Gratis elektronische bibliotheek

Grondslagen Christelijke Ethiek - J. Douma

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: none
BESTANDSGROOTTE: 12,57
ISBN: 9789024261697
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: J. Douma

Veel plezier met het gratis lezen van Grondslagen Christelijke Ethiek J. Douma epub boeken

Omschrijving:

Uit het woord vooraf van dit boek:Is er voor de christelijke ethiek nog iets anders overgebleven dan zich te schikken in het feit dat zij slechts een groepsmoraal is? Het kan er soms op lijken, alsof ze haar tijd gehad heeft en iemand alleen nog een woordje mee kan spreken in het ethisch debat als hij of zij geen christelijke, maar een 'algemene' ethiek aanhangt. In dit boek sla ik die weg niet in. Ik blijf een moraal verdedigen die van het begin tot het eind een christelijk karakter draagt en een universele pretentie voert. Dat kan ik alleen doen op grond van mijn overtuiging dat we in de Heilige Schrift als het Woord van God de enig juiste weg aangewezen krijgen voor ons morele handelen. De Heilige Schrift stelt ons leven voor God en doet een appèl op heel ons leven, inclusief dus op ons morele handelen in de meest ruime zin van het woord. Dit deel verschijnt in de serie 'Christelijke ethiek'. De serie is bedoeld als hulp bij de bestudering van de vele ethische vraagstukken waarmee wij in onze tijd te maken hebben. Niet alleen de theoloog en pastor kunnen hier terecht, maar ook meelevende gemeenteleden die naar antwoorden zoeken op hun vragen over de betekenis van de bijbel voor hun leven in huwelijk en gezin, in politieke en sociale verbanden, in ecologische, medische en andere kwesties. In dit deel komen de grondslagen van de christelijke ethiek aan de orde. Het is als deel 1 van de serie van fundamentele betekenis voor de overige delen. Wat is ethiek, wat is christelijke ethiek? Kunnen we niet volstaan met een 'algemene' ethiek, of is een christelijke ethiek nodig? Uiteraard wordt uitvoerig aandacht gegeven aan de manier waarop we in onze ethische bezinning van de Schrift gebruikmaken. Ook de centrale plaats van Christus komt aan de orde. Wat betekent het voor onze ethische bezinning dat Hij mens werd, ons leven verlost en het heiligt? Hoe moeten we denken over het feit dat de christelijke ethiek meer dan duizend jaar een deugd-ethiek was? Is het juist om van deugd of plicht een dilemma te maken? Het spreekt vanzelf dat het thema van de liefde uitvoerig besproken wordt.

...ke gemeente. In de samenleving moeten christenen evenals niet-christenen met algemene argumenten komen ... Grondslagen christelijke ethiek - Bibliotheek.nl ... . De Christelijke ethiek, het Christelijke ethische systeem, is vergelijkbaar met alle andere systemen die ooit zijn voorgesteld, maar is tegelijkertijd heel anders. Elk ethisch systeem bevat een kern van waarheid die in de Christelijke gedragscode kan worden teruggevonden, maar geen enkel ander systeem kan beweren de hele waarheid te bevatten die als een absolute maatstaf door God aan de mens ... 43 aanbiedingen in mei - Koop en verkoop christelijke ethiek eenvoudig op Marktplaats Lokale aanbi ... Grondslagen Christelijke Ethiek van Douma 3 x tweedehands ... ... ... 43 aanbiedingen in mei - Koop en verkoop christelijke ethiek eenvoudig op Marktplaats Lokale aanbiedingen - Ga ervoor! Met 'normatieve ethiek' wordt in de hedendaagse ethische discussie het specifieke gebied van de ethiek aangeduid dat zich bezighoudt met reflectie over en kritiek op morele normen en hun rationele fundering. Het begrip 'norm' (Latijn: norma, richtsnoer, regel, norm; vertaling van het Griekse kanon) is sinds Cicero in de ethische en rechtsfilosofische discussie gebruikelijk. Zijn tweede boek (Das Gebot) geeft de grondslagen voor een specifiek christelijke ethiek; hij noemt hier als karakteristica: de wil Gods als grondslag en norm voor het goede: in een godsdienstige ethiek kan slechts goed heten een wil die gehoorzaamt aan Gods wil, waarbij deze wil niet alleen als die van de Schepper-God, maar vooral van de Verlosser-God wordt verstaan; de nieuwe mens, immers in ... tijdschrift voor christelijke ethiek. David Parker oordeelde dat het Nieuwe Testament wel een heel interessant boek is, maar dat het niet meer relevant voor ons is. Alleen door zijn vreemdheid kan het ons dan nog verrassen. 'Ik stel voor dat een van de eerste functies van het Nieuwe Testament niet haar relevantie, maar haar onbruikbaarheid is. Hier Trudy van Asperen - Gewoon lector in de sociale ethiek (1973-1979 ... (bijz hl wijsgerige antropologie en de grondslagen van het humanisme vanwege de Stichting Socrates ) (2004-2010); gew hl wijsbegeerte, in het bijzonder ethiek en haar geschiedenis (2009) Irene van Staveren (bijz hl economie en christelijke ethiek vanwege de Stichting ... Met de "Christelijke ethiek" komt volgens de uitgever een handboek beschikbaar dat bruikbaar is voor universiteiten en hogescholen, en ook voor geïnteresseerden in allerlei ethische vraagstukken. Kortom, aan de tien woorden liggen nog twee diepere plichten ten grondslag: het liefhebben van God en het liefhebben van de medemens. Daarin krijgt de ethiek een levend begin. Het levende begin bepaalt de zedelijke wet van de tien woorden, en kan zich dan verder uitkristalliseren in meer consequentialistische (staats)regels. 'Zorg' kenmerkt zich door aandacht voor en betrokkenheid op het welzijn van kwetsbare anderen. Anders dan de begrippen 'rechtvaardigheid' en 'vrijheid' neemt de betekenis van het begrip 'zorg' een beperkte plaats in binnen de geschiedenis van de filosofie en de ethiek . Voor zorgethiek geldt zelfs dat zij pas vanaf het begin van de jaren tachtig haar intrede doet....