Gratis elektronische bibliotheek

Ezechiel - Adrian Verbree

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: mei 2007
BESTANDSGROOTTE: 6,41
ISBN: 9789055602711
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Adrian Verbree

Veel plezier met het gratis lezen van Ezechiel Adrian Verbree epub boeken

Omschrijving:

Thema's:- de aanwezigheid van God;- de persoonlijke verantwoordelijkheid van ieder mens;- het uitzicht op het koninkrijk van God.

...jaar van de ballingschap van koning Jo̱jachin+ — 3 kwam het woord van Jehovah tot Ezechiël,* de zoon van de priester Bu̱zi, bij de rivier de ... Ezechiël | Waar gaat dit bijbelboek over? - EO.nl/Bijbel ... ... 5 Jeruzalem, waar de ballingen vandaan kwamen, lag zo'n 800 kilometer naar het westen. * De tempel, waar Ezechiëls vader als priester had gediend, was een ontaarde plek vol afgoderij geworden. De troon in Jeruzalem, waar David en Salomo ooit in al hun glorie hadden geregeerd, was nu te schande gemaakt. De ontrouwe koning Jojachin was hier in Babylon bij de ballingen. 9 Daarop zeide Hij tot mij: Profeteer tot de geest, profeteer, mensenkind, en ... Ezechiël 16 - Oude Testament - Statenvertaling ... . De ontrouwe koning Jojachin was hier in Babylon bij de ballingen. 9 Daarop zeide Hij tot mij: Profeteer tot de geest, profeteer, mensenkind, en zeg tot de geest: zo zegt de Here Here: kom van de vier windstreken, o geest, en blaas in deze gedoden, zodat zij herleven. 10 Toen profeteerde ik, zoals Hij mij bevolen had; en de geest kwam in hen en zij herleefden en gingen op hun voeten staan, een geweldig groot leger. Beter Bijbel. Test dagelijks je Bijbelkennis. Oude Testament | Ezechiël. Kernpunten. Doel: Aankondigen van Gods oordeel over Israël en de andere volken en het voorspellen van de uiteindelijke verlossing van Gods volk.; Schrijver: Ezechiël, de zoon van Buzi, Leviet uit de familie van Sadok. Geschreven voor: De Joden in ballingschap in Babel en Gods volk in het algemeen Het visioen van de beenderen. 1 De hand van de HEERE was op mij, en de HEERE bracht mij in de geest naar buiten en zette mij neer, midden in een vallei. Die lag vol beenderen. 2 Hij deed mij er aan alle kanten omheen gaan. 37:2 er aan alle kanten omheen gaan - Letterlijk: rondom rondom langs hen gaan. En zie, er lagen er zeer veel op de grond van de vallei, en zie, ze waren zeer dor. Ezechiël [profeet] - Ezechiël (Hebreeuws: יְחֶזְקֵאל, Y`khizqel) is een van de grote profeten uit de Hebreeuwse Bijbel. Zijn naam betekent: "God zal versterken". Het Bijbelboek Ezechiël wordt aan hem toegeschreven. Ezechiël leefde in ballingschap in Tel-Abib in Babel, vlak bij de rivier Kebar. 6 Aanwijzingen voor het lezen. Het is niet noodzakelijk, dat dit boek vanaf het begin tot en met het einde wordt doorgenomen. De hoofdstukken zijn min of meer zelfstandige eenheden. Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Ezechiël 14:1-23—Lees of download de Bijbel gratis. De Nieuwewereldvertaling van de Bijbel wordt uitgegeven door Jehovah's Getuigen. Ezechiël. Ez e chiël geroepen. 1 1 Op de vijfde dag van de vierde maand in het dertigste jaar, toen ik te midden van de ballingen bij het K e barkanaal woonde, opende zich de hemel en kreeg ik een visioen van God. 2-3 (Op de vijfde dag van die maand, en wel in het vijfde jaar van koning J o jachins ballingschap, richtte de HEER zich tot de priester Ez e chiël, de zoon van B u zi, in het ... 'Ik, de HEER, ben jullie God: onderhoud mijn wetten en regels, en leef ze na.Houd de sabbat in ere; dat zal voor jullie en mij het teken zijn waaraan te zien is dat ik, de HEER, jullie God ben.': Want ik, de Heer, ben jullie God. Daarom moeten jullie je alleen aan mijn wetten en regels houden....