indirect mee te maken hebben, zoals het huwelijk, worden besproken. Bijlage B gaat over de agressie van de ongelovige wereld tegenover hen die vasthouden aan het Bijbelse standpunt. 'Dat zegt de Bijbel wel, maar…' Iemand vroeg mij: 'Wat zegt het Nieuwe Testament over homoseksualiteit?' Ze was op de trouwdag van twee homo's geweest en zat met die vraag omdat velen zeggen dat Bijbelteksten die over homoseksualiteit gaan, vandaag niet meer gelden. Wat de Bijbel werkelijk leert over homoseksualiteit. Toegankelijke en pastorale handreiking voor het doordenken van een urgent thema. Auteur(s): Kevin DeYoung: Pagina's: 192: In dit boek nodigt Kevin DeYoung iedereen - de scepticus, de zoeker, de zelfverzekerde en de twijfelaar - uit om zijn visie op homoseksualiteit te toetsen aan de Bijbel. Lees en zoek online in de Bijbel in Gewone Taal, de Nieuwe Bijbelvertaling en vele andere vertalingen. Ontdek meer over de Bijbel op debijbel.nl. debijbel.nl debijbel.nl Nederlands Bijbelgenootschap. Home; Geavanceerd zoeken. Lees de Bijbel; Wereld van de Bijbel. Wereld van de Bijbel. Kennis ... Genesis 19:1-29 Dit verhaal beschrijft hoe de inwoners van Sodom de gasten van Lot wilden verkrachten. Leviticus 18:22 en Leviticus 20:13 In de wet van Mozes staat twee maal genoemd dat 'je niet het bed mag delen met een man zoals met een vrouw'. De vraag hierbij is of deze regel nu ook nog geldt....