Gratis elektronische bibliotheek

Het nieuwe verbond vervangt het oude verbond - Walter Tessensohn

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: december 2010
BESTANDSGROOTTE: 11,74
ISBN: 9789491026058
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Walter Tessensohn

Het beste pdf boek van Het nieuwe verbond vervangt het oude verbond dat u hier kunt vinden

Omschrijving:

Sommige Joden denken dat het "Berit Chadasha', het nieuwe testament, voor de christenen (lees: heidenen) bestemd is. De werkelijkheid is, dat dit nieuwe verbond er (in de eerste plaats) voor de Joden is. Door vooroordelen en valse voorlichting is men niet bekend met de waarheid. Ook onder christenen is er veel onwetendheid ten opzichte van de Messias en zijn nieuwe verbond met de Joden. Sommigen denken dat dit nieuwe verbond eigenlijk voor de heidenen is bedoeld. De Messias, Jezus Christus, is echter gekomen voor de Israëlieten en het nieuwe verbond is aan hun beloofd. De Here sprak door Jeremia: 31 Zie, de dagen komen, luidt het woord des HEREN, dat Ik met het huis van Israël en het huis van Juda een nieuw verbond sluiten zal. 32 Niet zoals het verbond, dat Ik met hun vaderen gesloten heb ten dage dat Ik hen bij de hand nam, om hen uit het land Egypte te leiden: mijn verbond, dat zij verbroken hebben, hoewel Ik heer over hen ben, luidt het woord des HEREN. 33 Maar dít is het verbond, dat Ik met het huis van Israël sluiten zal na deze dagen, luidt het woord des HEREN: Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en die in hun hart schrijven, Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn. (Jer. 31)Het geheimenis dat de apostel Paulus onthult, gaat over het feit dat heidenen ook deel kunnen krijgen aan dit nieuwe verbond tussen God en de Israëlieten. Ondanks de voortdurende ongehoorzaamheid van de Israëlieten zag God naar hen om en gaf hun een nieuw verbond, ter vervanging van het oude verbond dat zij verbroken hadden. Buiten dit nieuwe verbond in het bloed van hun Messias, is er geen heil. Al het heil is besloten in dit nieuwe verbond. De beloften van dit nieuwe verbond zijn: het ontvangen van de Heilige Geest, een plaats ontvangen in de hemelse gewesten in Christus, eeuwig leven, het gestalte krijgen van Christus in iedere gelovige, als koningen heersen, een koninkrijk zijn van priesters en deel hebben aan het Koninkrijk van God. Deze beloften zijn beter dan de beloften van het oude verbond, omdat die slechts betrekking hadden op een lang en goed leven in het beloofde land. HET NIEUWE VERBOND VERVANGT HET OUDE VERBONDSommige Joden denken dat het 'Berit Chadasha', het nieuwe testament, voor de christenen (lees: heidenen) bestemd is. De werkelijkheid is, dat dit nieuwe verbond er (in de eerste plaats) voor de Joden is. Door voor-oordelen en valse voorlichting is men niet bekend met de waarheid. Ook onder christenen is er veel onwetendheid ten opzichte van de Messias en zijn nieuwe verbond met de Joden. Sommigen denken dat dit nieuwe verbond eigenlijk voor de heidenen is bedoeld. De Messias, Jezus Christus, is echter gekomen voor de Israëlieten en het nieuwe ver-bond is aan hun beloofd. De Here sprak door Jeremia: 31 Zie, de dagen komen, luidt het woord des HEREN, dat Ik met het huis van Israël en het huis van Juda een nieuw verbond sluiten zal. 32 Niet zoals het verbond, dat Ik met hun vaderen gesloten heb ten dage dat Ik hen bij de hand nam, om hen uit het land Egypte te leiden: mijn ver-bond, dat zij verbroken hebben, hoewel Ik heer over hen ben, luidt het woord des HEREN. 33 Maar dít is het verbond, dat Ik met het huis van Israël sluiten zal na deze dagen, luidt het woord des HEREN: Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en die in hun hart schrijven, Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn. (Jer. 31)Het geheimenis dat de apostel Paulus onthult, gaat over het feit dat heidenen ook deel kunnen krijgen aan dit nieuwe verbond tussen God en de Israëlieten. Ondanks de voortdurende ongehoorzaamheid van de Israëlieten zag God naar hen om en gaf hun een nieuw verbond, ter vervanging van het oude verbond dat zij verbroken hadden. Het nieuwe verbond vervangt het oude verbond.Buiten dit nieuwe verbond in het bloed van hun Messias, is er geen heil. Al het heil is besloten in dit nieuwe verbond. De beloften van dit nieuwe verbond zijn: het ontvangen van de Heilige Geest, een plaats ontvangen in de hemelse gewesten in Christus, eeuwig leven, het gestalte krijgen van Christus in iedere gelovige, als koningen heersen, een koninkrijk zijn van priesters en deel hebben aan het Koninkrijk van God. Deze beloften zijn beter dan de beloften van het oude verbond, omdat die slechts betrekking hadden op een lang en goed leven in het beloofde land.

