Gratis elektronische bibliotheek

Ethiek - Jacqueline Rothfusz

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: maart 2012
BESTANDSGROOTTE: 9,15
ISBN: 9789043024198
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Jacqueline Rothfusz

Jacqueline Rothfusz Epub boeken van Ethiek zijn voor u beschikbaar na registratie op onze website

Omschrijving:

ETHIEKIN SOCIAALAGOGISCHE BEROEPEN2e editieJacquelien RothfuszMaatschappelijk werkers, sociaalpedagogisch hulpverleners, pedagogen en cultureel werkersverlenen hulp en diensten aan mensen die kwetsbaar zijn. Hierbij spelen normen enwaarden een grote rol. Ethiek in sociaalagogische beroepen behandelt de belangrijkste ethischebegrippen en legt de relatie met de beroepscodes van sociaalagogische beroepen.In het eerste deel wordt de theoretische basis gelegd. Aan de hand van een stappenplanleert de student ethische dilemma’s analyseren en verantwoorde keuzes maken. Hettweede deel gaat in op beroepsgerichte ethiek. Elk hoofdstuk bevat realistische casussendie studenten aanknopingspunten bieden om morele problemen zorgvuldig te analyserenen professionele keuzes te verantwoorden. Daarnaast kunnen zij met de individuele engroepsopdrachten actief een professionele moraal ontwikkelen.In deze tweede editie zijn de casussen geactualiseerd in overleg met het werkveld. De nieuweberoepscodes van IFSW/IASSW, MWD, NVO en Phorza worden gebruikt en recenteontwikkelingen in de maatschappij en binnen het sociale werk zijn geïntegreerd.Ethiek in sociaalagogische beroepen is geschreven voor hbo-studenten in alle sociaalagogischeopleidingen. Door deze brede opzet leren zij over de grenzen van hun eigen vakgebied tekijken.Dit boek wordt geleverd met een toegangscode voor Pearson XTRA. Op de websitewww.pearsonxtra.nl staat voor zowel studenten als docenten aanvullend studie- enlesmateriaal, zoals een interactieve casus, kennisvragen en weblinks.Jacquelien Rothfusz is als docent beroepsethiek en psychologie verbonden aan deHanzehogeschool Groningen, Academie voor Sociale Studies. Zij is tevens eindredacteurvan het boek Samenwerken aan integratie en auteur van onder meer Ethiek in de psychologie.

...te doen. Ethiek is niet alleen een denk-discipline, het is ook een praktische activiteit ... Snel wat weten | KNMG ... . Ethiek of moraalwetenschap is een tak van de filosofie die zich bezighoudt met de kritische bezinning over het juiste handelen. In algemene zin probeert ethiek de criteria vast te stellen om te kunnen beoordelen of een handeling als goed of fout kan worden gekwalificeerd, en om de motieven en consequenties van deze handeling te kunnen evalueren. Ethiek is een wetenschap waarbij wordt geprobeerd om bepaalde handelingen als goed of ... Snel wat weten | KNMG ... . Ethiek is een wetenschap waarbij wordt geprobeerd om bepaalde handelingen als goed of fout te kwalificeren. Daarnaast wordt er gekeken naar de beweegredenen van bepaalde handelingen. Vaak reflecteert men zichzelf in een situatie en probeert de situatie vanuit een ander oogpunt te bekijken en daarbij vragen te stellen over goed of kwaad. Ethiek is het geheel van gedachten over de gedragsregels die mensen tegenover elkaar in acht moeten nemen. Ethische regels kunnen heel strikt en dwingend zijn, zoals in het fundamentalisme, maar ook veel minder nauw omschreven. Moraal wordt vaak als synoniem van ethiek gebruikt, maar er wordt ook ... Ethiek actueel #2. Het is niet makkelijk om goed op de hoogte te blijven van hedendaagse ontwikkelingen op welk vakgebied dan ook. Met ethiek is het niet veel anders. De Engelstalige website Aeon bevat een talrijke, toegankelijke bijdragen op het gebied van ethiek en filosofie, natuur-, mens- en cultuurwetenschap. De ethiek gaat over morele vragen, daarom wordt de ethiek ook wel morele filosofie genoemd. Moraliteit houdt filosofen al eeuwenlang bezig. Ethiek is dus een relevant onderwerp voor een profielwerkstuk! Deugd, plicht, gevolg of perspectief: vier soorten ethiek. Tijdens de coronacrisis komen zorgprofessionals voor moeilijke, soms zelfs onmogelijke keuzes te staan. Welke patiënt krijgt voorrang in de acute zorg en welke patiënt moet wachten, met wellicht fatale gevolgen? Mag je nog wel knuffelen met bewoners in de gehandicaptenzorg? Moet je jezelf ziekmelden als je tot een risicogroep behoort, of gaat het algemeen belang … Ethiek is echter geen handeling met antwoorden; ze bezint zich op vragen en argumenten betreffende de morele keuzes die mensen (kunnen) maken. Ethiek is als ware een zoektocht naar de juiste moraal. Descriptief & prescriptief Je kunt binnen de ethiek nog onderscheid maken in descriptief en prescriptief. Ethiek moet zich daarom bezighouden met het richting geven aan technologie in de samenleving. Jorn Meijers 03 november 2017 icsi. Thema: Van slaapkamer naar laboratorium. Shutterstock. 2017-09-26 Kinderen op bestelling. IVF en andere vruchtbaarheidsbehandelingen zijn gebonden aan een bepaalde leeftijd. ethiek v een praktische wijsbegeerte die zich bezighoudt met wat goed en kwaad is Meer dan op de kunstacademie leer je hier naast kunstgeschiedenis en ethiek ook over onde...