Gratis elektronische bibliotheek

Wilde, Naam van Jezus van dag tot dag - N. De Wilde

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: 2009-09-03
BESTANDSGROOTTE: 10,52
ISBN: 9789057982149
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: N. De Wilde

N. De Wilde Epub boeken van Wilde, Naam van Jezus van dag tot dag zijn voor u beschikbaar na registratie op onze website

Omschrijving:

Zijn naam is de enige naam op aarde die de mens redding biedt Handelingen 4:12Aan de hand van 52 bekende namen wordt in dit bijbels dagboek een beeld geschetst van de persoon van Jezus. Een week lang staat ��n naam centraal, steeds weer belicht vanuit een andere invalshoek. Het boek is geschikt om samen met het gezin te lezen, maar is ook heel goed te gebruiken als bijbelstudiemateriaal. Elk dagstukje is ge�nt op een bepaald bijbelgedeelte en sluit af met een aantal vragen die wat dieper op het onderwerp ingaan.Het uiteindelijke doel van het boek is om al lezend en overdenkend een persoonlijke ontmoeting met Jezus te hebben. Jezus is te groot om Hem in ��n naam te vangen. En zelfs 52 namen zijn niet voldoende om zijn totale wezen weer te geven. Toch biedt elke naam de mogelijkheid om Hem beter te leren kennen. Er is geen naam die ons zoveel te zeggen heeft dan de naam van Jezus. Het is de enige naam op aarde die een mens redding biedt!

...ers onmogelijk om door één menselijke naam de volle rijkdom van Jezus Christus weer te geven ... Jezus (historisch) - Wikipedia ... . Samen vormen de vele namen een kleurrijk mozaïek, waarin men de ... Paulus schrijft dat Jezus is gestorven voor de zonden, begraven, en op de derde dag is opgewekt en verschenen aan achtereenvolgens Kefas, 'de twaalf', meer dan 500 broeders en zusters tegelijk, van wie de meesten nog leefden, Jacobus, alle apostelen en tot slot aan Paulus, die zich onwaardig acht omdat hij eerder christenen had vervolgd. De mens had God, de bron van het leven, verlaten. Zoals een bloem afgesneden is van het leve ... Jezus (historisch) - Wikipedia ... . De mens had God, de bron van het leven, verlaten. Zoals een bloem afgesneden is van het leven als hij geplukt wordt, was de mensheid afgesneden van het leven. Wilde God die mens werkelijk omarmen, dan moest Hij afdalen tot het diepste punt waarin de mens was afgedaald - in de dood. Dat is wat gebeurde op die vrijdag. Vrij, in de Naam van Jezus Verzoek om hulp Begin maart werd ik gebeld door een Somalische jongeman die ik al een tijd lang niet meer gezien had. Hij was tijdens één van de jongerenkampen van stichting Gave tot geloof gekomen. ik wist dat hij nogal heen en weer slingerde in het christen-zijn in de praktijk. Ik dacht: betekent: "Mijn eigen nieuwe naam" dat de Heer Jezus een nieuwe naam zal hebben wanneer Hij terugkeert in de laatste dagen? In het boek Hebreeën staat echter: "Jezus Christus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid!" (Hebreeën 13:8). De naam van de Heer Jezus kan niet veranderen. Natuurlijk baden ze om hulp — maar tot wie? 'Zij verhieven eensgezind hun stem tot God' en vroegen of hij ze wilde blijven helpen 'door middel van de naam van zijn heilige knecht Jezus' (Handelingen 4:24, 30). Jezus' volgelingen volgden dus zijn instructies over bidden op. Ze richtten hun gebeden tot God, niet tot Jezus. De naam van Jezus Christus op ons nemen ... Ze waren geen lid van de kerk en door de ziekte geveld. Niemand wilde het risico nemen om de besmette woning te betreden. ... 'Je zult op een dag voor de Heiland verschijnen. Je zult tot tranen toe geroerd zijn om in zijn heilige nabijheid te vertoeven. Jezus heeft nog veel meer wondertekenen voor zijn leerlingen gedaan, die niet in dit boek staan, maar deze zijn opgeschreven opdat u gelooft dat Jezus de messias is, de Zoon van God, en opdat u door te geloven leeft door zijn naam ( Joh 20:30,31) Wie is Jezus? Een vraag die ons al 2000… Hij moest mee het Evangelie uitdragen. Hij wordt er ook op uitgestuurd in Mattheüs 10. Judas gaat samen met Simon de Zeloot… Hij heeft dus ook het Evangelie verkondigd en in de naam van Jezus zieken genezen en duivels uitgedreven. Dan horen we nog over hem bij de zalving van Betanië. Dan is hij al opgeklommen tot penningmeester van de groep. De naam van Jakobs zoon Levi ("aanhankelijkheid") drukte de hoop uit dat zijn geboorte zijn ouders nader tot elkaar zou brengen. Een belangrijk verschil is echter dat de oude Israëlieten vrijelijk nieuwe namen verzonnen. In Jezus' tijd putte men daarentegen uit een vast repertoire. Zelfs God verzon voor zijn zoon geen nieuwe naam. Waarom de farizeeën wilden dat niemand meer mocht spreken in de naam van Jezus "Na de uitstorting van de Heilige Geest is er ontzettend veel gebeurd in de jonge kerk. Op de eerste dag kwamen drieduizend mensen tot bekering. Ze kwamen dagelijks bij elkaar en er gebeurden tekenen en wonderen. Iedereen was gegrepen door Jezus. Wie hadden dat door? EPISTEL Hand 4:8-12 In die dagen ...