Gratis elektronische bibliotheek

Het Hogepriesterlijk gebed - Martin Luther

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: none
BESTANDSGROOTTE: 12,45
ISBN: 9789033106651
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Martin Luther

Het beste pdf boek van Het Hogepriesterlijk gebed dat u hier kunt vinden

Omschrijving:

none

... op de vooravond van zijn arrestatie die tot zijn kruisdood zou leiden ... Johannes 17 - Herziene Statenvertaling (HSV) - debijbel.nl ... . De tekst van dit gebed is opgetekend in Johannes 17:11b - Joh. 17:17.. In dit gebed spreekt Jezus onder meer over de eenheid van Hem met zijn Vader, en waarin hij bidt voor eenheid onder de christenen. Het hogepriesterlijk gebed. 17 1 Dit sprak Jezus, en Hij sloeg Zijn ogen op naar de hemel en zei: Vader, het uur is gekomen, verheerlijk Uw Zoon, opdat ook Uw Zoon U verheerlijkt,. 2 zoals U Hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat Hij eeuwig l ... PDF december 2014 - nummer 5 - jaargang 14 ... . 2 zoals U Hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat Hij eeuwig leven geeft aan allen die U Hem gegeven hebt.. 3 En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, Die U ... Het hogepriesterlijk gebed Het hogepriesterlijk gebed (Johannes 17) is de naam voor het gebed dat de Heere Jezus uitsprak voor Zijn arrestatie, die tot Zijn kruisdood zou leiden. Het gebed wordt hogepriesterlijk genoemd, doordat hogepriesters beschouwd werden als middelaar tussen God en de mensen. HET HOGEPRIESTERLIJK GEBED DOOR MAARTEN LUTHER 1530 Verschenen in: Stemmen uit Wittenberg Preken, artikelen, brieven enz. Van Dr. Maarten Luther en zijn tijdgenoten Deel I BUNDEL XVI De Gereformeerde Bibliotheek te Goudriaan (Z.-H.) 1973 STICHTING DE GIHONBRON MIDDELBURG 2012 Gratis inpakservice - Het Hogepriesterlijk gebed - 9789033130335. Verklaring van Johannes 17 'Dat de preken die ik heb gehouden over Johannes 17, over Christus' Hogepriesterlijk gebed, in druk zouden verschijnen, is mijn eigen wens en begeerte geweest. De Ermelose initiatiefnemers zijn geïnspireerd door het hogepriesterlijk gebed uit Johannes 17 waar de Here Jezus bidt: "En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen, die door hun woord in Mij geloven, opdat zij één zijn, gelijk Gij, Vader, in Mij en Ik in U, dat ook zij in Ons zijn; opdat de wereld gelove, dat Gij Mij gezonden hebt." Het Hogepriesterlijk gebed Dit sprak Jezus en Hij hief zijn ogen ten hemel en zeide: Vader, de ure is gekomen; verheerlijk uw Zoon, opdat uw Zoon U verheerlijke. Johannes 17:1-26. Het hogepriesterlijk gebed ; Dit heeft Jezus gesproken, en Hij hief Zijn ogen op naar den hemel, en zeide: Vader, de ure is gekomen, verheerlijk Uw. Hogepriesterlijk gebed. Uit de evangeliën weten we dat Jezus veel heeft gebeden. Hij zocht vaak de eenzaamheid op om te spreken met Zijn Vader. Maar... He...