Gratis elektronische bibliotheek

Het nieuwe organiseren - Herman Kuipers

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: september 2010
BESTANDSGROOTTE: 6,76
ISBN: 9789033480898
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Herman Kuipers

Het beste pdf boek van Het nieuwe organiseren dat u hier kunt vinden

Omschrijving:

Het nieuwe organiseren 1e druk is een boek van Herman Kuipers uitgegeven bij Uitgeverij Acco. ISBN 9789033480898 Dit boek gaat over integraal organiseren. Organisaties staan in deze eeuw voor grote uitdagingen op het terrein van innovatie, klantgerichtheid, flexibiliteit, productiviteitsverhoging en het vinden en behouden van talent. Eenzijdige technische innovaties kunnen daar slechts beperkt aan bijdragen. Ook eenzijdige aandacht voor cultuur en gedrag kent zijn beperkingen. Sociale innovatie heeft betrekking op integrale ontwikkeling en vernieuwing van de arbeidsorganisatie. Veel hedendaagse organisaties zijn gebaseerd op hardnekkige bureaucratische organisatieprincipes. Deze principes zijn echter niet meer van deze tijd.Het nieuwe integraal organiseren biedt duurzame oplossingen voor de beperkingen en disfuncties die kleven aan traditioneel gestructureerde organisaties. We hebben niet de illusie dat met quick fixes en quick wins de oplossing van alle organisatieproblemen van vandaag wordt gevonden. Het eerste deel van dit boek is daarom gericht op het doorgronden van organisaties. Waarom functioneren organisaties onder bepaalde condities zoals ze functioneren en waarom gedragen mensen zich onder bepaalde condities zoals ze zich gedragen? Het fundamenteel doorgronden van de problemen is een voorwaarde voor het vinden van duurzame oplossingen. Bij het vinden van deze structurele oplossingen voor organisatieproblemen, uitgewerkt in het tweede deel van dit boek, is de strategie die de organisatie nastreeft leidend. Het primaire proces en de eisen die daaraan worden gesteld om de strategie te kunnen realiseren, zijn het aangrijpingspunt voor het organiseren. Bij het integraal organiseren staan de oplossingen bovendien niet bij voorbaat vast, maar gaat het juist om het vinden van ontwerpoplossingen die specifi ek zijn voor elke organisatie. We behandelen in dit kader een integrale ontwerpketen die ondersteuning biedt, om in de praktijk te zoeken naar oplossingen voor de specifieke situatie.Het nieuwe organiseren is een boek voor studenten, praktijkbeoefenaars en organisatiedeskundigen die echt de moeite willen nemen zich te verdiepen in het functioneren van organisaties tegen hun structurele achtergrond en mee willen denken over duurzame sociale innovatie.Over de auteurs:Herman Kuipers is emeritus hoogleraar Sociotechniek aan de Technische Universiteit Eindhoven en emeritus hoogleraar Organisatiepsychologie aan de Koninklijke Militaire Academie in Breda. Momenteel is hij actief als onafhankelijk organisatieadviseur binnenBos & Kuipers . Daarnaast houdt hij zich, binnen de stichtingPromotum Promovendi , bezig met de ondersteuning van buitenpromovendi.Pierre van Amelsvoort is als organisatieadviseur van de ST-Groep sinds 1982 betrokken bij integrale organisatievernieuwing in diverse branches in Belgien Nederland. Tevens is hij docent bij de Avondopleiding Bedrijfskunde Nijmegen, de TSM Business School , Flanders Synergy en het SIOO. Van 1993 tot 2007 was hij bijzonder hoogleraar Sociotechniek aan de Radboud Universteit Nijmegen. Thans is hij hoogleraar Sociale Innovatie aan de Katholieke Universiteit Leuven. Hij is mede-initiatiefnemer van het Vlaams- NederlandseUlbo de Sitter Instituuti.o. voor kennisontwikkeling en -verspreiding over het nieuwe organiseren.Eric-Hans Kramer is theoretisch psycholoog en werkzaam als universitair docent Organisatiepsychologie aan de Nederlandse Defensie Academie te Breda. Hier houdt hij zich bezig met diverse thema s zoals veiligheidsmanagement, (modulair) organisatieontwerp, sensemaking processen bij militairen in uitzendgebieden en private sector development in post-conflict gebieden.

