Gratis elektronische bibliotheek

De CAR-verzekering - T.J. Dorhout Mees

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: november 2019
BESTANDSGROOTTE: 6,73
ISBN: 9789013155129
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: T.J. Dorhout Mees

U kunt het boek De CAR-verzekering downloaden in pdf epub formaat na gratis registratie

Omschrijving:

De CAR-verzekering is een complexe verzekering, waardoor geschillen al snel op de loer liggen. Deze uitgave zet voor u de belangrijkste kenmerken en probleemgebieden van de CAR-verzekering op een rij, zodat u problemen effectief kunt voorzien en oplossen. De CAR-verzekering kent vele verschijningsvormen, maar ondanks de talrijke verschillen, hebben de CAR-verzekeringen echter ook veel factoren gemeenschappelijk, zodat een algemene bespreking van het fenomeen CAR-verzekering en de daarbij veel voorkomende probleemgebieden mogelijk en zinvol is. De CAR-verzekering staat sinds het verschijnen van de eerste editie in 1996 ook wel bekend als de ''CAR-bijbel''. Dit werk besteedt zowel aandacht aan de juridische grondslagen als aan de uitwerking in de praktijk. Zo vindt u tal van probleemgebieden in kaart gebracht, uiteraard voorzien van mogelijke oplossingen die u handvatten bieden om problemen effectief te voorzien en op te lossen. De titel maakt ruim gebruik van citaten, zodat het zich ook uitstekend leent voor iemand zonder uitgebreide juridische bibliotheek. #De CAR-verzekering# heeft zijn weg gevonden naar alle bij de bouw betrokken partijen, alsook hun advocaten, verzekeraars, assurantiemakelaars en andere tussenpersonen. In deze tweede druk zijn de ontwikkelingen geactualiseerd, waaronder de consequenties van de inwerkingtreding van artikel 7.17 BW op 1 januari 2006. Ook de inmiddels omvangrijke jurisprudentie over de CAR- verzekering komt uitgebreid aan bod. Zoals u mag verwachten, is een groot aantal actuele rechterlijke- en arbitrale uitspraken en bindend adviezen verwerkt. Een groot aantal arbitrale vonnissen en bindend adviezen van de afgelopen 25 jaar is gebundeld in de onder nr. 7b verschenen uitgave in deze serie: De CAR-verzekering, besloten CAR-rechtspraak geopenbaard''.

...rijfsgebouwen of technische installaties bouwt loopt u nu eenmaal risico's ... Constructieverzekering Bouwwerken (CAR) ... . Met deze verzekering zijn alle partijen op de bouwplaats verzekerd. Voor de realisatie van uw project bent u afhankelijk van aannemers. In het bestek en de daaraan verbonden contractuele overeenkomsten maakt u afspraken over de te verrichten werkzaamheden. Over wie verantwoordelijk is voor wat, óók in termen van aansprakelijkheid. Om vervolgens de dekking van uw CAR-verzekering hierop af te stemmen. Ma ... CAR-verzekering - Voor starters halfjaar gratis - Rabobank ... . Om vervolgens de dekking van uw CAR-verzekering hierop af te stemmen. Maar de CAR-verzekering verzekert ook de schade aan het door u uitgevoerde werk zelf. Bovendien kunt u ook uw gereedschappen en hulpmaterialen meeverzekeren. Persoonlijke service en advies Geen winstoogmerk - lage premie Tot 10% pakketkorting - zonder maximumbedrag. De CAR-verzekering kunt u rechtstreeks bij een verzekeringsmaatschappij afsluiten. U kunt er, gezien de ingewikkelde materie, ook voor kiezen om dit met hulp van een verzekeringsmakelaar te doen. Deze heeft meer kennis van alle mogelijke valkuilen op assurantiegebied en de bouw. CAR verzekering De CAR verzekering is een verzekering die schade vergoed op en rondom een bouwterrein. Wanneer je een huis wilt (ver)bouwen kan een CAR verzekering afsluiten verstandig zijn, zodat materiële schade toegebracht aan de woning of betrokkenen gedekt is. Een Bouwverzekering voor particulieren is een verzekering die de schade dekt die ontstaat tijdens de bouwwerkzaamheden van bijvoorbeeld je woning, garage of schuur. Denk aan schade door storm, brand, instorting, vandalisme of diefstal. Maar ook aan schade door een uitvoeringsfout. De CAR-verzekering biedt dekking voor beschadiging van 'het werk' (het gebouw in aan- of verbouw). Deze basisdekking kan worden uitgebreid met de een aantal aanvullende rubrieken, te weten: aansprakelijkheid, bestaande eigendommen van de opdrachtgever, hulpmateriaal (zoals gereedschappen, keten en loodsen), eigendommen van bouwdirectie/personeel en transport. Met de CAR-verzekering is alle materiële schade die op de bouwplaats ontstaat verzekerd, of het nu komt door bouw-, montage- of installatiewerkzaamheden. Verzekeringskaarten. Met een verzekeringskaart zie je in één oogopslag wat wel en niet verzekerd is. Verzekeringskaarten. De CAR-verzekering is een complexe verzekering, waardoor geschillen al snel op de loer liggen. Deze uitgave zet voor u de belangrijkste kenmerken en probleemgebieden van de CAR-verzekering op een rij, zodat u problemen effectief kunt voorzien en oplossen. De CAR-verzekering beschermt u tegen de financiële gevolgen van materiële schade, verlies en vernietiging van eigendommen en bouw gerelateerde objecten die gedurende de realisering van het bouwproject optreden. Hiernaast kunt u zich ook indekken tegen bedrijfsschade. De CAR-verzekering is van toepassing op de werkzaamheden waarvoor u het afsluit. Naast de CAR-verzekering bestaat er tevens de mogelijkheid om aanverwante verzekeringen te sluiten: Bodemsaneringsverzekering. Deze verzekering biedt dekking voor schade aan zaken die zich op de saneringslocatie bevinden, waarvoor de CAR- en Aansprakelijkheidsverzekering geen dekking bieden zoals schade aan het milieu en geleidelijke milieuschade. CAR-verzekering (1) Ook wel Contract Works Insurance genoemd, omdat de term all risks te veel belooft. De CAR-verzekering dekt gewoonlijk schade, gedurende de bouwperiode aan het bouwwerk (inclusief de daarvoor bestemde materialen) ontstaan, door fouten in het ontwerp (faulty design), gebruik van ondeugdelijke materialen (faulty material) of ondeugdelijke uitvoeri... Ook voor de zakelijke markt hebben wij het beste onafhankelijke advies. Particuliere verzekeringen. Reigerdael is als onafhankelijk tussenpersoon uw aanspreekpunt. Nieuwsberichten. Openingstijden feestdagen. In verband met de feestdagen zijn wij ook op 24 en 31 december gesloten. Over de vraag of de verzekering voor de opdrachtgever goedkoper is dan voor de aannemer lopen de meningen sterk uiteen. Volgens sommigen rekent de aannemer altijd de kosten van de CAR-verzekering door, ook als de opdracht...