Gratis elektronische bibliotheek

Kinderen En Gedragsproblemen - M.F. Delfos

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: 2000-09-01
BESTANDSGROOTTE: 7,26
ISBN: 9789026516801
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: M.F. Delfos

U vindt hier de pdf van het boek Kinderen En Gedragsproblemen

Omschrijving:

Kinderen en gedragsproblemenAngst, agressie, depressie en ADHD. Een bio-psychologisch model met richtlijnen voor diagnostiek en behandeling. Aangevuld met psychosomatiekmodel.Martine F. DelfosIn Kinderen en gedragsproblemen presenteert Martine Delfos een biopsychologisch model van gedrag. Gedragsstoornissen als angst, agressie, depressie en ADHD worden uitvoerig door haar belicht. Op inzichtelijke wijze gaat zij in op de vraag of gedrag vanuit aanleg wordt gestuurd, door rijping van het centrale zenuwstelsel wordt bepaald of door omgevingsfactoren. Hoewel deze drie factoren altijd een rol spelen in het totstandkomen van gedrag, is het maken van een onderscheid van wezenlijk belang voor de hulpverlening. Problematiek die in aanleg of door rijping gestuurd wordt, vereist een geheel andere hulpverleningsstrategie dan gedrag dat vooral door omgevingsfactoren in stand wordt gehouden. Het model omvat biologische verschillen tussen mannen en vrouwen en de betekenis daarvan voor de problematiek bij kinderen en jeugdigen.Was in de derde druk het angstmodel uitvoerig beschreven, in deze vierde druk wordt het psychosomatiekmodel gepresenteerd dat de fysieke vertaling is van het angstmodel. Het angstmodel, in deze druk uitgebreid met het verschil in handelen van mannen en vrouwen, biedt inzicht in de wijze waarop angst tot zowel agressie als depressie kan leiden. Hierbij ontstaat een praktisch handvat voor kinderen en volwassenen in hoe zij met angst, agressie en depressie om kunnen gaan. Bovendien wordt een nieuw licht geworpen op ADHD en de rol die hyperactiviteit daarbij speelt. Het psychosomatiekmodel, dat in dit boek voor het eerst wordt gepubliceerd, brengt in één inzichtelijk model de lichamelijke aandoeningen bij elkaar die het gevolg kunnen zijn van een verstoord raken van de hormonale balans door stress.Het boek combineert een wetenschappelijke en theoretische visie met praktische toepasbaarheid in de hulpverlening aan kinderen en jeugdigen.'De schrijfster heeft een zeer geslaagde trilogie geschreven, die ik van harte kan aanbevelen als 'body of knowledge' voor alle studenten in de hogere jaren van sociaal-agogische opleidingen.'(uit een recensie verschenen in SPH)

