Gratis elektronische bibliotheek

Het ontstaan van soorten - Charles Darwin

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: juli 2012
BESTANDSGROOTTE: 10,67
ISBN: 9789057123733
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Charles Darwin

U vindt hier de pdf van het boek Het ontstaan van soorten

Omschrijving:

Over het ontstaan van soorten is het bekendste werk van Charles Darwin (1809--1882). Hierin ontvouwt hij in 'een lang argument' de evolutietheorie die vanaf de publicatie op 24 november 1859 tot de dag van vandaag zoveel opschudding heeft veroorzaakt.De impact van dit boek op het denken is enorm geweest. Vandaag de dag wordt de evolutietheorie weliswaar even algemeen aanvaard als de atoomtheorie, maar dat neemt niet weg dat zij de gemoederen nog steeds in beweging brengt omdat ze de grens tussen geloof en wetenschap raakt.Darwins benadering van het leven is rationeel en natuurwetenschappelijk. Zijn wereldbeeld is opgebouwd uit louter kenbare en verifieerbare feiten. Hij houdt zijn lezers voor dat alle levensvormen op aarde, de mens nadrukkelijk niet uitgezonderd, zijn geproduceerd door onbezielde en doelloze natuurkrachten.Darwins evolutietheorie is en blijft een van de meest revolutionaire visies op mens en natuur uit de wereldgeschiedenis, en het boek Over het ontstaan van soorten is een van de belangrijkste teksten van de moderne tijd: een onbetwiste must in het wetenschappelijk canon.Dit is de veelgeprezen vertaling van Ludo Hellemans van de oorspronkelijke editie van On the Origin of Species uit 1859.

...e indeling van de natuur later gebruikt worden om evolutionaire verwantschappen in uit te drukken ... Evolutie (biologie) - Wikipedia ... . Het tweede probleem dat in de aandacht staat, is het ontstaan van reproductieve isolatie: voor soortvorming is niet alleen disruptieve selectie nodig maar ook dat individuen van de soorten-in-wording na verloop van tijd niet langer met elkaar paren. De klassieke soortvormingsmodellen toonden al aan dat reproductieve isolatie niet uit het niets ontstaat, zeker niet in het algemene geval waar er ... Het ontstaan van een nieuwe soort uit een afstammingslijn heet het soortvormingsproces. Dit p ... Evolutie en soortvorming: hoe ontstaat een nieuwe soort ... ... ... Het ontstaan van een nieuwe soort uit een afstammingslijn heet het soortvormingsproces. Dit proces verloopt gewoonlijk in kleine stapjes, er is geen duidelijke lijn die een voorouderlijke soort van een daarvan afstammende soort afgrenst. Over het ontstaan van soorten is het bekendste werk van Charles Darwin (1809--1882). Hierin ontvouwt hij in 'een lang argument' de evolutietheorie die vanaf de publicatie op 24 november 1859 tot de dag van vandaag zoveel opschudding heeft veroorzaakt. De impact van dit boek op het denken is enorm geweest. Vergeleken met veel andere diersoorten beslaat de bestaansgeschiedenis van de mens een relatief korte periode. De tijdslijn voor het ontstaan van de vroege moderne mens als soort is nog onduidelijk. Op basis van DNA-onderzoek werd verondersteld dat de eerste moderne mensen zo'n 200.000 jaar geleden ontstonden in Oost-Afrika. De vondst van resten van moderne mensen bij Jebel Irhoud, nabij het ... Over het ontstaan van soorten is het bekendste werk van Charles Darwin (1809-1882). Hierin ontvouwt hij in 'een lang argument' de evolutietheorie die vanaf de publicatie op 24 november 1859 tot de dag van vandaag zoveel opschudding heeft veroorzaakt. De impact van dit boek op het denken is enorm geweest. Nieuwe soorten kunnen dan ook enkel ontstaan wanneer twee populaties reproductief geïsoleerd worden van elkaar. Voor Mayr was geografische isolatie de belangrijkste vorm van soortvorming. Wanneer een populatie in tweeën gedeeld wordt door een rivier of een bergketen, dan zullen de twee resulterende populaties los van elkaar verder evolueren. Ludwig Feuerbach, Het wezen van het Christendom Charles Darwin, Het ontstaan van soorten Friedrich Nietzsche Bertrand Russell, Waarom ik geen christen ben 1859 "A grain in the balance will determine which individual shall live and which shall die - which variety or species shall increase in number, and which shall decrease, or finally become extinct." Het ontstaan van soorten door natuurlijke selectie, ofwel het bewaard blijven van rassen die in het voordeel zijn in de strijd om het bestaan is een moderne vertaling van de laatste bij het leven van de auteur verschenen druk uit 1872, die bekendstaat als de definitieve editie. Individuen van verschillende soorten kunnen dat niet. De vraag naar het ontstaan van nieuwe soorten is dus een vraag naar ...