Gratis elektronische bibliotheek

Rapportage verpleegkundige verz.ber. - Dekkers

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: 1979-01-01
BESTANDSGROOTTE: 10,11
ISBN: 9789062280063
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Dekkers

Veel plezier met het gratis lezen van Rapportage verpleegkundige verz.ber. Dekkers epub boeken

Omschrijving:

Rapportage verpleegkundige verz.ber. is een boek van Dekkers

...je draait. Over goede rapportage is al veel geschreven ... Richtlijn Verpleegkundige verslaglegging en overdracht | V&VN ... . Belangrijk basisdocument is de Richtlijn Verpleegkundige en verzorgende verslaglegging. We zetten de belangrijkste punten over rapporteren voor je op een rij. Wat is het doel? van de verpleegkundige activiteiten vastgelegd in de rapportage (De Marinis e.a., 2010). Dit suggereert dat schriftelij-ke rapportage alleen geen adequaat in-strument is voor de overdracht. Buus (2006) toonde aan dat de schriftelijke rapporta ... Verpleegkundige verslaglegging - Nursing ... . Buus (2006) toonde aan dat de schriftelijke rapportage niet voorzag in de aard van de benodigde informatie. Dit leidde tot onzekerheid. Uit een studie van Hrip- Ken je de Richtlijn Verpleegkundige en verzorgende verslaglegging? Deze biedt houvast bij verslaglegging en de juiste omgang met dossiers. De richtlijn maakt duidelijk uit welke onderdelen de verslaglegging moet bestaan, wat wel en niet genoteerd moet worden op welke manier. Tips en voorbeelden. In het zakboekje staan tips en afspraken voor een goede rapportage en voorbeelden van juiste en onjuiste rapportages. In het zakboekje wordt uitgegaan van de SOEP-methode, waarbij een kleine aanpassing is gedaan in de veel gebruikte SOAP-methode (subjectief, objectief, analyse en plan). rapportage Het verslag uitbrengen over situaties betreffende de mensenrechten. In verscheidene internationale verdragen, zoals de VN-verdragen van 1966 is de verplichting van staten opgenomen om regelmatig over de situatie van de mensenrechten verslag uit te brengen aan het VN-comité voor de mensenrechten en het VN-comité voor economische, sociale en cultur... Haal weg wie de rapportage heeft geschreven om een veilige sfeer te behouden, het gaat om de inhoud en met en van elkaar leren. Stap 1: Iedereen de rapportage individueel laten beoordelen en opmerkingen plaatsen. Stap 2 Individueel nieuwe rapportage laten schrijven. Stap 3 Uitwisselen van rapportage onderling en elkaar feedback geven op rapportage. De SOAP rapportage helpt zorgmedewerkers structuur aan te brengen in een lastige situatie. Als de SOAP rapportage wordt gebruikt, is het makkelijker terug te gaan in de tijd om te kijken of er bepaalde patronen zijn. SOAP rapporteren komt aan de orde in onze e-learning rapporteren. Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN. Handreiking Verpleegkundig Proces bij indiceren en organiseren van verpleging en verzorging in eigen omgeving V&VN ... vast in de rapportage. Hiermee toon je de rechtmatigheid van de ingezette zorg aan. • Bij gerede twijfel over de rechtmatigheid van de geleverde zorg, ... voor de continuïteit van verpleegkundige zorg, waaronder overdracht en rapportage. Bij het overdragen van verpleegkundige taken en/of informatie dient de kwaliteit en veiligheid van de zorgverlening te worden gewaarborgd. In de internationale literatuur worden meerdere definities gebruikt met betrekking tot de richtlijn over verpleegkundige en verzor - gende verslaglegging voegt daaraan toe dat de verslaglegging aan moet sluiten bij de fasen van het verpleegkundig proces: gegevensverzameling, vaststellen van ver - pleegkundige diagnoses, opstellen van een zorgplan, uitvoering van de zorg, evaluatie en overdracht ( V&VN, 2011 ). het schrijven van een goede rapportage. Heb je tips of ideeën hoe we nóg beter kunnen rapporteren, bespreek dit dan met je collega's en/of leidinggevende. AFSPRAKEN Bij WoonZorgcentra Haaglanden (WZH) hebben we met elkaar een aantal afspraken gemaakt over rapporteren: • Rapporteer dagelijks én bij iedere bijzondere gebeurtenis op Verpleegkundige Rapportage Inhoudsopgave Waarom deze klinische les? Waarom een goede verpleegkundige rapport...