Gratis elektronische bibliotheek

De integratie van wetenschap en religie - Ken Wilber

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: mei 1998
BESTANDSGROOTTE: 8,64
ISBN: 9789063255602
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Ken Wilber

Alle Ken Wilber boeken die u van ons leest en download

Omschrijving:

'Er is iets merkwaardigs en intrigerends aan de wetenschap. Ze vertelt ons wat is, in plaats van wat of hoe het zou moeten zijn. De wetenschap openbaart ons waarheden, maar zwijgt als het graf over de juiste manier om er een verstandig gebruik van te maken. In dit grote zwijgen laat de religie haar stem horen. Religie verschaft mensen een aantal richtlijnen over wat goed is en wat niet. De religie maakt er zelfs aanspraak op dat zij ons een middel biedt om in contact te treden met of zelfs deel te hebben aan de Bron van al wat bestaat. Het doet er niet toe onder welke naam, altijd is de religie overtuiging toegedaan dat zij ons waarachtige wijsheid te bieden heeft. Feit en betekenis, waarheid en wijsheid, wetenschap en religie. Het is een vreemde en groteske vorm van coëxistentie, met een wetenschap zonder waarden en een religie vol waarden, die elkaar fundamenteel wantrouwen...'

... integratie in de Nederlandse ... Godsdienstssocioloog Ömer Gürlesin legt ons de verschillende wijzen van contact tussen de velden van religie en wetenschap uit ... Wilber, Ken - De integratie van wetenschap en religie ... . De verschillende soorten interactie tussen wetenschap en religie kunnen, in het kort, als volgt worden gecategoriseerd: (1) onverenigbaarheid, (2) conflict (3) onafhankelijkheid van disciplines, (4) dialoog en integratie tussen disciplines. Www.boekwinkeltjes.be tweedehands boek, Wilber, K. - De integratie van wetenschap en religie / druk 1. In zijn Cleveringa-lezing (NRC Handelsblad, 26 november) ... De eeuwige strijd tussen geloof en wetenschap | De Volkskrant ... . Www.boekwinkeltjes.be tweedehands boek, Wilber, K. - De integratie van wetenschap en religie / druk 1. In zijn Cleveringa-lezing (NRC Handelsblad, 26 november) `Religie helpt bij integratie', stelt Job Cohen een gelijktijdige secularisering van de Nederlandse samenleving en de immigratie van ... Die enorme afstand tussen geloof en wetenschap ontstaat in eerste instantie door het fundament van geloof en wetenschap. Het geloof ontleent haar kracht uit 'geloof'. In de Bijbel staat het fraai en krachtig omschreven: 'Zalig zijn zij die niet zien en toch geloven'. De wetenschap staat daar haaks op en ontleent haar kracht uit feiten. DE INTEGRATIE VAN WETENSCHAP EN RELIGIE - Ken Wilber: Polkinghorne: QUARKS, Chaos en CHRISTENDOM, Vragen over Wetenschap en Religie: Over zin en onzin in filosofie, religie en wetenschap . Staal, Frits: Testresultaat Wetenschap is de studie van het natuurlijke, religie van het natuurlijke én het bovennatuurlijke. In de discussie over religie en wetenschap hoor je vaak één grote stelling terugkomen om religie te discrediteren en de overbodigheid er van te beargumenteren: het bestaan van God is nooit bewezen, ergo God bestaat niet. Wilber - 1998 - Veilig en direct bestellen via dé Belgische boekenmarktplaats 🇧 🇪 De keuze van duizenden boekverkopers 🎩 Download Citation | Naturalisme en theïsme : de integratie van wetenschap en religie | In my thesis 'Naturalisme en Theïsme' (Naturalism & Theism) I defend the view that a supernatural ... Prof.dr. Leo Lucassen werpt de vraag op in hoeverre kleur en religie barrières vormen voor integratie. 'Immigratie is iets van alle tijden. In die zin is de huidige situatie niet anders dan een paar eeuwen terug.' Onlangs publiceerde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) het Jaarrapport Integratie 2014. De toon: 'Integratie verloopt moeizaam'. Maar de opvatting van het CBS over integratie is achterhaald. Het wordt gepresenteerd als een eenzijdig proces van assimilatie, vindt Gregor Walz. Het CBS geeft in het begin van het Jaarrapport Integratie weliswaar geen definitie, maar toch […] Nu de instroom van vluchtelingen is afgenomen, komen integratie en participatie meer op de voorgrond te staan. Het is voor vluchtelingen ingewikkeld om te participeren in de Nederlandse samenleving, blijkt uit het onlangs verschenen boek 'Nieuwe wegen voor vluchtelingen in Nederland'. Welke belemmeringen zijn er? In het boek wordt gekeken naar obstakels bij vier vormen […] Naturalisme en theïsme : de integratie van wetenschap en religie . By J.A. Riemersma. Abstract. In my thesis 'Naturalisme en Theïsme' (Naturalism & Theism) I defend the view that a supernatural reality does exist. We can argue for the existence of such a supernatural reality with the help of evolutionary theory. De verhouding tussen wetenschap, moraal en godsdienst is een terugkerend thema in zijn werken. Opzoomer was in 1870 een van de oprichters van de Nederlandse Protestantenbond, die lezingen en debatten organiseerde, liedbundels uitbracht en zondagsscholen oprichtte. Godsdienstbarrière. Religie blijkt in de praktijk een grotere barrière voor integratie dan kleur. 'Met name bij aanhangers van religies die nog geen pendant kenden in West-Europa, in het bijzonder de islam en het hindoeïsme, treedt veel minder vermenging op met de oorspronkelijke bevolking. De wetenschap onderzoekt de verschijnselen in de manifeste wereld, het stoffelijke domein van al wat meet- en weegbaar is; spirit...