Gratis elektronische bibliotheek

Waardevolle zorg - Henny van Lienden

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: april 2018
BESTANDSGROOTTE: 12,80
ISBN: 9789023256014
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Henny van Lienden

Henny van Lienden Epub boeken van Waardevolle zorg zijn voor u beschikbaar na registratie op onze website

Omschrijving:

Was het niet zo lang geleden bijna onfatsoenlijk om het in de zorg over geld te hebben, tegenwoordig lijkt het soms alsof het in de zorg alleen maar over geld gaat. De focus op geld heeft niet altijd positieve consequenties voor de geleverde kwaliteit. Dit boek laat zien dat het heel goed mogelijk is om kwaliteit van zorg te verbeteren, en dat te doen tegen soms lagere of in elk geval acceptabele kosten.Uitgangspunt van deze uitgave is het streven naar goede kwaliteit, het leveren van zorg waar zorgvragers echt wat aan hebben. Het draait dus allereerst om kwaliteit, het financiële verhaal komt daarna. Dat is - in elk geval in de directe patiëntenzorg - de juiste volgorde.In Waardevolle zorg worden vooral concrete voorbeelden besproken van het werken aan meer kwaliteit waarbij de kosten zich gunstig ontwikkelen. Omdat dit boek hoofdzakelijk gericht is op verpleegkundigen (in opleiding), hebben de voorbeelden vooral te maken met situaties waarbij verpleegkundigen betrokken zijn en mogelijk invloed kunnen hebben op kwaliteit en doelmatigheid van de zorg. Immers, zij zijn bij uitstek degenen die nauw contact hebben met zorgvragers en andere professionals. Verpleegkundigen zijn de oren en de ogen in het gehele zorgtraject, en hun stem mag vaker gehoord worden.De voorbeelden in dit boek gaan o.a. over het functioneren van zelfsturende teams, het achterwege laten van overbodige handelingen (rituelen), betere samenwerking, slim gebruik van technologie, de bekostiging van instellingen, praktijkvariatie. Daarbij worden veelgebruikte modellen als Value Based Health Care en Triple Aim behandeld - als kaders waarin kwaliteit en kosten met elkaar in verband worden gebracht.Waardevolle zorg is geschreven door Henny van Lienden en Hiske Calsbeek, die beiden jarenlange ervaring hebben met lesgeven aan verpleegkundigen vanuit verschillende disciplines.

.... En niet de regels of protocollen. Het gaat om wat er speelt tussen de mensen die zorg nodig hebben, hun naasten en de mensen die zorg verlenen ... Waardevolle zorg | Amgen ... . Investeren in waardevolle ouderenzorg. Respectvolle en goede ouderenzorg moet normaal zijn in Nederland. In veel verpleeghuizen wordt goede zorg gegeven. Toegewijd en deskundig personeel zet zich iedere dag in voor de verzorging van hun bewoners. Waardevolle zorg Kwaliteit en doelmatigheid voor verpleegkundigen Was het niet zo lang geleden bijna onfatsoenlijk om het in de zorg over geld te hebben, tegenwoordig lijkt het soms alsof het in de zorg alleen maar over geld gaat. De focus op geld heeft niet altijd positieve consequenties voor de geleverde kwaliteit. Dit boek laat zien dat het Iets doen voor een ander: i ... Waardevolle zorg door Henny van Lienden, Hiske Calsbeek ... ... . De focus op geld heeft niet altijd positieve consequenties voor de geleverde kwaliteit. Dit boek laat zien dat het Iets doen voor een ander: is dat waardevol of kost het vooral tijd? Laatst was ik in het weekend een ontbijtje aan het klaar maken voor mezelf en m'n lief en ik vroeg me af: ben ik nu aan het mantelzorgen? Wat is eigenlijk de definitie van mantelzorg? Want wat is 'normale zorg' voor een ander en wat is extra? Is dat dan niet voor iedereen anders? Waardevolle zorg voor de patiënt - Uitkomsten meten is waarde weten Een klimaat waarin waarde gerichte zorginnovatie goed van de grond komt, begint bij leren van elkaar. Dat was één van de belangrijkste uitkomsten van het executive seminar 'Waardevolle zorg voor de patiënt; uitkomsten meten is waarde weten', dat op dinsdag 23 januari werd gehouden. PM-reeks - Waardevolle zorg 1e druk is een boek van A. Manneke uitgegeven bij Uitgeverij Boom/Nelissen. ISBN 9789024414130 Over morele problemen in verpleging en verzorging is al veel geschreven, maar in dit boek staan de verhalen en de belevingen van de verpleegkundigen centraal. Een klimaat waarin waarde gerichte zorginnovatie goed van de grond komt, begint bij leren van elkaar. Dat was één van de belangrijkste uitkomsten van het executive seminar 'Waardevolle zorg voor de patiënt; uitkomsten meten is waarde weten', dat op dinsdag 23 januari werd gehouden. Waardevolle uitbreiding zorg Professor Niels Chavannes, Hoogleraar eHealth, Hoofd Onderzoek afdeling Public Health Eerstelijns Geneeskunde LUMC en oprichter NeLL: 'Met de resultaten van iZi in de hand wordt het vooroordeel dat ouderen en digitale zorgtechnologie niet samen zouden gaan gelogenstraft. Waardevolle zorg × Wilt u deze ... Lees hoe onze medewerkers zich inzetten voor betere zorg. Blog Jenny: Duidelijke taal voor patiënten Een patiënt geneest er niet sneller door, maar is wel gebaat bij duidelijke taal. Lees Jenny's blog hier. ... Waardeburgh - waardevolle zorg voor ouderen, Sliedrecht. 716 likes. Welkom op de Facebook-pagina van Waardeburgh. Wij zijn een protestants-christelijke zorgorganisatie in de Alblasserwaard. Heb je... Mijn waardevolle zorgmomenten . Waarom werk jij in de zorg en wat inspireert jou om voor anderen te zorgen? Het werkboek 'Mijn waardevolle zorgmomenten' zet je aan het denken over wat voor jou van belang is. Het werkboek is bedoeld om achter je eigen inspiratie, ... Een compleet critical statement die je moet maken tijdens je stage OWE 5 waarde volle zorg op de HAN. Het is gemaakt over een dilemma op een afdeling in het ziekenhuis. Alle punten van het beoordelingsformulier zijn erin verwerkt inclusief goede bronvermelding. Het verslag was beoordeelt met een 8. Zorg en Ziekenhuis Van Heemstraweg 15 6551 DL Weurt. Telefoon: 0487 - 760200 Redactie: [email protected] Verkoop: [email protected] Overige vragen: [email protected] Zorg en Ziekenhuis is onderdeel van Allin1Mediaservice. Werken aan waardevolle zorg Terug naar inhoudsopgave De druk op zowel de intramurale zorg, die complexer wordt, als op de professionele thuiszorg neemt daardoor flin...