Gratis elektronische bibliotheek

Ezechiël 1 - A. Jobsen

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: februari 2014
BESTANDSGROOTTE: 6,5
ISBN: 9789043523097
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: A. Jobsen

U vindt hier de pdf van het boek Ezechiël 1

Omschrijving:

In dit commentaar op Ezechiël wordt gedetailleerde wetenschappelijke discussie en vaktaal vermeden, zodat ook niet-theologen ermee uit de voeten kunnen. De auteurs schenken veel aandacht aan de literaire techniek en de theologische relevantie van de tekst. In dit kader worden verbanden met het Nieuwe Testament en de Rabbijnse literatuur zichtbaar.

...hen." 2 Ik deed mijn mond open en Hij stopte de boekrol in mijn mond ... Ezechiël 1 — Watchtower ONLINE LIBRARY ... . 3 En Hij zei tegen mij: "Mensenzoon, eet je vol van deze boekrol." Ik at de boekrol op, en hij smaakte zo zoet als honing. Ezechiël 1 In het dertigste jaar, in de vierde maand, op den vijfden derzelve maand, als ik in het midden der weggevoerden was bij de rivier Chebar, zo geschiedde het, dat de hemelen werden geopend, en ik gezichten Gods zag. Op den vijfden derzelve maand (di... Read verse in Statenvertaling ... Ezechiël (boek) - Wikipedia ... . Op den vijfden derzelve maand (di... Read verse in Statenvertaling (Dutch) Ezechiël deel 1. Ezechiël lijkt op het eerste gezicht een boek waarvan een groot deel raadselachtig overkomt. Dat ligt niet aan het boek, maar aan de vertaling die u heeft. De meeste vertalingen zijn namelijk sterk beïnvloed door de traditie, of sluiten te weinig aan bij de Hebreeuwse grondtekst. Ezechiël was een man die ervoor koos God te gehoorzamen. Hoewel hij priester was (1:3), werkte hij 22 jaar lang als 'straatprediker' in Babylon, waarbij hij iedereen vertelde over Gods oordeel en verlossing en opriep tot berouw en gehoorzaamheid. En Ezechiël leefde naar wat hij preekte. De tempel van Ezechiël is de tempel die God in een visioen aan de priester en profeet Ezechïel liet zien en die de Messias (= de Heer Jezus Christus) zal bouwen.Het zal de vierde stenen tempel in de geschiedenis van Israël zijn (Salomo, Zerubbabel-Herodes, Antichrist, Ezechiel).God zal er wonen in het midden van de kinderen Israëls en zij zullen Zijn heilige naam niet meer ontheiligen (Eze ... De naam Ezechiël is terug te vinden in Bijbelboek Ezechiël 1:1. Wie was Ezechiël en wat deed hij? Ezechiël is een profeet van God die leeft in de tijd van de Babylonische ballingschap. De kern van het bijbelboek dat zijn naam draagt is door hemzelf geschreven. Ezechiël 1 Ezechiël 2 Ezechiël 3 Ezechiël 4 Ezechiël 5 Ezechiël 6 Ezechiël 7 Ezechiël 8 Ezechiël 9 Ezechiël 10 Ezechiël 11 Ezechiël 12 Ezechiël 13 Ezechiël 14 Ezechiël 15 Ezechiël 16: Ezechiël 17 Ezechiël 18 Ezechiël 19 Ezechiël 20 Ezechiël 21 Ezechiël 22 Ezechiël 23 Ezechiël 24 Ezechiël 25 Ezechiël 26 Ezechiël 27 ......