Gratis elektronische bibliotheek

Handhaving van handel met voorwetenschap - C.J.W.M. Lintsen

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: oktober 2016
BESTANDSGROOTTE: 4,58
ISBN: 9789402155174
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: C.J.W.M. Lintsen

Alle C.J.W.M. Lintsen boeken die u van ons leest en download

Omschrijving:

Handhaving van handel met voorwetenschap 1e druk is een boek van C.J.W.M. Lintsen uitgegeven bij Brave New Books. ISBN 9789402155174 Sinds 1989 is handel met voorwetenschap in Nederland strafrechtelijk gesanctioneerd. In navolging van Richtlijn 2003/6/EG kwam daar in 2003 de bestuursrechtelijke handhaving bij. Op dit moment bestaan beide handhavingswijzen naast elkaar, waarbij de één de ander uitsluit. Wanneer bestuursrechtelijk dan wel strafrechtelijk gehandhaafd dient te worden, is niet duidelijk. De discussie omtrent welke instantie bevoegd is tot handhaving speelt al decennia lang en niet alleen op het gebied van het financieel strafrecht. Met de komst van nieuwe Europese regelgeving, Verordening 596/2014, is wellicht de tijd rijp om een einde te maken aan deze discussie. In dit onderzoek gaat mr. C.J.W.M. (Charlotte) Lintsen in op de achtergrond van bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving van handel met voorwetenschap. Tevens kijkt zij naar de toekomst en onderzoekt zij of het naast elkaar bestaan van beide handhavingswijzen nog wel wenselijk is in het licht van de nieuwe Europese regelgeving.

...p grond van artikel 5:56 Wft is het verboden om te handelen met voorwetenschap ... Handhaving van handel met voorwetenschap PDF Online ... ... . Het is echter ook verboden de voorwetenschap te delen met een derde. marktmanipulatie en handel met voorwetenschap. Op deze manier kan de AFM gericht bepaalde vormen van marktmisbruik opsporen. De AFM zal in de komende jaren meer nadruk leggen op het statistisch analyseren van transacties en koersbewegingen en met algoritmes zoeken in de gerapporteerde transacties (data-mining). Uitvoeringsverordening (EU) 2016/347 van de Commissie van 10 maart 2016 tot ... Handel met voorwetenschap | Marktmisbruik | AFM Professionals ... . Uitvoeringsverordening (EU) 2016/347 van de Commissie van 10 maart 2016 tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen met betrekking tot de precieze indeling van lijsten van personen met voorwetenschap en voor het bijwerken van lijsten van personen met voorwetenschap overeenkomstig Verordening (EU) nr. 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad (PbEU 2016 L 65) van voorwetenschap al elementen van poging, maar de verordening zal poging tot handel met voorwetenschap voor de duidelijkheid als afzonderlijk verbod kwalificeren. De richtlijn marktmisbruik 2003 is niet van toepassing op pogingen tot marktmanipulatie. Dat brengt met zich mee dat de toezichthouder plicht van uitgevende instellingen om voorwetenschap die op hen betrekking heeft zo snel mogelijk openbaar te maken te worden gezien. Openbaar ge-maakte informatie kan per definitie geen voorwetenschap zijn. De publicatie-plicht draagt zo bij aan het voorkomen van handel met voorwetenschap en Dit webcollege behandelt het onderwerp handel met voorwetenschap. In twee uur wordt ingegaan op alle onderdelen van het verbod, vooral het begrip voorwetenschap c.q. koersgevoelige informatie. Zowel strafrechtelijke als bestuursrechtelijke jurisprudentie komt hierbij aan bod. Men spreekt van handel met voorkennis als iemand aandelen of andere effecten koopt of verkoopt terwijl diegene meer informatie over de onderliggende waarde heeft dan de informatie die algemeen beschikbaar is, dus als hij over voorwetenschap of voorkennis beschikt. Handel met voorkennis wordt gezien als een vorm van marktmisbruik 1 Recente ontwikkelingen in toezichtwetgeving en het handhavingsbeleid van de CBA mr. R.A. (Anthony) Vleeming Senior Policy Advisor Prudential Supervision Department 28 oktober. 2 Recente ontwikkelingen in toezichtwetgeving en het handhavingsbeleid van de CBA Inleiding Recente ontwikkelingen in toezichtwetgeving Handhaving door de CBA Samenvatting 2. 3 Inleiding Toezicht op de financiële ... (3) Standpunt van het Europees Parlement van 10 september 2013 (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad) en besluit van de Raad van 14 april 2014. (4) Richtlijn 2003/6/EG van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2003 betreffende handel met voorwetenschap en marktmanipulatie (marktmisbruik) (PB L 96 van 12.4.2003, blz. 16). van misbruik, te weten: handel met voorwetenschap, het tipverbod en marktmanipulatie. In dit hoofdstuk zal uiteengezet worden op welke wijze dit misbruik wordt bestreden. Voor een volledig beeld zal allereerst worden besproken wat er onder deze vormen van marktmisbruik verstaan wordt en wat de belangrijkste bestanddelen van de verbodsbepalingen ... • Verbod op handel met gebruik maken van voorwetenschap - primaire en secundaire insiders - het verrichten van transacties - gebruik maken van - voorwetenschap - uitzonderingen • addendum 1: mededelingsverbod en tipverbod • addendum 2: klikplicht 2 1/25/2016 Handel met voorwetenschap Prof.mr. Roan Lamp. Inleiding Handel met voorwetenschap is een fenomeen dat met een zekere regelmaat voorkomt in de Nederlandse financiële pers. Zo startte de financiële waakhond Autoriteit Financië­le Markten (hierna: AFM) eind oktober 2009 nog een onder­zoek naar vermeende handel met voorwetenschap vóór het bod op supermarktconcern Super de Boer. • Visie van de strafrechter in economische strafzaken Webcolleges VERPLICHT: De handel in voorwetenschap Dit webcollege behandelt het onderwerp handel met voorwetenschap. Ingegaan wordt op de onderdelen van het verbod, vooral het begrip voorwetenschap c.q. koersgevoelige informatie....