...RAGSPROBLEMEN: UW ROL ALS OUDER. Heeft uw kind gedragsproblemen, dan wordt u als ouder sterk betrokken bij zijn/haar behandeling ... Gedragsproblemen bij kinderen | Gezondheidsnet ... . U krijgt handvatten aangereikt over hoe u het beste om kan gaan met uw kind. GEDRAGSSTOORNIS EN MEDICATIE. In combinatie met therapie worden soms (tijdelijk) medicijnen voorgeschreven. Kinderen en gedragsproblemen staan volop in de belangstelling. De reden? Omdat tijdig signaleren van zeg maar moeilijk, lastig en ongepast gedrag negatieve gevolgen kan voorkomen. Van slechte schoolprestaties, uitsluiting door klasgenoten tot zelfs crimineel gedrag. Maar, wat is nu precies probleemgedrag? ... Definitie - Gedragsproblemen | NJi ... . Van slechte schoolprestaties, uitsluiting door klasgenoten tot zelfs crimineel gedrag. Maar, wat is nu precies probleemgedrag? Hoe herken je dat gedrag als ouder en wat kun je doen om problematische gedragingen of ... Kinderen en gedragsproblemen Aanleg, rijping of omgeving? Deel 3 van de quadrilogie Ontwikkelingspsychologie en psychopathologie van kinderen en jongeren Een biopsychologisch model waarin aanleg, omgeving en rijping worden uiteengerafeld in hun bijdrage aan het ontstaan en in stand houden van bepaald gedrag. Dit boek is in feite geheel in de geest waar de vijfde versie … 3. Kinderen en ... Factsheet: Sport en bewegen voor mensen met gedragsproblemen en/of autisme spectrum stoornis (2017) Paralympische sport is volwassen; Handreiking voor moeilijk verstaanbaar gedrag binnen beweegsituaties; Cijfers over sport- en beweegdeelname van kinderen in het speciaal onderwijs: Collard, D.C.M. (2012). Er zijn verschillende soorten gedragsproblemen en -stoornissen. Daarbij gaat het meestal eigenlijk om moeilijk en ongepast gedrag dat niet normaal is voor de leeftijd van een kind of jongere. Van tegendraads reageren, woede-uitbarstingen hebben, liegen, pesten en spijbelen tot minder zichtbaar probleemgedrag als angstig zijn, depressief of slaap- en eetstoornissen. Toch is er wel degelijk ... De masterspecialisatie Kinderen met Leer- en Gedragsproblemen in het onderwijs bereidt je voor om in het onderwijs aan de slag te gaan met kinderen en jongeren met probleemgedrag. Doel is deze leerlingen beter te laten functioneren binnen de schoolcontext door hen passend onderwijs te bieden. Alle kinderen en jongeren zijn wel eens lastig. Ze luisteren slecht, worden gauw boos of komen te laat thuis. Dit is vervelend, maar ook heel normaal. ... Dat uw kind gedragsproblemen heeft, en dat deze problemen maar niet over gaan, kan namelijk verschillende oorzaken hebben. Zorg voor een positieve groepssfeer en geef de groep verantwoordelijkheid. Laat de kinderen succeservaringen opdoen en benoem die ook. Heb hoge verwachtingen en spreek die ook uit. Behandel iedereen gelijkwaardig, maar niet gelijk. Signaleer leerproblemen tijdig en pak ze aan, want als ze langdurig voorkomen kunnen er gedragsproblemen bij komen. Een gedragsstoornis is in de kinder- en jeugdpsychiatrie een psychiatrisch ziektebeeld bij kinderen. Wanneer afwijkend gedrag gestuurd wordt vanuit de aanleg (erfelijkheid of aangeboren afwijking), spreekt men van een gedragsstoornis. Als de sociale omgeving de oorzaak is, spreekt men van een gedragsprobleem. Gedragsstoornissen maken deel uit van het bredere spectrum van de ... Gedragsproblemen bij kinderen en jongeren Gedragsproblemen thuis of op school. Alle kinderen en jongeren zijn wel eens lastig. Ze luisteren slecht, worden erg boos of komen te laat thuis. Dat hoort bij het opgroeien. Maar soms zijn de problemen zó erg en duren ze zó lang dat een kind erdoor in de problemen komt. Je ontdekt wat je allemaal wél kan en leuk vindt: op school, in je vrije tijd, op het werk en tijdens andere dagactiviteiten. Leefgroepen De Waag en De Bijenkorf zijn er speciaal voor kinderen, jongeren en (jong)volwassenen tot 25 jaar met een matig verstandelijke beperking en sterke gedragsproblemen (SGMVB). Kinderen en jongeren met ernstige gedragsproblemen hebben meer kans op allerlei problemen op het gebied van school, opleiding en werk, op sociaal gebied en rondom risicovol gedrag (criminaliteit), druggebruik, de ontwikkeling van een vijandig wereldbeeld en de ontwikkeling van verschillende psychiatrische aandoeningen (zie de onderbouwing bij deze richtlijn voor een toelichting hierop). Het Triple P programma richt zich op de preventie van (ernstige) emotionele en gedragsproblemen bij kinderen door de versterking van de pedagogische vaardigheden bij de ouders met kinderen in de leeftijd van 0-16 jaar. Triple P niveau 5 wordt ingezet als niveau 4 niet tot het gewenste resultaat leidt omdat andere gezinsproblemen dit verhinderen. ADHD in de klas. Net online gekomen: mijn video over ADHD voor de Academische werkplaats ADHD en druk gedrag (maart 2020).. Kenmerken: Kinderen met ADHD vallen je als leerkracht op in de klas. Ze vertonen een aantal gedragingen die kenmerkend zijn voor hun (ontwikkelings)stoornis. Hoogbegaafdheid en gedragsproblemen. Tot ik op een avond op internet las over hoogbegaafdheid en de gedragsproblemen die daar bij horen. De tranen stroomden over mijn wangen, ...