Gratis elektronische bibliotheek

Beroepsgeheim bij de aanpak van gewelddadige radicalisering - Stephanie Beckers

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: none
BESTANDSGROOTTE: 6,11
ISBN: 9789463711197
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Stephanie Beckers

U vindt hier de pdf van het boek Beroepsgeheim bij de aanpak van gewelddadige radicalisering

Omschrijving:

De geheimhoudingsplicht staat onder druk. In de strijd tegen terreur en radicalisering voorziet de wetgever steeds meer uitzonderingen op het beroepsgeheim. De snel veranderende regelgeving roept veel vragen en onduidelijkheden op bij geheimhouders. Moeten of mogen zij melding maken aan politie of justitie van het feit dat hun cliënt radicaliseert? Wat als een cliënt op het punt staat te vertrekken naar IS-gebied? Welke verantwoordelijkheid rust er op geheimhouders om reeds gepleegde terroristische misdrijven te melden? Welke informatie mag er gedeeld worden binnen een LIVC-R?Dit boek biedt inzicht in de manier waarop hulpverleners vertrouwelijke informatie kunnen of moeten uitwisselen met politionele en justitiële diensten ter preventie van gewelddadige radicalisering. Het biedt een heldere leidraad voor hulpverleners en geeft aan in welke gevallen zij een spreekrecht of -plicht hebben en via welke procedures zij informatie moeten delen.Engeland heeft meer ervaring in de bestrijding van terrorisme dan België en heeft een langere traditie van uitzonderingen op de zwijgplicht en procedures inzake informatie-uitwisseling binnen multidisciplinaire overlegfora. Is het Belgische wettelijke kader afdoende en passend? Kunnen er aanbevelingen worden geformuleerd op basis van goede praktijken van Engeland?Stephanie Beckers is criminologe en praktijkassistent aan het Leuvens Instituut voor Criminologie (LINC) binnen de onderzoekslijn ‘Bestuurlijke en strafrechtelijke rechtshandhaving in Europees en vergelijkend perspectief’.ISBN: 9789463711197

... 800 ... Bestuurlijke aanpak van gewelddadige radicalisering: ... PDF De rol van gemeenten in de aanpak van radicalisering ... ... Studiemiddag Cahiers op de campus: "Aanpak van gewelddadige radicalisering" 20 april 2017, Universiteit Leiden, Campus Den Haag, Schouwburgstraat Cahiers op de Campus is een initiatief van hoofdredacteur van de Cahiers Politiestudies Elke Devroe waarbij een breed publiek van wetenschappers, beleidsmakers en politiepersoneel de mogelijkheid krijgt kennis te maken met de Cahiers en de ... Vlaamse beleid en initiatieven om radicalisering en polari ... Lokale integrale veiligheidscel (LIVC) | Portaal Preventie ... ... ... Vlaamse beleid en initiatieven om radicalisering en polarisering te voorkomen. Deze website biedt een overzicht van het Vlaamse beleid en de Vlaamse initiatieven ter preventie van gewelddadige radicalisering en polarisering. Je kan hier terecht voor: beleidsinformatie; informatie over gefinancierde projecten Preventieprogramma van gewelddadige radicalisering 16 april 2013 Voorwoord 2 I. Inleiding 4 A. Polarisering en gewelddadige radicalisering, maatschappelijke fenomenen! 4 B. Polarisering en gewelddadige radicalisering in ons land ! 5 C. Een gerichte aanpak voor de problematiek! 6 II. Beleidsinitiatieven 8 Het thema radicalisering is erg actueel en staat hoog op de politieke agenda. Een geactualiseerd 'Actieplan ter preventie van gewelddadige radicalisering en polarisering' bevat diverse acties en maatregelen. Verschillende beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid, waaronder Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG), werken mee aan de uitvoering ervan. VVSG Handvaten voor een lokale aanpak van radicalisering 5 Handelingskader Dit handelingskader beschrijft de lokale verantwoordelijkheid aan de hand van drie fasen: 1. Preventie van radicalisering: dit gebeurt door het voorkomen van polarisering, het wegnemen van de voedings-bodem, het vergroten van de weerbaarheid en door vroegtijdige signalering....