Gratis elektronische bibliotheek

Effectieve instructie - Y. Leenders

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: oktober 2002
BESTANDSGROOTTE: 8,4
ISBN: 9789065084705
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Y. Leenders

Het beste pdf boek van Effectieve instructie dat u hier kunt vinden

Omschrijving:

Effectieve instructie 1e druk is een boek van Y. Leenders uitgegeven bij CPS Uitgeverij. ISBN 9789065084705 Dit boek bevat een practisch trainingsprogramma voor eerste- en tweedejaars pabo-studenten. Effectieve intructie stelt een aantal effectief gebleken intructievormen centraal en biedt aanknopingspunten voor de concrete uitvoering van het instructieproces. Het heeft - rekening houdend met de dagelijkse lespraktijk - zowel een theoretische als practische invalshoek.

...een introductie van een onderwerp. Door een pakkende manier van introduceren kun je de leerlingen activeren en motiveren om de stof te willen begrijpen ... PDF 119416 Zelfgestuurd leren in de onderwijspraktijk ... . Pakkende instructievormen zijn vormen waar de leerlingen actief meedoen zoals bij leergesprekken of een zoekopdracht waarbij de leerling zelf de stof moet opzoeken. Expliciete Directe Instructie (EDI) is een bewezen aanpak om de leseffectiviteit te verhogen en te zorgen voor succeservaringen en betere leerprestaties bij alle leerlingen. De vrouw of man voor de klas is daarbij de sleutel tot succes. EDI geeft de leerkracht het gereedschap om met alle leerlingen in het primair onderwij ... Is gepersonaliseerd onderwijs een tegenhanger van ... ... . De vrouw of man voor de klas is daarbij de sleutel tot succes. EDI geeft de leerkracht het gereedschap om met alle leerlingen in het primair onderwijs de leerdoelen te ... In september is het boek Wijze lessen: 12 bouwstenen voor effectieve didactiek verschenen in gedrukte versie. Het boek is nu ook gratis online beschikbaar. In het boek verbinden zes auteurs uit Nederland en België, waaronder een flink aantal onderzoekers van de Open Universiteit, de meest recente wetenschappelijke inzichten omtrent leren en instructie te verbinden met de praktijk van het les ... Effectieve instructie met Lesson Study. lerarenredactie ... Ik heb effectieve lessenstudie bekeken en ik heb daar gezien dat samenwerking met meerdere collega's bij het ontwikkelen en uitvoeren van een les duidelijke didactische voordelen heeft. onder effectieve instructie volgens het IGDI-model. Daarnaast willen we weten wat er in de literatuur bekend is over effectieve IGDI-instructie in combinatiegroepen. Aan de hand van vragenlijsten willen we ervaringen inventariseren met betrekking tot de huidige instructiepraktijk (gebruik van IGDI-model) in combinatiegroepen op onze scholen. Effectieve instructie. Goed onderwijs begint met een goede voorbereiding van de lessen. Effectieve instructie vinden we belangrijk op de Zevensprong. Daarvoor gebruiken we het zogenaamde DAI-model (direct activerend instructie-model). Wat merken de kinderen van de effectieve instructie? De les start met een korte basisinstructie voor de hele groep. Een instructie bestaat uit een richtlijn opgesteld voor een uit te voeren handeling. Wanneer men instructies geeft, wordt informatie over een bepaalde actie overgebracht. Dit kan zijn hoe, wanneer, of [..] Bron: nl.wikipedia.org: 4: 10 7. instructie. Richtlijn voor of informatie over hoe je iets moet doen. Instructie Een instructie bestaat uit een richtlijn opgesteld voor een uit te voeren handeling. Wanneer men instructies geeft, wordt informatie over een bepaalde actie overgebracht. Dit kan zijn hoe, wanneer, of en op welke manier de actie plaats moet vinden Instructies kunnen op diverse manieren aan diverse ontvangers overgebracht worden. Na de instructie gaat het grootste deel van de groep zelfstandig aan het werk. Leerlingen die moeite hebben met de lesstof krijgen verlengde instructie aan de instructietafel. Directe instructie is voor alle leerlingen effectief, maar met name leerlingen met leerachterstanden hebben er profijt van, zo is de ervaring van Heslinga. Zo zijn publicaties als 'Effectieve Rekeninstructie' (door Gert Gelderblom), 'Naar effectief Rekenonderwijs' (door Gert Gelderblom), 'Expliciete Directe Instructie' (door Marcel Schmeier), 'Effectief Rekenonderwijs in het Basisonderwijs' (door Marcel Schmeier), 'De instructie staat centraal' (door Marianne Espeldoorn) etc. verschenen en ontwikkeld binnen Expertis. Leraar werkt met (instructie)groep Afronding Evaluatie (zelf)reflectie leerlingen op leerdoelen / opbrengsten / proces Afronden / opruimen Startsignaal nieuwe les Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 Fase 6 Zes fases van een instructieles 'Zes fases van een instructieles' is een concept van Onderwijs Maak Je Samen....