... Oude Verbond de wet is, de geboden van God ... Het nieuwe verbond vervangt het oude verbond - Walter ... ... . Als vers 13 stelt dat het Nieuwe Verbond het eerste „verouderd" of achterhaald maakt, vatten velen dit op als zou met het Nieuwe Verbond de wet zijn vervangen door genade en geloof. Sommige Joden denken dat het 'Berit Chadasha', het nieuwe testament, voor de christenen (lees: heidenen) bestemd is. De werkelijkheid is, dat dit nieuwe verbond er (in de eerste plaats) voor de Joden is. Door vooroordelen en valse voorlichting i ... Het nieuwe verbond vervangt het oude verbond (e-Book ... ... . Door vooroordelen en valse voorlichting is men niet bekend met de waarheid. Ook onder christenen is er veel onwetendheid ten opzichte van de Messias en zijn nieuwe verbond met de ... Het nieuwe verbond vervangt het oude verbond: Amazon.es: Walter Tessensohn, Hanny Meerhof: Libros en idiomas extranjeros De Onze-Lieve-Vrouw-van-Lourdeskerk, tegenwoordig de Kerk van Het Nieuwe Verbond, is een rooms-katholieke kerk in de tuinstad Slotermeer in Amsterdam Nieuw-West. Hij werd in 1955 ontworpen door de architect M.J. Granpré Molière. Op 19 december 1957 wijdde Mgr. J.P. Huibers de kerk in. Het nieuwe verbond vervangt het oude verbond. Buiten dit nieuwe verbond in het bloed van hun Messias, is er geen heil. Al het heil is besloten in dit nieuwe verbond. De beloften van dit nieuwe verbond zijn: het ontvangen van de Heilige Geest, een plaats ontvangen in de hemelse gewesten in Christus, eeuwig leven, het gestalte krijgen van ... Het nieuwe verbond vervangt het oude verbond. Buiten dit nieuwe verbond in het bloed van hun Messias, is er geen heil. Al het heil is besloten in dit nieuwe verbond. De beloften van dit nieuwe verbond zijn: het ontvangen van de Heilige Geest, een plaats ontvangen in de hemelse gewesten in Christus, eeuwig leven, het gestalte krijgen van ... Het nieuwe verbond ontleent zijn kracht en waarde aan Zijn verzoenend offer. Dit verbond wordt 'gevierd' als Jezus tijdens de Paasmaaltijd het brood en de wijn maakt tot tekenen van verlossing die meer omvat dan de verlossing uit Egypte ... Het oude verbond is van voorbijgaande aard. Wie er nog aan wil vasthouden, ... De achtste dag; de dag van het nieuwe verbond. Op de achtste dag vond de opstanding van Jezus plaats. Het werk was volbracht, het oude verbond was niet meer (het teken was dat het voorhangsel van de tempel van boven naar beneden in tweeën scheurden). Het nieuwe verbond had het oude verbond vervangen en was vanaf dat moment ingegaan. Walter Tessensohn is een geweldige auteur. Download en lees het boek Het nieuwe verbond vervangt het oude verbond op onze website bank72.nl. Helemaal vrij. U vindt Het nieuwe verbond vervangt het oude verbond in PDF, ePUB, MOBI. Koop nu "Het nieuwe verbond vervangt het oude verbond" van "Walter Tessensohn" / ISBN 9789491026058 Het nieuwe verbond en het Nieuwe Testament De naam 'Testament' komt in de Bijbel niet voor. Wel de naam 'berit' wat verbond betekent. De Griekse vertaling van het Oude Testament, de Septuaginta vertaald 'berit' met 'diatheke', dat 'testament' of 'laatste wilsbeschikking' betekent. Toggle navigation. Home; Boekshop. Boeken. Bijbels. HSV - Herziene Statenvertaling; NBV - Nieuwe Bijbelvertaling Het nieuwe verbond houdt eeuwig leven in. Het oude verbond beloofde eeuwig leven; onder het nieuwe verbond komt dat eeuwige leven tot stand. Johannes 3 : 16 zegt: "Opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verderve, maar eeuwig leven hebbe." "Hem" is de Hogepriester van het nieuwe verbond, Die God uit de doden heeft opgewekt. De verbondsleer neemt een belangrijke plaats in binnen de gereformeerde theologie.De verbondsleer beschrijft de verbondsmatige verhoudingen tussen God en mens.. Een verbond bestaat in de Bijbel uit verplichtende afspraken, die bevestigd worden met een eed en gepaard gaan met een symbolisch teken. Op het verbreken van het verbond staan zware straffen. HET NIEUWE VERBOND VERVANGT HET OUDE VERBOND Sommige Joden denken dat het 'Berit Chadasha', het nieuwe testament, voor de christenen (lees: heidenen) bestemd is. De werkelijkheid is, dat dit nieuwe verbond er (in de eerste plaats) voor de Joden is. Door voor-oordelen en valse voorlichting is men niet bekend met de waarheid. Het verschil tussen beide groepen Israëlieten was: geloof. Ondanks het aardse karakter van het Oude Verbond bood het wel degelijk openingen naar onvervalst geestelijk leven zoals we dat kennen bij het Nieuwe Verbond. Toch lijkt het er op dat maar enkele mensen zover kwamen. In Hebreeën 11 zien we een hele lijst met bekende geloofsgetuigen uit ... Het Oude Verbond werd vervangen door het Nieuwe Verbond, wat bezegeld werd met het bloed van Jezus Christus. Het voorhangsel van de tempel werd besneden (verscheurd) en de weg tot God verliep niet meer via de besnijdenis in het vlees en via de inzettingen, offers, rituelen van het vlees en via de hogepriester in de tempel....