Gratis elektronische bibliotheek

Militair straf- en tuchtrecht - G.L. Coolen

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: maart 2019
BESTANDSGROOTTE: 5,49
ISBN: 9789013146974
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: G.L. Coolen

U vindt hier de pdf van het boek Militair straf- en tuchtrecht

Omschrijving:

Deze studiepocket geeft een compleet overzicht van de straf- en tuchtrechtelijke kaders die gelden voor de krijgsmacht. De lezer krijgt een helder beeld van het Nederlandse militair straf- en tuchtrecht en de voor Nederlandse militairen relevante onderdelen van de Wet internationale misdrijven en de Wet oorlogsstrafrecht. Militair straf- en tuchtrecht zet als studiepocket op behapbare wijze de inhoud en uitvoering van het Nederlandse militair straf- en tuchtrecht uiteen. In vier delen maakt de lezer kennis met: materieel militair strafrecht militair strafprocesrecht materieel militair tuchtrecht militair tuchtprocesrecht Ook gaat er in een apart hoofdstuk aandacht uit naar het oorlogsstrafrecht, dat deels geregeld is in de Wet Oorlogsstrafrecht en deels in de Wet internationale misdrijven. Als studiepocket beoogt de titel een zo volledig mogelijk maar beknopt beeld van het Nederlandse militair straf- en tuchtrecht te schetsen. Niet elk onderwerp wordt uitputtend behandeld. De uitgave leent zich hiermee uitstekend voor rechtenstudenten, maar ook voor niet-juristen die beroepsmatig met het militair straf- en tuchtrecht te maken kunnen krijgen. Sinds de vorige editie is de wet- en regelgeving op diverse fronten veranderd, zoals de wijziging van art. 59 WvMS omtrent de omvorming van de transactie in de strafbeschikking. Alle voor het militair straf- en tuchtrecht relevante wetswijzigingen en jurisprudentie van zowel nationale als internationale rechterlijke instanties zijn verwerkt. De uitgave staat uitgebreid stil bij deze jurisprudentie. De studiepocket is in wetgeving en rechtspraak bijgewerkt tot 1 oktober 2018. De studiepocket Militair straf- en tuchtrecht slaagt erin de student een compleet en behapbaar overzicht te geven van het Nederlandse militair straf- en tuchtrecht. Daarnaast komen de voor Nederlandse militairen relevante onderdelen van de Wet internationale misdrijven en de Wet oorlogsstrafrecht aan bod. De titel volgt als een samenvoeging van de eerdere uitgaven #Militair Strafrecht# en #Militair tuchtrecht#. Toegankelijk overzicht van het Nederlandse militair straf- en tuchtrecht Wetgeving en jurisprudentie bijgewerkt tot 1 oktober 2018 Samenvoeging #Militair Strafrecht# en #Militair tuchtrecht# De studiepocket schetst de actuele stand van zaken per 1 oktober 2018. Naast alle actuele wet- en regelgeving gaat er volop aandacht uit naar jurisprudentie, zowel van nationale als internationale rechterlijke instanties. De titel wordt gebruikt bij WO Rechten binnen de track Strafrecht.

...et Nederlandse militair straf- en tuchtrecht en de voor Nederlandse militairen relevante onderdelen van de Wet internationale misdrijven en de Wet oorlogsstrafrecht ... Militair Straf- en Tuchtrecht | Wolters Kluwer ... . Militair straf- en tuchtrecht - Suppl. 62 (maart 2014) WMSr Art. 1 - 1 - straf is gesteld. Titel IX - waarin de betekenissen van in het wetboek voorkomende uitdrukkingen gegeven worden - is al toepasselijk omdat art. 1 WMSr 'de bepalingen van het gemene recht' van toepassing verklaart. Samenvatting van de studiepocket militair straf- en tuchtrecht en de uitwerkingen van de colleges Op deze pagina vindt u Rijksbesluit uitvoeringsbepalingen milita ... Krijgstucht bij de Nederlandse strijdkrachten - Wikipedia ... . Samenvatting van de studiepocket militair straf- en tuchtrecht en de uitwerkingen van de colleges Op deze pagina vindt u Rijksbesluit uitvoeringsbepalingen militair straf- en tuchtrecht. U kunt de volledige tekst van Rijksbesluit uitvoeringsbepalingen militair straf- en tuchtrecht, wetsgeschiedenis, nadere regelgeving en relevante jurisprudentie en kamerstukken hier inzien Koop Militair straf- en tuchtrecht (9789013146967) je van Coolen, G.L. Afgestudeerde juristen kunnen officier in de functie van militair jurist worden. Zij moeten dan de postacademische opleiding Militair Juridische Dienst Krijgsmacht (PAO MJDK) halen. De opleiding die 1,5 jaar duurt, bestaat uit delen van de Algemene Luitenantsopleiding, de Militair Wetenschappelijke Opleiding, de master Militair Recht van de Universiteit van Amsterdam en diverse stages. RIJKSBESLUIT van 25 november 1999, Stb. 1999, 497, houdende regels met betrekking tot de uitvoeringsbepalingen ingevolge het Wetboek van Militair Strafrecht, de Wet militair tuchtrecht en de Wet militaire strafrechtspraak (Rijksbesluit uitvoeringsbepalingen militair straf- en tuchtrecht). Deze studiepocket geeft een compleet overzicht van de straf- en tuchtrechtelijke kaders die gelden voor de krijgsmacht. De lezer krijgt een helder beeld van het Nederlandse militair straf- en tuchtrecht en de voor Nederlandse militairen relevante onderdelen van de Wet internationale misdrijven en de Wet oorlogsstrafrecht. Militair straf- en tuchtre Bestel: Militair straf -, strafproces - en tuchtrecht Bestel Militair straf -, strafproces - en tuchtrecht met ISBN/EAN 9789013076004 snel en eenvoudig. Wij maken je studietijd zo makkelijk mogelijk, zodat jij slim kunt studeren. Ook voor handige studietips en de rest van je studiespullen ben je bij ons aan het juiste adres. Nadere regelgeving: - Rijksbesluit uitvoeringsbepalingen militair straf- en tuchtrecht RIJKSWET van 14 juni 1990, Stb. 1990, 367, tot herziening van het militair tuchtrecht.Inwerkingtreding: 1 januari 1991 (Stb. 1990, 583).WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Verdieping door op zoek te gaan naar de grondslagen van het strafrecht, en verbreding door over de grenzen heen te kijken (interdisciplinair en rechtsvergelijkend). De kernvakken van de master volgen de loop van een strafzaak in chronologische volgorde: opsporing - vervolging - behandeling ter zitting - executie van de sanctie. Deze studiepocket geeft een compleet overzicht van de straf- en tuchtrechtelijke kaders die gelden voor de krijgsmacht. De lezer krijgt een helder beeld van het Nederlandse militair straf- en tuchtrecht en de voor Nederlandse militairen relevante onderde...