Gratis elektronische bibliotheek

Van visie naar vorm - F. Studulski

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: oktober 2007
BESTANDSGROOTTE: 6,90
ISBN: 9789066658752
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: F. Studulski

Alle F. Studulski boeken die u van ons leest en download

Omschrijving:

Sommige mensen zeggen dat het gebouw er bij een brede school niet toe doet: het gaat immers om de samenwerking. Het gebouw kan echter ook een bron van ellende zijn. Er is strijd over vierkante meters, strijd over het beheer en onduidelijke verantwoordelijkheid over de buitenruimten. In dit boek gaan we er van uit dat het bredeschoolgebouw er wel degelijk toe doet. Instellingen die de gelegenheid krijgen samen een nieuw gebouw te ontwikkelen en ontwerpen, staan voor een avontuur, dat uithoudingsvermogen en betrokkenheid vraagt. Een brede school ontwerpen is ook een kans om een eigen visie te vertalen naar ruimten. Een brede school gebouw is meer dan een school met wat voorzieningen er aan vast. Bovendien is het ontwerpen niet alleen een technische kwestie, het is ook een sociaal proces. Het fundament van dat gebouw is een goede visie. De visie op samenwerking geeft een idee over de benodigde ruimten. Zeker nu kinderopvang en onderwijs tot elkaar veroordeeld zijn, zal de vraag naar multifunctionele of combinatiegebouwen toenemen. Er worden steeds meer functies toegedicht aan die nieuwe educatieve gebouwen: het zijn niet alleen nieuwe schoolgebouwen, maar brede voorzieningen voor de wijk, in sommige gemeenten zelfs basisvoorzieningen.

...estaat niet. Inderdaad! Eenvoudige principes, in de vorm van one-liners van slechts enkele woorden, helpen ... Relatie tussen Missie, Visie en Strategie ... ... . Voorbeelden en tips. Hier volgen nog enige voorbeelden en tips. Zie ook op deze pagina de Selectie van artikelen, de Tips en Tricks, de meest recente bijdragen en de bijdragen met de meeste reacties. De vier pijlers van een inspirerend visie-verhaal De missie en visie van een onderneming vormen de voedingsbodem voor de strategie van de organisatie. Alle bedrijfsactiviteiten moeten hieraan gerelateerd zijn. Hoe de verhouding tussen missie, visie en str ... Ontwikkelen van een inspirerende visie, missie en ... ... . Alle bedrijfsactiviteiten moeten hieraan gerelateerd zijn. Hoe de verhouding tussen missie, visie en strategie precies in elkaar zit, behandelen we in dit artikel. van visie naar ambitie naar realisatie In de opvattingen over het managen van mens en organisatie wordt tegen-woordig sterk de nadruk gelegd op het vermogen van een manager om een visie, en van daaruit een heldere, scherp geformuleerde ambitie te ontwikke-len. Deze ambitie vormt dan een belangrijke basis om strategische keuzes te maken. Van visie naar vorm Van visie naar vorm . JESAJA 54:2 Vergroot de plaats voor je tent, span het tentdoek wijder uit, zonder enige terughoudendheid. Dit document is opgesteld om de vertaalslag weer te geven van onze visie voor De Stek. Het is een begin. Bewust 'onaf'. In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, is zo'n visie absoluut niet alleen voor multinationals weggelegd. Sterker nog, dat duidelijke doel voor ogen vormt juíst een instrument om het eigen bedrijf te ontwikkelen 'vanuit de garage'. Bij het opstellen van een visie zijn de volgende stappen belangrijk: Stap 1. Betrek anderen De term visie verwijst naar het gewenste lange termijnperspectief van een organisatie.Er is slechts één visie per organisatie. De visie wordt afgeleid van, en is in overeenstemming met de missionstatement. Missie en principes vormen samen de visie. Als je vanuit het nu terugkijkt, zijn dingen vaak heel anders gelopen dan je jaren eerder ...