Gratis elektronische bibliotheek

BELANG VAN COMPETENTIES IN ORGANISATIES DR 1 - Chris van der Heijden

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: 2000-02-24
BESTANDSGROOTTE: 12,3
ISBN: 9789051895841
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Chris van der Heijden

Het beste pdf boek van BELANG VAN COMPETENTIES IN ORGANISATIES DR 1 dat u hier kunt vinden

Omschrijving:

Competenties zijn hot item voor een ieder die werkzaam is in het veld vanonderwijs, opleidingen en human resource management (hrm). Dit boek geeft inzes delen een overzicht van ontwikkelingen in bedrijven enonderwijsinstellingen met betrekking tot en als gevolg vancompetentiedenken.In deel 1 wordt het decor van de arbeidsmarkt_in_beweging geschetst enstilgestaan bij de invloed daarvan op het competentie_denken. Het tweededeel bevat twee artikelen waarin met name stilgestaan wordt bij nieuwecompetenties waaraan de maatschappij en het bedrijfsleven nu en in denabije toekomst behoefte hebben. De delen 3 en 4 gaan in op de samenhangtussen competenties en onderwijs. In deel 3 ligt het accent op de inhoudenvan het onderwijs; in deel 4 staat de leerroute centraal. Het accent indeel 5 ligt op competentiemanagement binnen organisaties. Het gaat hierbijom de afstemming tussen organisationele en individuele competenties en hetvaststellen van voor een beroep benodigde competenties en het organiserenvan het onderwijs om betreffende competenties te ontwikkelen. In deel 6wordt inzichtelijk gemaakt hoe maatschappelijke ontwikkelingen, eenveranderende visie op leren en competentieontwikkeling en de toenemendeeigen verantwoordelijkheid van mensen voor hun eigen ontwikkeling, deorganisatie van onderwijsland drastisch zal doen veranderen.'Het belang van competenties in organisaties' is het eerste deel in dedriedelige reeks 'Competentiegericht leren en werken'. De andere delenzijn:2Competentiegerichte leeromgevingen3Managen van competenties in organisaties

...competentiegericht curriculum. Hoewel beide vormen van kennisoverdracht bijna altijd in bepaalde mate aanwezig zijn binnen een organisatie, is het van belang dat op één van beide methoden de nadruk wordt gelegd omdat ze beide een verschillende aanpak vereisen ... BELANG VAN COMPETENTIES IN ORGANISATIES DR 1: Amazon.co.uk ... ... . Hierna worden beide methode beschreven. Daarna wordt aangegeven welke methode het beste bij welke organisaties past. DEEL 1 De context van leren en ontwikkelen 1 Leren of stagneren in de 21ste eeuw . Disruptie op komst . De vierde industriële revolutie . . Nieuwe technologieën . . De levensduur van organisaties . De toekomst van banen . Nieuwe competenties Waarom vitaliteit voor elk bedrijf van belang is. ... Het is de wens van iedere organisatie: vital ... Competenties van de wendbare organisatie - ManagementSite ... . Disruptie op komst . De vierde industriële revolutie . . Nieuwe technologieën . . De levensduur van organisaties . De toekomst van banen . Nieuwe competenties Waarom vitaliteit voor elk bedrijf van belang is. ... Het is de wens van iedere organisatie: vitale medewerkers die weerbaar, ... moeten leidinggevenden veel meer kijken naar de competenties en minder naar gevolgde opleidingen en behaalde diploma's. Begeleider: Dr. Kees Vuyk Datum: 06-07-2013 ! 2! Inhoudsopgave 1. ... voldoen, zien steeds meer organisaties het belang in van creativiteit en innovatie. Een ... aangezien zij met hun kennis en competenties de grondstoffen leveren van het productieproces. Het bepalen van het competentieniveau is relevant voor het vaststellen van de mate waarin de medewerker bepaald gedrag moet beheersen. De rol, positie en niveau binnen de organisatie vraagt vaak om specifiek gedrag en dus ook een bepaald niveau waarop de competentie beheerst dient te worden. > en vergroten van de toegevoegde waarde van de ontwikkelingsactiviteiten. Focus op competentieontwikkeling. Voor het coachen van medewerkers ten aanzien van de persoonsgebonden competenties zijn er vijf kernelementen waarop een medewerker zich kan focussen in het ontwikkelingsproces van huidig gedrag naar toekomstig gedrag. concurrentiepositie van organisaties zijn geworden. Om op ontwikkelingen in de omgeving te kunnen inspelen is het voor organisaties van belang dat medewerkers 53 Employability en individuele ontwikkeling *Karen van Dam, Universiteit van Tilburg. Correspondentieadres: Dr. K. van Dam, patiënt tegen de belangen van andere hulpvragers en de maatschappij. De beroepsgroep heeft haar ambities op het gebied van maatschappelijk handelen vastgesteld (Toekomstvisie 2022). De huisarts streeft, vanuit zijn/haar maatschappelijk positie, het realiseren van deze ambities na (medisch leiderschap). Competenties 5.1 De huisarts bevordert de ... 7.1 Een overzicht van de onderzoeksresultaten 126 7.1.1 Over organisaties als biotopen 126 7.1.2 Over de relatie tussen drijfveren en beweegredenen 128 7.1.3 Over de relatie tussen motivatie en het succes van organisaties 128 7.1.4 Over het belang van verhalen 130 7.1.5 Over het bestaan van een prestatie-oriëntatie 132 1. Strategisch HR. 2. Coaching. 3. Transitie & leiderschap . 1. Strategisch HR. Het is in het belang van iedere organisatie om de natuurlijke kwaliteiten van medewerke...