Gratis elektronische bibliotheek

Planmatig handelen in de jeugdhulpverlening - Knorth

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: 1999-04-01
BESTANDSGROOTTE: 11,27
ISBN: 9789053507841
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Knorth

Het beste pdf boek van Planmatig handelen in de jeugdhulpverlening dat u hier kunt vinden

Omschrijving:

Instellingen voor jeugdhulpverlening moeten de kwaliteit van hun handelen zichtbaar maken en optimaliseren. De afgelopen jaren is er op verschillende fronten gewerkt aan een betrekkelijk nieuw concept in het kwaliteitsde : planmatig handelen. Zowel vanuit theoretisch-onderzoeksmatige invalshoek als vanuit de praktijk zijn werkwijzen ontwikkeld die het hulpverlenend handelen ten behoeve van jeugdigen en hun omgeving een meer systematisch, planmatig karakter geven. Dat wil zeggen dat hulpverleners op grond van gedegen diagnostiek hulp bieden, dat genomen beslissingen en gemaakte keuzen transparant zijn en naar professionele maatstaven verantwoord kunnen worden, dat aan de uitvoering van de hulp een uitgewerkt plan ten grondslag ligt, dat de voortgang van de hulpverlening nauwgezet wordt gevolgd en geëvalueerdDit handboek biedt een overzicht van de kennis en de inzichten die momenteel voorhanden zijn met betrekking tot deze nieuwe benadering. Het is bestemd voor iedereen die werkzaam is in de jeugdzorg of bijzondere jeugdbijstand en voor wie daarvoor in opleiding is.

... qualifying offers. Planmatig handelen in de jeugdhulpverlening ... :: www.maklu.be :: Boekdetails :: Planmatig handelen in de ... ... . Planmatig handelen in de jeugdhulpverlening. Zo goed als nieuw Ophalen of Verzenden. N.o.t.k. 2 mei. '20. Zeerijp 2 mei. '20. Marleen Zeerijp. De Cock en de bloedwraak . Ontspannende detective van onze bekende schrijver appie baantjer over rechercheur de cock en zijn jonge assistent vledder. In deze cursus staan we stil bij de effecten van traumatisering op het brein. Daarnaast leren cursisten meer over de effecten van complex tr ... (PDF) Planmatig handelen in de jeugdhulpverlening [A ... ... . Daarnaast leren cursisten meer over de effecten van complex trauma op 1. het dagelijks leven (o.a. emotieregulatie en gedrag), 2. de relaties die het kind aangaat met belangrijke volwassenen (gehechtheid). 3. De gevolgen van complex trauma op de ontwikkeling van het ... De dagelijkse routine: een praktisch begrip bij de planning en uitvoering van hulpverlening. In E.J. Knorth & M. Smit (red.). Planmatig handelen in de jeugdhulpverlening (pp. 271-286). *sociale kaart van de jeugdhulpverlening; *behandeling en ethiek; *theorie m.b.t orthopedagogische hulpverlening; *indicatiestelling; *hulpverleningsplanning; *teambegeleiding; *uitvoering van de behandeling; *interventies bij kinderen met een specifieke problematiek; *individuele behandeling en multisystemische behandelingswijzen; *werken volgens protocollen;belangrijkste (psycho ... Planmatig handelen in de jeugdhulpverlening . Planmatig handelen in de jeugdhulpverlening. Zo goed als nieuw Ophalen of Verzenden. N.o.t.k. 2 mei. '20. Zeerijp 2 mei. '20. Marleen Zeerijp. De Cock en de onsterfelijke dood. Ontspannende detective van onze bekende schrijver appie baantjer over rechercheur de cock en zijn jonge assistent vledder. karakteristieken van jeugdigen en gezinnen met deze problemen, met specifieke aandacht voor opvoedingssituaties waarin cultuurverschillen een rol spelen; theoretische uitgangspunten en modellen van hulpverlening welke veel worden toegepast in het veld van de jeugdhulpverlening (o.a. gezinsbenadering, leefsituatieaanpak, planmatig handelen model, cultuursensitieve methoden); verschillende ... * Handelingsplanning in de jeugdhulpverlening - gebundelde krachten voor planmatig handelen * Kwetsbaarheid als sterkte - authenticiteit en mindfulness in teams * Preventie van trauma en burnout bij hulpverleners * Time management (VOCA) * Leiding geven aan en coachen van medewerkers (Syntra) Trauma en het handelen in de jeugdhulp 12+ Omschrijving. Een aanzienlijk deel van de jongeren die aangemeld worden voor jeugdhulp zijn blootgesteld aan huiselijk geweld, kindermishandeling of andere traumatische ervaringen in het gezin. Dit hangt vaak samen met psychiatrische problematiek bij ouders....