Gratis elektronische bibliotheek

leidinggeven n leiding geven - Keuning

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: none
BESTANDSGROOTTE: 11,98
ISBN: 9789020727258
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Keuning

Het beste pdf boek van leidinggeven n leiding geven dat u hier kunt vinden

Omschrijving:

Dit inleidende boek over vraagstukken van organiseren en leiding geven dient als eerste kennismaking met het vak. In het boek worden de fundamentele en elementaire uitgangspunten van de traditionele en moderne organisatie- en managementtheorie bijeengebracht om de problematiek van interne en externe organisatie en omgeving in samenhang te kunnen behandelen met het centrale thema van het besturen en het functioneren van een organisatie. In de vierde druk van Organiseren en leiding geven zijn nieuwe onderdelen aan de tekst toegevoegd en is een aantal onderwerpen uitgebreider behandeld. Ter bevordering van de zelfwerkzaamheid door middel van opgaven en vraagstellingen gaat het boek vergezeld van een werkboek, waarvan de aangepaste inhoud aansluit bij de actuele behoeften van het onderwijs. Het werkboek bevat kennisvragen, discussievragen/stellingen, opdrachten en eenvoudige cases. Ook oude SPD-examenopgaven zijn in dit oefenboek opgenomen. Organiseren en leiding geven is bestemd voor de HBO-Studenten die een inleidend vak Organisatiekunde als bijvak volgen en is tevens zeer geschikt voor studenten in het cursorisch onderwijs. Het boek bevat alle leerstof die vereist is voor het SPD-examen Interne Organisatie.

...rs en teamleiders die de nodige kennis over leidinggeven willen opdoen ... Leidinggeven aan thuiswerkers: 7 tips | De Ondernemer ... . Door middel van een cursus kun je bijvoorbeeld de basiskennis opdoen van management, conflicthantering of effectief leidinggeven, of een training over persoonlijk leiderschap volgen. Leidinggeven is niets anders dan resultaten boeken met mensen. Het staat er zo simpel, maar dat is het helemaal niet. Steeds goed afwegen of een medewerker een taak zelfstandig aankan of sturing nodig heeft, vraagt veel ervaring. En, elke manager vergeet nooit de eerste keer dat hij iemand heeft m ... Basistraining Leidinggeven | NCOI Opleidingen en Trainingen ... . En, elke manager vergeet nooit de eerste keer dat hij iemand heeft moeten ontslaan. Cursus coachend leidinggeven: in de 3 dagen zijn oa verschillende gesprekstechnieken behandeld, hoe om te gaan met weerstand en verschillende vormen van leiderschap. Hiermee veel oefeningen gedaan Eigen inbreng was mogelijk, wat als prettig is ervaren. De hands-out (online) goed bruikbaar. Ambieer je een leidinggevende functie binnen jouw schoolmanagement? Met de opleiding Leidinggeven I / Basisbekwaam ben je straks de inspirerende schoolleider die een duidelijke smoel geeft aan jouw school en collega's motiveert, in beweging brengt en ondersteunt. De cursus leidinggeven op de werkvloer bestaat uit 3 dagen of 6 avonden. De cursus is een module van de opleiding Teamleider productie en bestaat uit een praktijkopdracht en een examen. Wanneer de praktijkopdracht en het examen met goed gevolg zijn afgerond, ontvangt de deelnemer een Cbt-deelcertificaat. Situationeel leidinggeven bevordert in feite effectief volgerschap en dat is als volgt te omschrijven: Een effectief volger: brengt eigen mening en gevoelens naar voren en accepteert dat de organisatie ook een mening heeft; brengt eigen normen/waarden in maar zoekt balans met de waarden en normen van de organisatie Leidinggeven in de wetenschap. Definities van leiderschap en leidinggeven die in de managementwetenschap veel worden gebruikt zijn bijvoorbeeld: Transactioneel leiderschap: een ruilproces (een transactie) tussen leidinggevende en werknemer, welk proces bestaat uit contingent belonen en het toepassen van management-by-exception. Gedragscriteria: Coachend Leidinggeven. coachen. Onderzoekt de ontwikkelbehoeften van medewerkers of laat dit onderzoeken. Spreekt regelmatig met medewerkers over hun functioneren of competentieontwikkeling en onderzoekt in hoeverre bepaald gedrag effectiever kan worden vertoond. Ik heb deze training gevolgd om mijzelf verder te ontwikkelen in leiding geven aan collega's met dezelfde achtergrond. ... Het delen van ervaringen met anderen, de theorie over leidinggeven en de opdrachten om hiermee te oefenen maken deze training echt waardevol voor managers die bewuster willen leidinggeven aan professionals. Volg nu de training Leidinggeven op Afstand en leer hoe je meer sturing kunt geven aan zelfsturende teams. Het nieuwe werken leidt ertoe dat er niet meer op vaste locaties gewerkt wordt, maar vaker thuis, onderweg, of in het buitenland. Dit vraagt om een nieuwe vorm van leiding geven die op een groot vertrouwen in de werknemer is gebaseerd. In 'Leidinggeven doe je zo!' beschrijven Wanda Kraal en Tanja Smid hoe u grip kunt krijgen op al die uitdagingen waar u als leidinggevende mee te maken hebt. Het boek bestaat uit twee delen. In het eerste deel komen de belangrijkste dilemma's uit de praktijk voorbij, voorzien van aansprekende voorbeelden, praktische oefeningen en concrete tips. Cursus Leidinggeven. Om een goede leidinggevende te zijn, moet je jezelf goed kennen. Zelfreflectie is hierbij essentieel en het is de kunst om een balans te vinden tussen je uitspreken, durven confronteren, feedback te geven en door te pakken. Om de gesignaleerde discrepantie te verminderen is komende jaren meer aandacht voor het personeel binnen de organisatie gewenst, waarbij onder andere de stijl van leidinggeven en de ontwikkelmogelijkheden van de secretarissen punten van aandacht zijn.31 Hierbij kan met name worden gedacht aan respectievelijk het versterken van het management development-beleid en het meer samenwerken in teams ... 'Beginnen met leidinggeven doe je zo' is ten eerste een leuk boek om te lezen. Door de combinatie van persoonlijke verhalen, praktijkvoorbeelden en theorie leest het gemakkelijk weg. De inhoud geeft veel theoretische handvatten voor zowel leidinggevenden als voor professionals die zich willen ontwikkelen op gebied van planning, zelfontplooiing en communicatie met collega's en leidinggevenden....