Gratis elektronische bibliotheek

Koop en consumentenkoop - P. Klik

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: augustus 2014
BESTANDSGROOTTE: 12,39
ISBN: 9789013122428
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: P. Klik

Het beste pdf boek van Koop en consumentenkoop dat u hier kunt vinden

Omschrijving:

Dit boek geeft een uiteenzetting van het kooprecht. Zoals in de titel van het boek, Koop en Consumentenkoop, al tot uitdrukking komt neemt de consumentenkoop daarbij een belangrijke plaats in. Dit boek is bedoeld voor studenten die kennis bezitten van de hoofdlijnen van het algemene verbintenissenrecht en het algemene contractenrecht. De koopovereenkomst wordt op zo'n manier behandeld dat de stof zonder verdere studiebegeleiding kan worden begrepen en is dus uitdrukkelijk ook geschikt voor zelfstudie. Aan het eind van de verschillende hoofdstukken zijn multiplechoicevragen en casusposities opgenomen, waarmee de student kan testen of de stof voldoende begrepen is. In Koop en consumentenkoop wordt de tekst van wetsartikelen weergegeven, gevolgd door een toelichting met voorbeelden en relevante rechtspraak. Aan de orde komen de hoofdlijnen van de koopregeling, consumentenbescherming, verplichtingen van de verkoper, het conformiteitsvereiste, gevolgen van niet-nakoming door de verkoper, productenaansprakelijkheid, de verplichtingen van de koper (betaling), koop van onroerende zaken, de handelskoop, en algemene voorwaarden. De medio juni 2014 in werking getreden regeling voor overeenkomsten tussen handelaren en consumenten is in de tekst verwerkt. De eerste vier drukken werden verzorgd door mr. R.H.C. Jongeneel. Vanaf de vijfde druk wordt het boek bewerkt door mr. P. Klik.

...nele verkoper. 2.6 Koop en consumentenkoop: Consumenten: natuurlijke personen die niet handelen in de uitoefening van een bedrijf of beroep ... Wat is een consumentenkoop? | Schenkeveld Advocaten ... . Consumentenkoop: Als een verkoper die 'handelt in uitvoering van een bedrijf of beroep' met een consument een koop sluit met betrekking tot een roerende zaak. Koop en consumentenkoop 9789013122428. Koop dit studieboek op bookmatch.nl, een marktplaats met 200.000 Tweedehands studieboeken . Geen risico met vooraf betalen want wi De koop van een woning kan daarom niet als een consumentenkoop worden beschouwd. Een roerende zaak ... Rechten bij consumentenkoop | Wet & Recht ... . Geen risico met vooraf betalen want wi De koop van een woning kan daarom niet als een consumentenkoop worden beschouwd. Een roerende zaak kan van alles zijn: een fiets, een auto, een tijdschrift, een boek, etc. Zelfs de koop van een vliegtuig voor privédoeleinden kan een consumentenkoop opleveren. De wet maakt geen onderscheid tussen nieuwe en tweedehands roerende zaken. Koop Koop en consumentenkoop van Klik, P. met ISBN 9789013141306. Gratis verzending, Slim studeren. Studystore.nl Op deze pagina vind je samenvattingen voor het boek Koop en consumentenkoop, geschreven door P. Klik. De samenvattingen zijn door studenten zelf geschreven, waardoor je de inhoud van het boek nog beter kunt begrijpen. Denk aan uitleg over Consumentenkoop, Saxion, wolters kluwer & 0 SJD, Recht, P. Klik & Klik. Aldus is volgens het bepaalde in artikel 7:22 BW bij een consumentenkoop de koper bevoegd om een koopovereenkomst ingeval de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt te ontbinden en zodra herstel en vervanging onmogelijk zijn of van de verkoper niet gevergd kunnen worden, danwel indien de verkoper daartoe niet binnen redelijke termijn of zonder ernstige overlast is overgegaan. Samenvatting Koop en Consumentenkoop compleet - Privaatrecht II, onderdeel consumentenkoop. 3 Pagina's: 15 Jaar: 2015/2016 De koop wordt gesloten tussen een professionele verkoper en een consument. U kunt u afvragen waarom er speciale regels in het leven zijn geroepen voor consumentenkoop. Dit heeft te maken met het feit dat de consument bij het sluiten van een overeenkomst met een professionele partij in de regel 'de zwakkere partij' is. Op deze pagina vind je samenvattingen voor het boek Koop en consumentenkoop, geschreven door P. Klik. De samenvattingen zijn door studenten zelf geschreven, waardoor je de inhoud van het boek nog beter kunt begrijpen. Denk aan uitleg over consumentenkoop, koop, samenvatting, Samenvatting, algemene voorwaarden, saxion, koopovereenkomst & conformiteit. Dan gelden de regels voor koop op afstand en heeft u een wettelijke bedenktijd van 14 dagen. Binnen de bedenktijd heeft u het recht om uw koop ongedaan te maken. U hoeft geen reden op te geven. De verkoper mag binnen de bedenktijd geen annuleringskosten berekenen. consumentenkoop. De koop van een roerende zaak Roerend zijn alle zaken die niet onroerend zijn. » Meer over roerende zaak roerende zaak door een particulier bij een bedrijf. Het burgerlijk wetboek geeft de consument Een natuurlijke per...