Gratis elektronische bibliotheek

De Wet inhoudingsplicht houdstercoöperatie en uitbreiding inhoudingsvrijstelling - D.R. Post

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: juli 2018
BESTANDSGROOTTE: 5,13
ISBN: 9789013146783
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: D.R. Post

U vindt hier de pdf van het boek De Wet inhoudingsplicht houdstercoöperatie en uitbreiding inhoudingsvrijstelling

Omschrijving:

Op 1 januari 2018 trad de Wet inhoudingsplicht houdstercoöperatie en uitbreiding inhoudingsvrijstelling in werking. Deze uitgave beschouwt de wetswijzigingen in het licht van de parlementaire behandeling en relevante internationale ontwikkelingen die eraan voorafgingen. Een verhelderend naslagwerk voor adviseurs en inspecteurs werkzaam in de internationale fiscale praktijk. Diverse internationale ontwikkelingen hebben de huidige wet- en regelgeving omtrent de dividendbelasting voor houdstercoöperaties onder druk gezet. Denk alleen al aan het BEPS project van de OECD en diverse EU-rechtelijke ontwikkelingen. Binnen Nederland heeft het huidige kabinet zijn pijlen gericht op de afschaffing van de dividendbelasting en de invoering van een bronheffing op royalty's, dividenden en interest voor low-tax jurisdictions. In het kader van deze ontwikkelingen trad op 1 januari 2018 de Wet inhoudingsplicht houdstercoöperatie en uitbreiding inhoudingsvrijstelling in werking. Deze wet voorziet in een inhoudingsplicht voor houdstercoöperaties, een verruimde inhoudingsvrijstelling inclusief aangescherpte anti-misbruik toets en enkele wijzigingen in de regeling voor het buitenlands aanmerkelijk belang. De Wet inhoudingsplicht houdstercoöperatie en uitbreiding inhoudingsvrijstelling vormt de eerste complete beschouwing op de aanloop naar deze wet. Het verheldert de wetswijzigingen # en de toepassingen ervan # aan de hand van de onderliggende parlementaire behandeling en internationale ontwikkelingen. De uitgave bespreekt op praktische wijze alle relevante wetswijzigingen omtrent de dividendbelasting en inhoudingsplicht voor houdstercoöperaties. Om de nieuwe wet inzichtelijk te maken, bespreekt de auteur ook de voor 1 januari 2018 geldende regeling. De concrete praktijkvoorbeelden maken de materie voor een breed publiek behapbaar. De titel biedt een compleet naslagwerk voor adviseurs en inspecteurs werkzaam in de (algemene) internationale praktijk. Ook voor wetenschappers, studenten en andere geïnteresseerden kan het boek worden gebruikt om vertrouwd te raken met de nieuwe regeling en de samenhang van de nieuwe regeling met andere internationale ontwikkelingen.

...taire behandeling en internationale ontwikkelingen ... Wetsvoorstel inhoudingsplicht houdstercoöperatie en ... ... . De NOB vraagt of het de bedoeling is dat artikel 4, negende lid, van de Wet DB 1965 slechts geldt voor de toepassing van de inhoudingsvrijstelling en daarmee dus niet voor de vraag of al dan niet sprake is van een kwalificerend lidmaatschapsrecht in een houdstercoöperatie in de zin van het voorgestelde artikel 1, tweede lid, van de Wet DB 1965. Lees meer omtrent wetsvoorstel inhoudingsplicht houdstercoöperatie en uitbreiding inhoudingsvrijstelling. Sdu.nl: Oprecht de beste keuze. Het e-book De We ... Wet inhoudingsplicht houdstercoöperatie en uitbreiding ... ... . Sdu.nl: Oprecht de beste keuze. Het e-book De Wet inhoudingsplicht houdstercoöperatie en uitbreiding inhoudingsvrijstelling, geschreven door D.R. Post, koopt u bij Boeken.nl | Snelle levering | Gratis verzending vanaf 19.95 Wet inhoudingsplicht houdstercoöperatie en uitbreiding inhoudingsvrijstelling. Dit wetsvoorstel bevat zowel maatregelen die een aanscherping als maatregelen die een versoepeling in de dividendbelasting inhouden. Het voorontwerp van de 'Wet inhoudingsplicht houdstercoöperatie en uitbreiding inhoudingsvrijstelling' is op 16 mei jl. in consultatie gebracht samen met een concept-memorie van toelichting. Het voorontwerp steunt op belangrijke beleidskeuzes die voor een deel bijdragen aan een verbetering van het Nederlandse (fiscale) vestigingsklimaat maar voor een deel ook resulteren in een verslechtering. Wet inhoudingsplicht houdstercoöperatie en uitbreiding inhoudingsvrijstelling. Het voorstel vormt een onderdeel van het fiscale pakket voor het jaar 2018, samen met de wetsvoorstellen Belastingplan 2018, Overige fiscale maatregelen 2018 en Wet afschaffing van de btw-landbouwregeling. HOUDSTERCOÖPERATIE EN UITBREIDING INHOUDINGSVRIJSTELLING ... De uitvoeringstoets nieuwe stijl geeft vanuit het pers-pectief van de Belastingdienst inzicht in de gevolgen van voorstellen voor nieuwe wet- en regelgeving. De Belastingdienst werkt uitvoeringstoetsen uit in een ... Inhoudingsplicht houdstercoöperatie en uitbreiding Wet inhoudingsplicht houdstercoöperatie en uitbreiding inhoudingsvrijstelling - Hoofdinhoud Dit is een beperkte versie U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor. Op 1 januari 2018 trad de Wet inhoudingsplicht houdstercoöperatie en uitbreiding inhoudingsvrijstelling in werking. Deze uitgave beschouwt de wetswijzigingen in het licht van de parlementaire behandeling en relevante internationale ontwikkelingen die eraan voorafgingen. Een verhelderend naslagwerk voor adviseurs en inspecteurs werkzaam in de internationale fiscale praktijk. Wet inhoudingsplicht houdstercoöperatie en uitbreiding inhoudingsvrijstelling 34788 2 Voorstel van wet. Vergaderjaar 2017-2018. Nr. 2. Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: 34 788 Wijziging van de Wet op de dividendbelasting 1965, de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enige andere wetten in verband met de introductie van een inhoudingsplicht voor houdstercoöperaties, de uitbreiding van de inhoudingsvrijstelling in de dividendbelasting en wijziging van enkele antimisbruikbepalingen in de dividendbelasting en vennootschapsbelasting (Wet inhoudingsplicht ... De Wet inhoudingsplicht houdstercoöperatie en uitbreiding inhoudingsvrijstelling vormt de eerste complete beschouwing op de aanloop naar deze wet. Het verheldert de wetswijzigingen # en de toepassingen ervan # aan de hand van de onderliggende parlementaire behandeling en internationale ontwikkelingen. Stemmingen Wet inhoudingsplicht houdstercoöperatie en uitbreiding inhoudingsvrijstelling Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wets-voorstel Wijziging van de Wet op de dividendbelasting 1965, de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enige andere wetten in verband met de introductie van een Wet inhoudingsplicht houdstercoöperatie en uitbreiding inhoudingsvrijs...