Gratis elektronische bibliotheek

Grondlijnen van internationaal recht - Jan Wouters

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: none
BESTANDSGROOTTE: 5,64
ISBN: 9789050951517
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Jan Wouters

Veel plezier met het gratis lezen van Grondlijnen van internationaal recht Jan Wouters epub boeken

Omschrijving:

Dit handboek brengt de ‘grondlijnen’ in kaart van het internationaal recht en het recht der internationale organisaties. Het biedt de student én de practicus – advocaat, ambtenaar, diplomaat, magistraat, journalist, … - een gedegen en gestructureerd overzicht van het internationaal recht, zijn diverse subtakken en het recht van de belangrijkste mondiale en regionale internationale organisaties. Het eerste deel handelt over het ‘recht van coëxistentie’, d.w.z. het klassieke volkenrecht. De aandacht gaat hier naar de bronnen van het internationaal recht (met een prominente plaats voor het verdragsrecht), de volkenrechtelijke subjecten (Staten en nietstatelijke actoren), de internationale jurisdictie over territorium, personen, zee, lucht en ruimte, de internationale immuniteiten, de staatsaansprakelijkheid, de methoden van vreedzame geschillenbeslechting en de rechtshandhaving via vreedzame maatregelen en het gebruik van geweld. Het tweede deel, het ‘recht van coöperatie’, gaat nader in op het recht der internationale organisaties. Naast de mondiale internationale instellingen (met name de VN, haar gespecialiseerde organisaties en de Wereldhandelsorganisatie) gaat dit deel in op de belangrijkste regionale internationale organisaties in en buiten Europa, alsook op vier domeinen waar Staten intensief samenwerken, nl. de internationale mensenrechtenbescherming (mondiaal en regionaal), het economisch internationaal recht, het internationaal recht van het milieu en het internationaal recht van ontwikkelingssamenwerking. Talrijke literatuurselecties en verwijzingen zetten de lezer op weg voor verdere studie en verdieping. Waar nuttig, zijn tevens relevante verwijzingen naar Belgisch recht (met name wetgeving en rechtspraak) opgenomen. Van alle aangehaalde verdragen worden de gegevens inzake bekendmaking, instemming, bekrachtiging en inwerkingtreding vermeld. Achteraan is een gedetailleerde basisbibliografie voor alle rechtstakken van het internationaal recht opgenomen, alsmede een gedetailleerd overzicht van websites en databanken. Een beknopte en een uitgebreide inhoudstafel, een chronologisch verdragsregister en rechtspraakregister, een rechtspraakregister op naam en een gedetailleerd trefwoordenregister vergemakkelijken het gebruik van dit handboek aanzienlijk. Dit handboek kan afzonderlijk worden gebruikt, maar hangt samen met J. WOUTERS, Bronnen van Internationaal Recht (Intersentia, 2004) en met J. WOUTERS m.m.v. M. VIDAL, Cases van Internationaal Recht (Intersentia, 2005), waarin talrijke documenten zijn opgenomen waarnaar dit boek vaak verwijst. Prof. Dr. MARC BOSSUYT is buitengewoon hoogleraar internationaal recht en internationale instellingen aan de Universiteit Antwerpen, rechter in het Arbitragehof en lid van de VNSubcommissie mensenrechten. Prof. Dr. JAN WOUTERS is gewoon hoogleraar internationaal recht en internationale instellingen aan de K.U. Leuven, directeur van het Instituut voor Internationaal Recht aan dezelfde universiteit en advocaat aan de Balie van Brussel. Tevens is hij voorzitter van de Vereniging voor de Verenigde Naties.

...ede op zijn advies door de Algemene Vergadering van de VN in 1948 Een van de meest in het oog springende Nederlandstalige standaardwerken op het terrein van het Volkenrecht, dat tot in de jaren '80 regulier werd gebruikt, is ongetwijfeld Grondlijnen van het Volkenrecht van de hand van Prof ... Grondlijnen van internationaal recht - Marc J. Bossuyt ... ... .Mr. J.P.A. François, waarvan in 1967 de derde en laatste druk verscheen. Het internationaal recht heeft zich sindsdien sterk en snel ontwikkeld. Grondlijnen van Europees recht biedt een overzicht van het totale Unierecht. Vanwege het inwerking treden van het Verdrag van Lissabon is het boek met deze 13e druk geheel herschreven. De 13 druk van Grondlijnen is vanwege het inwerking treden van het Verdrag van Lissabon geheel herschre ... Grondlijnen Van Internationaal Recht ... . Grondlijnen van Europees recht biedt een overzicht van het totale Unierecht. Vanwege het inwerking treden van het Verdrag van Lissabon is het boek met deze 13e druk geheel herschreven. De 13 druk van Grondlijnen is vanwege het inwerking treden van het Verdrag van Lissabon geheel herschreven.Dit boek wil de grondlijnen van de inhoud en achtergrond van het Europees recht duidelijk maken. Grondlijnen van Europees Recht - Hallo!Heeft er toevallig iemand een samenvatting van het boek 'Grondlijnen van Europees Recht' van Barents? Of weet iemand waar ik deze samenvatting kan vinden?Alvast bedankt!Groet, Karin.... Daarna kun je kiezen uit één van de volgende richtingen: Nederlands recht, internationaal en Europees recht, IT-recht, fiscaal recht, notarieel recht en juridische bestuurskunde. Deze pagina geeft informatie over de richting internationaal en Europees recht binnen de Bachelor rechtsgeleerdheid. Vind alle studiedocumenten for Grondlijnen van Europees recht van R. Barents; L.J. Brinkhorst De Grondwet wordt vaak de hoogste wet genoemd. Sinds de jaren vijftig erkent de grondwet zelf echter het bestaan van nog hoger recht: het internationaal recht. De introductie van grondwetsbepalingen hierover in 1953 besliste juridische debatten die al lang gaande waren. Het internationaal recht bepaalt niet alleen welk recht van toepassing is, maar ook bij welke rechter moet worden aangeklopt. In sommige gevallen kunnen daarover met elkaar afspraken worden gemaakt, maar dat is lang niet altijd zo. Het internationaal recht bevat namelijk ook regels waarvan niet afgeweken mag worden. 4 ProDemos - Huis voor democratie en rechtsstaat =F