...erkwijze bij Vanboeijen. 3, een organisatie in de gehandicaptenzorg ... Het Nieuwe Organiseren: alternatieven voor de bureaucratie ... ... . Inmiddels heb ik samen met betrokkenen van het eerste uur bij Vanboeijen meer ... Het is zijn persoonlijke missie om de manier waarop managers opgeleid worden, te hervormen. De afgelopen 25 jaar werkte hij samen met Canadese, Engelse, Franse, Indiase en Chinese collega's aan nieuwe benaderingen voor het opleiden van managers. Het nieuwe organiseren Organisatieontwerp. 1 Deel 1 Positionering, organisatieregimes, het theoretisch funda ... Samenvatting Het Nieuwe Organiseren Organisatieontwerp, H ... ... . 1 Deel 1 Positionering, organisatieregimes, het theoretisch fundament Hoofdstuk 2 Het integraal perspectief op organiseren § 2.2 De Durham-case De onderzoekers kwamen tot de ontdekking dat veel problemen in het „sociale systeem‟ hun oorsprong vonden in het „technisch systeem‟. holacracy, het werken met deep demo-cracy, appreciative inquiry (waarderend onderzoeken). Maar ook agile, scrum, onderdelen van Het Nieuwe Werken, of werken met bedrijfsantropologische aan-pakken, zoals beschreven in De corporate tribe, Managementboek van het Jaar. Kenmerken Wat is de rode draad in de vele nieuwe vormen van organiseren? Jij hebt het nieuwe organiseren 'doorleefd', dus kom maar op. Ik denk dat dit tezamen met het werk van Lenette en de vele anderen die over dit onderwerp op deze site schrijven een prachtig beeld oplevert over de zegeningen, (on)mogelijkheden en teleurstellingen van het nieuwe organiseren. Een hiërarchisch organisatie model past niet meer bij het werken in de 21ste eeuw. Organisatie's zijn geen statische machines meer. ... Het Nieuwe Organiseren bied u een standaard voor een platte en dynamische organisatie van zelf-organiserende cirkels. Hoe? Facebook; Op deze pagina vind je samenvattingen voor het boek Het nieuwe organiseren, geschreven door Herman Kuipers & Pierre van Amelsvoort. De samenvattingen zijn door studenten zelf geschreven, waardoor je de inhoud van het boek nog beter kunt begrijpen. Denk aan uitleg over Organisatieontwerp, MAN-BCU320, Organisatie ontwerp, Radboud Universiteit, OO, Bedrijfskunde, Business Administration & Radboud. Het nieuwe integraal organiseren biedt duurzame oplossingen voor de beperkingen en disfuncties die kleven aan traditioneel gestructureerde organisaties. We hebben niet de illusie dat met quick fixes en quick wins de oplossing van alle hedendaagse organisatieproblemen wordt gevonden. Het geheel is een mooi uitgebalanceerd verhaal over hoe 'Het Nieuwe Werken' pas echt rendeert als het samengaat met nieuw organiseren; als het meer wordt dan tijd- en plaatsonafhankelijk werken en een andere stijl van leidinggeven. Merijn eindigt met een oproep om mee te werken aan het gedachtegoed. Het 'nieuwe normaal' kon weleens een stuk Rijnlandser zijn dan de gekte die we normaal waren gaan vinden. Het Nieuwe Normaal. Allerlei dingen die toch al aan het veranderen waren, zijn in een stroomversnelling geraakt door corona. ... Een week herorientatie op wat we te organiseren hebben met z'n allen en hoe we dat doen, is meer dan een luxe. Herman Kuipers, Pierre van Amelsvoort, Eric-Hans Kramer (2018) Acco, 555 pagina's, € 48,00 EAN: 9789492398109 Dit boek is een volledige herwerking van Het nieuwe organiseren (2010). De inhoud is geactualiseerd, de omvang van de bespreking van sommige thema's teruggebracht en er zijn nieuwe thema's en cases toegevoegd, wat de opbouw van het boek overzichtelijker maakt. Het nieuwe vmbo biedt scholen veel vrijheid in de organisatie v...