Gratis elektronische bibliotheek

Enterprise governance & architectuur - J. Hoogervorst

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: 2007-01-01
BESTANDSGROOTTE: 7,67
ISBN: 9789012113229
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: J. Hoogervorst

U kunt het boek Enterprise governance & architectuur downloaden in pdf epub formaat na gratis registratie

Omschrijving:

Enterprise governance & architectuurCorporate, IT en enterprise governance in samenhangend perspectiefEffectieve corporate, IT en enterprise governance blijkt lastig te realiseren. Gebrek aan samenhang tussen ‘business en IT’ is bijvoorbeeld een thema dat al jaren speelt. Veel energie en geld wordt besteed aan governancebenaderingen, maar deze vormen eerder een belemmering voor de realisatie van enterprisedoelstellingen en verwaarlozen datgene waar het bij enterprises in essentie om gaat. De benaderingen lijken vooral te gaan om besluitvormings- en verantwoordelijkheidsstructuren: wie wanneer waarover mag besluiten.Enterprisesuccessen hangen echter niet van dergelijke structuren af, maar van governance die zorgt dat de enterprise samenhangend en geїntegreerd opereert. Dit is slechts mogelijk als vele enterprisefacetten (processen, cultuur, managementpraktijken, gedrag van medewerk(st)ers, regels en voorschriften, middelen en informatietechnologie) op onderling coherente en consistente wijze worden ontworpen. Enterprisearchitectuur speelt daarbij een cruciale rol.Er moet dus een keuze worden gemaakt tussen het continueren van de bestaande, klaarblijkelijk gebrekkige governance of het adopteren van een ander perspectief op governance. Dit andere perspectief biedt dit boek. Daarmee beschikt u met Enterprise governance & architectuur over een direct toepasbare methode voor het ontwikkelen van governance in uw organisatie.ICT BibliotheekElk deel in deze boekenserie levert een bijdrage aan het oplossen van besturingsvraagstukken vanuit uw ICT-praktijk. Met veel praktische elementen en caussen haalt zowel de ICT-manager, consultant als projectmanager zijn voordeel.Over de auteurDr.ir. J.A.P Hoogervorst is organisatieadviseur en managementconsultant bij Sogeti.

...nalytics en realtime data driven conceptuele blauwdrukken, roadmaps, landschappen en ontwerpboeken voor alle stakeholders op één digitaal platform ... Architecture Governance - The Open Group ... . Enterprise Architect. The enterprise architect establishes a technology strategy and roadmap that enables a portfolio to support current and future business capabilities. They drive design, engineering, reuse, application of patterns, and create Enabler Epics for the architectures that comprise the solutions in a portfolio. Enterprise governance van IT klinkt als het zoveelste IT buzzwoord waar uw organisatie iets mee moet, maar is het wel een buzzwoord en, veel belan ... Enterprise governance & architectuur - Boekenruilen.nl ... . Enterprise governance van IT klinkt als het zoveelste IT buzzwoord waar uw organisatie iets mee moet, maar is het wel een buzzwoord en, veel belangrijker, moet u er iets mee doen? In dit artikel ga ik u toelichten waarom het voor u van belang is er iets mee te doen, en wie er bij betrokken moet zijn. Overview. Enterprise architecture regards the enterprise as a large and complex system or system of systems. To manage the scale and complexity of this system, an architectural framework provides tools and approaches that help architects abstract from the level of detail at which builders work, to bring enterprise design tasks into focus and produce valuable architecture description documentation. Dit andere perspectief biedt dit boek. Daarmee beschikt u met Enterprise governance & architectuur over een direct toepasbare methode voor het ontwikkelen van governance in uw organisatie.ICT BibliotheekElk deel in deze boekenserie levert een bijdrage aan het oplossen van besturingsvraagstukken vanuit uw ICT-praktijk. J. Hoogervorst is een geweldige auteur. Download en lees het boek Enterprise governance & architectuur op onze website imperialviennaorchestra.co.uk. Helemaal vrij. U vindt Enterprise governance & architectuur in PDF, ePUB, MOBI. Artikel over de relatie tussen architectuur, informatiemanagement en governance Er is een artikel verschenen vanuit Ngi waarin de rol tussen architectuur, informatiemanagement en governance in verhaalvorm is beschreven.. Binnen het managementdomein van informatievoorziening is een aantal disciplines ontstaan, allen gericht op een optimale inzet van ICT in organisaties. Het is de meest gebruikte set aan best practices en guidelines voor het plannen, ontwerpen implementeren en de governance van enterprise architectuur. Centraal in de methode staat de Architecture Development Method (ADM). De ADM beschrijft de verschillende fasen bij het ontwikkelen van de enterprise architectuur. Enterprise governance Een bedrijfsfunctie is een gedragselement dat gedrag groepeert op basis van een bepaalde verzameling criteria (zoals vereiste bedrijfsmiddelen en/of competenties). Eigenschappen Een volwassenheidsgroeimodel voor Enterprise Architectuur beschrijft de principes en werkwijzen die onderliggend zijn aan de volwassenheid van Enterprise Architectuur, met als doel deze volwassenheid te verbeteren door het presenteren van een evolutionair pad naar beheerste architectuurprocessen, om zo de kwaliteit en effectiviteit te verbeteren. Onder enterprisearchitectuur wordt een architectuur verstaan die een gehele organisatie omvat. Een enterprisearchitectuur beperkt zich niet tot het technische of ICT-domein (functionaliteit, applicaties en infrastructuur), maar maakt juist verbinding met het organisatiedomein, met bedrijfsprocessen, organisatiestructuur, producten en diensten. Enterprise-architectuur (EA) vertaalt de strategische doelstellingen van een organisatie naar de inrichting, processen en informatievoorziening. EA geeft richting aan de belangrijkste keuzes die gemaakt moeten worden in de vorm van (architectuur)principes, richtlijnen en modellen. Enterprise Architectuur beschrijft de meest belangrijke keuzes die gemaakt moeten worden en in de vorm van principes, richtlijnen en modellen. De principes en richtlijnen worden gebruikt om veranderingen te toetsen en beschrijven. De modellen visualiseren de huidige en gewenste inrichting van organisatie, processen en informatievoorziening vanuit uiteenlopende perspectieven. Enterprise Architectuur is een continu proces, een product en een discipline om business-, data-, applicatie- en systeemlagen in een organisatie maximaal op elkaar af te stemmen. Waarom is dit belangrijk? Dat komt omdat er in onze dynamische wereld continu uitdagingen op organisaties afkomen. Dag 2: De enterprise architectuur verbindt strategie en uitvoering. Het werk van de architect begint dan ook in het Business Speelveld. We gaan in op processen waarbij de architect toegevoegde waarde kan leveren, zoals portfolio planning en het duiden van actuele ontwikkelingen in IT, in termen van kansen en bedreigingen....