Gratis elektronische bibliotheek

De tien geboden - Fernando Savater

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: november 2006
BESTANDSGROOTTE: 11,65
ISBN: 9789061316916
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Fernando Savater

U vindt hier de pdf van het boek De tien geboden

Omschrijving:

SAVATERFERNANDO SAVATER [*1947] is een van de meest gelezen filosofen van onze tijd. Hij verwierf grote faam met bestsellers zoals Het goede leven over jongeren en ethiek in de moderne wereld, De waarde van opvoeden over de filosofie van onderwijs en ouderschap en De moed om te kiezen over de verantwoordelijkheden die vrijheid van de mens eist. In De Tien Geboden richt Savater zich op wat hij beschouwt als het hart van de moderne filosofie: de morele dilemma's tegenover de grote vraagstukken van goed en kwaad in onze eigen tijd. Op de hem typerende speelse en enthousiasmerende wijze benadert hij de grote ethische kwesties van vandaag aan de hand van de Tien Geboden. Zijn deze oude bijbelse leefregels nog relevant in deze eeuw van globalisering? Wat moeten we in het tijdperk van internet aan met het gebod de naam van God niet ijdel te gebruiken? Wat betekenl Gij zult niet doden precies in dit tijdsgewricht van terrorisme en oorlog op iedere uithoek van de aarde? Kunnen we nog wel uit de voeten met het verbod op overspel in een cultuur vol seks en erotiek? Onomwonden - en deels in een vermakelijke samenspraak met God zelf - daagt Savater de lezer uit bij elk der Tien Geboden met hem na te denken over de ethiek van de 21ste eeuw. Dit leidt tot onverwachte, rebelse, verontrustende, maar ook vrolijke inzichten. De Tien Geboden is vooral een hartstochlelijk pleidooi voor de mens als maat der dingen. Door zijn aanstekelijke stijl geeft Savater lessen in filosofie waar een mens uitermate vrolijk van wordt. - NRC HANDELSBLAD Savater is een filosoof die swingt! - LIB ATION

...en worden door de Heere Jezus samengevat in de Bijbel met de woorden uit het evangelie naar de beschrijving van Mattheus, hoofdstuk 22: "Gij zult liefhebben den Heere, uw God, met geheel uw hart, en met geheel uw ziel, en met geheel uw verstand ... De tien geboden van God - Wikisource ... . Dit is het eerste en het grote gebod. De Tien Geboden zijn volgends de christenen de belangrijkste leefregels. Daarnaast heb je ook nog de andere wetten uit Exodus, Leviticus en Numeri.De tekst uit de Nieuwe Bijbel Vertaling is: Toen sprak God deze woorden: 'Ik ben de HEER, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij, heeft bevrijd.; Vereer naast mij geen andere goden. De bijbelwetenschappers zijn ervan overtuigd dat de tien ... De Tien Geboden - GKv Het Baken ... .De tekst uit de Nieuwe Bijbel Vertaling is: Toen sprak God deze woorden: 'Ik ben de HEER, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij, heeft bevrijd.; Vereer naast mij geen andere goden. De bijbelwetenschappers zijn ervan overtuigd dat de tien geboden in hun huidige vorm stammen uit de late koningstijd, kort vóór de ballingschap (7de eeuw v. Chr.). De bijbelse teksten laten duidelijk zien dat ze zijn gegroeid: afzonderlijke bepalingen zijn samengevoegd, deze zijn weer uitgebreid en van motiveringen voorzien en zo is de collectie van tien geboden ontstaan. 18 apr. 2017 - Bekijk het bord "10 geboden" van zjannet op Pinterest. Bekijk meer ideeën over Tien geboden, Zondagschool en Bijbel. De Tien Geboden (ookwel de Tien Woorden of de Wet) zijn de eerste tien geboden die het volk Israël ontvangt in de Sinaïwoestijn.Ze dienen als het fundament van het verbond dat God met hen sluit; alsmede als een basis voor de volgende 603 wetten van de Thora.De Tien Geboden staan beschreven in Exodus 20:1-17 evenals in Deuteronomium 5:6-18.. In sommige Christelijke tradities heeft het ... Tien Geboden Herman Finkers De Tien Geboden van Herman Finkers: 'Ik wil niet winnen, ik wil samen hoger klimmen' 'Er is in Almelo een uitdrukking die luidt: 't is er een van Finkers. In De Tien Geboden richt Savater zich op wat hij beschouwt als het hart van de moderne filosofie: de morele dilemma's tegenover de grote vraagstukken van goed en kwaad in onze eigen tijd. Op de hem typerende speelse en enthousiasmerende wijze benadert hij de grote ethische kwesties van vandaag aan de hand van de Tien Geboden. De Tien Geboden bevatten een universele moraal, die vaak ook niet-gelovigen aanspreekt. Toch denken veel jonge mensen dat de Tien Geboden niet meer van deze tijd zijn. De bekende auteur Karel Eykman laat in dit boek zien dat het tegendeel waar is. De Tien Geboden sporen ons, jong en oud, aan om goed met elkaar om te gaan - zodat het ons goed gaat. Noot van de redactie: 3500 jaar geleden gebruikte God Mozes om de tien geboden uit te vaardigen, die de vroege Israëlieten in hun leven op aarde leiden.Nadat kwamen de wetten tot stand. Deze geboden en wetten waren de vroegste gedetailleerde voorwaarden om de mensheid te leiden over hoe te leven, om menselijk gedrag te reguleren en morele normen te meten. In de Koran vinden we de tien Geboden van de Islam. We leggen ze naast die van de Bijbel en waarderen de logica en mensenkennis ervan. Dit boek bevat zeer uitgebreide uitleg omtrent de Tien geboden die God aan Israël heeft gegeven. Vragen waarop ingegaan wordt zijn: - Wat is de relatie van elk van de Tien Geboden met de andere wetten in Deuteronomium? - Wat is de juiste toepassing ervan onder het Nieuwe Verbond? M.a.w. hoe is de wet nu nog steeds relevant, ook al is die vervuld in Jezus Christus? Voor joden en christenen zijn de Tien Geboden de belangrijkste leefregels. Ze heten ook wel de Tien Woorden van God. De Tien Geboden. Nadat Mozes als baby door de dochter van Farao gered wordt, groeit hij op als een Egyptische prins. Als de waarheid over wie hij......