Gratis elektronische bibliotheek

Actualia Strafrecht en criminologie - L. Pauwels

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: none
BESTANDSGROOTTE: 10,62
ISBN: 9789046603383
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: L. Pauwels

U vindt hier de pdf van het boek Actualia Strafrecht en criminologie

Omschrijving:

Actualia Strafrecht en criminologie

... ben gekomen voor mijn onderzoek naar het gebruik van drugs en andere psychotrope middelen (tabak ... V Actualia strafrecht en criminologie (Update in de ... ... ... Deze uitgave is de neerslag van de 5de vormingscyclus "Update in de criminologie", gehouden in het voorjaar 2010 in Gent. Deze cyclus handelt niet rond één centraal of overkoepelend thema: hedendaagse actuele thema's of actualia binnen het domein van het strafrecht en de criminologie komen aan bod.... Lees verder Deze bijdrage handelt over onderzoek naar onveiligheid vanuit een kwantitatieve s ... Pauwels, L. en Vermeulen, G. (Eds.). Actualia strafrecht ... ... .... Lees verder Deze bijdrage handelt over onderzoek naar onveiligheid vanuit een kwantitatieve sociaal-ecologische benadering. Onveiligheid wordt hier in brede zin gehanteerd en verwijst naar de studie van misdrijven, overlast, slachtofferschap, onveiligheidsbeleving en daderschap vanuit ruimtelijk of ecologisch perspectief. Er bestaat internationaal een ruime interesse voor criminologisch onderzoek in ... Het korte programma Strafrecht, forensische psychiatrie en criminologie biedt een brede theoretische basis op het gebied van criminaliteit, opsporingsmethoden en strafrecht. De opleiding bestaat uit de volgende modules: Rechtbankomgeving: formeel strafrecht. Deze module behandelt de toepassing van het formeel strafrecht. ACTUALIA STRAFRECHT EN EVALUATIE POTPOURRI II John Maes Len Augustyns Henri Berkmoes m.m.v. Pieter Tersago Antwerpen - Cambridge Personal copy of () Inleiding tot het schadevergoedingsrecht - buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht en andere schadevergoedingssystemen; Socialezekerheidsrecht 1998-1999; Socialezekerheidsrecht 2004-2005; Update in de Criminologie 5: Actualia strafrecht en criminologie; Update in de Criminologie 7: Actuele ontwikkelingen ... De afdeling Strafrecht en Criminologie levert daaraan een belangrijke bijdrage. Allereerst door het verzorgen van diverse opleidingen op zowel juridisch als sociaal-wetenschappelijk terrein. Voorts draagt de afdeling Strafrecht en Criminologie bij aan het wetenschappelijke en maatschappelijke debat door middel van tal van publicaties en lezingen. Actualia Strafrecht en Criminologie 2010 (Reeks Gandaius, V). Antwerpen: Maklu; TIEBERGHIEN, J. (2010), Een kwalitatief monitoring systeem als instrument voor een lokaal drugsbeleid: 'hidden populations' in beeld. Paper presented at the Update in de Criminologie 5: Actualia in het strafrecht en de criminologie, Gent, 1 april 2010 Actualiadag Criminologie Preventie van rechterlijke dwalingen en actualia criminologie De Actualiadag Criminologie is een organisatie van het Leuvens Instituut voor Criminologie (LINC) en de Vereniging van Afgestudeerde Leuvense Criminologen (VALC). De Actualiadag Criminologie vindt plaats op vrijdag 25 april 2014 vanaf 9.00 uur In deze reeks worden de referaten samengebracht uit de postuniversitaire vormingscyclus met dezelfde naam. Het ligt in de bedoeling van de organisatoren, met name de vakgroep Strafrecht en Criminologie van de Universiteit Gent, een dergelijke cyclus tweejaarlijks te organiseren. Actualia Strafrecht en Criminologie 2012 (Reeks Gandaius, VI). Antwerpen: Maklu. TIEBERGHIEN, J. (2011). Methods matter. Reflections on the study of the research-policy nexus in the Belgian cannabis law reform. Paper presented at the 22nd ESSD Conference, Aarhus (Denmark), 22-24 september 2011. Strafrecht & Criminologie. Strafrechtonderwijs in Leiden. Strafrecht wordt gerekend tot een van de kerngebieden van het recht, naast onder andere civiel recht en staats- en bestuursrecht. De minor Criminologie en Strafrecht van de HAN gaat in op de juridische en criminologische aspecten van de misdaad. Criminaliteit is hot. Over de aanpak hiervan heeft iedereen wel een mening. Strafrechtelijke handhaving is het ultimum remedium. Actualia strafrecht en evaluatie Potpourri II. John Maes, Len Augustyns, Henri Berkmoes Vaksectie Strafrecht & Criminologie In het strafrecht staat het optreden van de overheid tegen bepaalde strafbaar gestelde gedragingen centraal. Dit optreden van de overheid maakt vaak een grove inbreuk op de rechten en vrijheden van burgers. Strafrecht en Criminologie. De capaciteitsgroep Strafrecht en Criminologie legt zich in haar onderwijs- en onderzoeksactiviteiten toe op het strafrecht en strafprocesrecht, alsmede op de criminologie in zijn huidige Europese context. Van een vrijwel zuiver nationaal krachtenveld is het straf ......