Gratis elektronische bibliotheek

Dochter van jefta - Feuchtwanger

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: december 2008
BESTANDSGROOTTE: 3,37
ISBN: 9789055603794
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Feuchtwanger

U kunt het boek Dochter van jefta downloaden in pdf epub formaat na gratis registratie

Omschrijving:

In deze roman grijpt Feuchtwanger terug op een geschiedenis uit het oudtestamentische boek Rechters, om 'een man te tonen die geleidelijk verandert van iemand die alleen gericht is op oorlogvoeren in een mens met verantwoordelijkheidsbesef.'Na de dood van zijn geliefde vader wordt de bastaard Jefta door zijn halfbroers verdreven van zijn grond. Jefta trekt met zijn vrouw en dochter en een groep vertrouwelingen rond in de wildernis van het land Tob. Al snel maakt hij naam als krijgsheer -- zijn daden worden overal geroemd. Wanneer het land Israël bedreigd wordt door vijanden, zien zijn halfbroers zich gedwongen om hem terug te halen, als rechter en legeraanvoerder. Alleen hij kan de zege behalen. In het heetst van de strijd zweert Jefta een ongelukkige eed: na de overwinning zal hij offeren wat hem bij thuiskomst het eerste tegemoetkomt. Er ontwikkelt zich een groot drama wanneer Jefta's zeer geliefde dochter, Ja'ala hem feestelijk onthaalt.De Duitse auteur Lion Feuchtwanger (1884-1958) schreef een groot aantal romans en toneelstukken.

...traditie van het Jefta-verhaal en hoe Händels oratorium daar in past ... bol.com | Dochter van jefta, Feuchtwanger | 9789055603794 ... ... . Ik sluit af met mijn ambivalente gevoelens over de Jephtha-enscenering van ... Dat Israëls meisjes jaarlijks Jefta's dochter beklaagden, was een stil protest van jonge vrouwen tegen verkeerd mannelijk leiderschap en geweld, betoogt Koert van Bekkum. JEFTA heeft een dochter. Van zij gezinssituatie weten we niks. Jefta doet een gelofte. Zo'n gelofte is een soort verzekeringspolis. JEFTA zegt toe dat bij ... Jefta's dochter | Bijbelverhaal - JW.ORG ... . Zo'n gelofte is een soort verzekeringspolis. JEFTA zegt toe dat bij een overwinning hetgene hem tegemoet komt uit zijn huis zal worden geofferd aan God. Niet bij Jefta hoe fascinerend hij ook is, eindigt het verhaal, maar het verhaal eindigt bij wie - goed of slecht, fascinerend of niet - uiteindelijk het slachtoffer is van deze godsdienst. En geeft haar stem. Vier dagen per jaar. Zo houden deze vrouwen de dochter van Jefta levend, zo openen ze voor haar een toekomst. 3. De voltrekking van Jefta's gelofte. Zoals Jefta's dochter gevraagd heeft, zo gebeurt het. De vrouwen trekken zich terug in de bergen. Als ze na twee maanden thuiskomen, voltrekt Jefta z'n gelofte aan z'n eigen dochter. Hij offert haar als een brandoffer aan de HERE. Een zwarte dag in z'n leven. Z'n enig kind dood. 40 Dat de dochteren Israëls van jaar tot jaar heengingen om de dochter van Jefta, den Gileadiet, [68] aan te spreken, vier dagen in het jaar. [68] Of: samenspreken, kouten ; te weten, om haar te vergezelschappen, en in haar maagdelijken stand te troosten en te verkwikken. 40 dat de dochters van Israël van jaar tot jaar 11:40 van jaar tot jaar - Letterlijk: van dagen naar dagen. op weg gingen om met de dochter van Jefta, de Gileadiet, te praten, vier dagen per jaar. 12 Opstand van Efraïm tegen Jefta. Jefta is de leider van de Gileadieten in de oorlog met de Ammonieten. Voordat het gevecht begint, smeekt Jefta om Gods hulp en legt Jefta een gelofte af. Hij verslaat het leger van de Ammonieten, maar moet als dank daarvoor zijn eigen dochter offeren. De naam Jefta De naam Jefta betekent 'hij opent'. JEFTA (Je̱fta) [Moge (God) openen; (God) heeft geopend]. Een rechter van Israël, uit de stam Manasse (Nu 26:29; Re 11:1).Zes jaar lang is hij rechter over Israël geweest in het gebied van Gilead, mogelijk tijdens het priesterschap van Eli en de vroege jeugdjaren van Samuël ().Uit het feit dat Jefta spreekt over „driehonderd jaar" waarin Israël het gebied ten O van de Jordaan beheerste ... Volgens hem zijn er geen echtelieden afgebeeld maar een vader - de bijbelse veldheer Jefta - en zijn dochter. Dus geen verliefde mensen, maar een man die afscheid neemt van zijn enig kind. De dochter van Jefta. In deze roman grijpt Feuchtwanger terug op een geschiedenis uit het oudtestamentische boek Rechters, om 'een man te tonen die geleidelijk verandert van iemand die alleen gericht is op oorlogvoeren in een mens met verantwoordelijkheidsbesef.' Na de dood van zijn geliefde vader wordt de bastaard Jefta door zijn halfbroers verdreven van zijn grond. Vele exegeten menen toch dat Jefta's dochter geslachtofferd is, maar dit is beslist onjuist. Zelfs de Nieuwe Bijbel Vertaling heeft helaas zo vertaald. Dat is bijzonder jammer, want ook de NBV vertaling heeft er geen rekening mee gehouden dat het Hebreeuwse woord 'en' door 'of' vertaald moet worden als het om een opsomming van mogelijkheden gaat. 3. Jefta's spreken van Gods Woord : In Jefta's spreken van Gods Woord kunnen we de stijl van Christus herkennen. In de verzen 12-27 worden ons de eerste officiële activiteiten van Jefta verteld. We zouden verwachten dat Jefta zich direct aan het hoofd van het leger stellen zou om de in Gilead binnengedrongen Ammonieten te verjagen. Jefta's dochter staat op de drempel van de huwelijkse staat op het moment dat haar vader haar plotseling ziet als potentieel offer. Ook hij dreigt iets te verliezen, ......